Anda di halaman 1dari 10

MODEL KAJIAN TINDAKAN

JEAN MCNIFF
MUHD HAFIZ BIN ISMAIL
MOHD BUDRIZ IDAIE BIN NAZRI
AZREEN AMALINA BINTI AZMI
NUR SHAWALIA FITRI AZI BINTI ABD RASHID

KONSEP KAJIAN TINDAKAN

Seseorang atau
sekumpulan
orang

Menyelidik serta
menilai
kerja/kajian
mereka

JEAN MCNIFF
McNiff (1988) mentafsirkan kajian tindakan sebagai satu
pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti
pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guruguru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri,
menjadi

kritis

terhadap

amalan-amalan

bersedia untuk mengubahnya.

tersebut

dan

KONSEP TINDAKAN-REFLEKSI
(ACTION-REFLECTION)
Pengkaji mengambil tindakan (bertindak
atau implementasi rancangannya)
Merefleksi

daripada

apa

yang

diperhatikan berlaku terhadap perkara


kajian (hasil tindakan).

Secara
individu

Secara
institusi

Jenis-Jenis
Kajian
Tindakan

Kajian dalam
sekolah

Secara
Kolaboratif

KELEBIHAN, KEKURANGAN
DAN ASPEK YANG MENARIK
:
MODEL PENYELIDIKAN
OLEH JEAN MCNIFF

KELEBIHAN

KEKURANGAN

ASPEK YANG
MENARIK

Penyelidik iaitu guru


sendiri harus
memperkembangkan
dirinya serta
profesionnya dalam
kajian tindakan.

Dimulakan sendiri
serta secara individu
oleh guru dalam bilik
darjah untuk
mendapat makna
tentang amalan
mereka.

(generate)
Pandangan daripada
pendidik lain yang
menjalankan inkuiri

Amalan
mengembangkan teori

Teori kurang
diperkembangkan
jika amalan tidak
dilaksanakan

menekankan
kepentingan amalan
(living theorise) dalam
pendidikan yang
mengembangkan teori
pendidikan.

Guru kurang
Mengeluarkan guru dari
menitikberatkan
kongkongan amalantentang kelemahan diri
amalan rutin
sendiri
(tradisional)

Penemuan baru yang


diperoleh akan
menghasilkan ilmu baru
yang tidak pernah
diketahui sebelumnya.

KELEBIHAN

KEKURANGAN

ASPEK YANG
MENARIK

Membantu guru
membuat penilaian
kendiri untuk memahami
diri sendiri dan
perkembangan
profesional dirinya

Terlalu bergantung
kepada tahap komitmen
guru

Masalah diselesaikan
menggunakan proses
kendiri.

Kajian boleh bermula


Mengambil masa yang
dengan guru sendiri
agak lama untuk
yang dianggap sebagai menyelesaikan beberapa
(self) dan bergabung
masalah yang sama
dengan you (penyelidik
lain) melalui dialog untuk
tujuan menggabungkan
teori peribadi

Dapat meningkatkan
taraf sosial pendidikan
dalam kehidupan
manusia akan datang

KELEBIHAN

KEKURANGAN

berupaya menjelaskan
Masalah kurang berfokus
beberapa masalah
terhadap sesuatu
dalam satu masa dengan penyelesaian.
membenarkan lingkaran
menghasilkan beberapa
lingkaran (penyelidikan
tindakan generatif)

ASPEK YANG
MENARIK
Teknik pengumpulan dan
analisis data lebih mirip
kepada kajian jenis
kualitatif seperti kajian
kes

METODOLOGI
http://amiirah29.blogspot.com/2009/11/apakah-kaji
an-tindakan.html
https://www.scribd.com/doc/78377913/Jean-McNiff
http://www.slideshare.net/herneyaqilah/teori-pemb
elajaran-14744555