Anda di halaman 1dari 1

Keprihatinan seorang guru berubah dari

aspek diri kepada tugas dan tugas kepada


impak.
Sokongan emosi, sosial dan fizikal yang
diterima penting untuk memastikan peringkat
kemandirian
bergerak
ke
peringkat
seterusnya.
Aspek keprihatinan guru amat penting demi
memastikan p&p dapat berlangsung dalam
suasana harmonis, ceria, difahami, disenangi
dan memberi impak mendalam dalam diri
pelajar.