Anda di halaman 1dari 4

Apa itu PBPPP dan File PPPB Guru

Bellicose Leo 23 days ago

PBPPP penilaian baharu menggantikan PTK. Apakah PBPPP - Penilaian Bersepadu


Pegawai Perkhidmatan Pendidikan ialah kaedah penilaian baru yang menggantikan PTK
(Penilaian

Tahap

Kecekapan). Penilaian

kepada elemen

pembangunan

berasaskan gred

dan

baru

PBPPP lebih

memfokus

kompetensiPegawai

Perkhidmatan

Pendidikan

jawatan serta mengambil kira keunikan

pelbagai

skim

perkhidmatan. Selain itu ketua perkhidmatan atau ketua jabatan diberi fleksibiliti
dalam menentukan kaedah penilaian di dalam jabatan masing-masing berdasarkan
garis panduan yang sedang disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) adalah satu


kaedah penilaian yang menilai kompetensi dan potensi Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan (PPP) berdasarkan Konsep Tugas dan Tempat Bertugas (Job-Based and
Work Place). Proses PBPPP adalah mengikut standard prestasi yang ditetapkan
selaras dengan Program Transformasi Kerajaan GTP 2.0 dan Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia 2013 2025 (PPPM).

Penilaian Kompetensi dan Penilaian


Keberhasilan
Penilaian PBPPP akan mengambilkira pada Penilaian Kompetensi dan Penilaian
Keberhasilanyang mana ia adalah berbeza bergantung kepada bidang tugas masingmasing. Namun secara umumnya Penilaian PBPPP ini merujuk Elimen Penilaian
Kompetensi dan keberhasilan berikut
Elimen Penilaian Kompetensi PBPPP

Nilai profesional

Pengurusan aktiviti

Sumbangan

Kemahiran profesional PdP

Elimen Penilaian Keberhasilan PBPPP

Keberhasilan PdP

Keberhasilan kaunseling

Keberhasilan kejurulatihan

Profil PPB Individu (File PPPB)


Pada tahun 2015 setiap guru diarahkan menyediakan satu Fail untuk Profil PPB
Individu (File PPPB).Profil PPB Individu Guru dalam satu File itu membawa
maksud, Profil Pembangunan Profesional Berterusan Guru yang lengkap dalam
sebuah File.

Semasa merancang Kaedah Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan


(PBPPP) menggantikan PTK, Mungkin mereka tidak menyangka yang proses penilaian
itu akan membebankan diri mereka sendiri. Kami para guru sentiasa bersedia dengan

sebarang kemungkinan yang akan mereka lakukan secara tiba-tiba itu. Semoga Allah
merahmati warga guru.
Hootoh

Sepertimana biasa, demi memudahkan urusan kerja-kerja mereka. Bebanan tersebut


akan dialihkan kepada orang-orang bawahan mereka. Maka arahan diturunkan kepada
semua guru untuk menyediakanProfil PPB Individu Guru bagi memudahkan proses
penilaian yang akan dilakukan ketua perkhidmatan atau ketua jabatan. Apa yang
Perlu Ada dalam Profil PPB Individu Guru?

Item dan Isi Kandungan Profil PPB Individu Guru


Bahagian Kulit Depan Fail Profil PPB Individu
Nama:
Jawatan:
Tempat Bertugas:
Bahagian Isi Fail
A. Peranan Dan Tanggungjawab
1. Vitae Kurikulum
2. Falsafah Pendidikan Negara
3. Skop Kerja
4. Sasaran Kerja Tahunan
B. Pelan Pembangunan Profesional
1. Matlamat Pengajaran/Kepimpinan Masa Hadapan
2. Cadangan Aktiviti Untuk Penambahbaikan
3. Penyertaan Dalam Aktiviti PPB
C. Sumbangan Kepada Organisasi
1. Senarai Tugas Dan Tanggungjawab
2. Sumbangan Kepada Kpm/Jpn/Ppd

3. Penulisan/Penerbitan
D. Bahan Bukti Dalam PdP/Kepimpinan
1. Sukatan Mata Pelajaran/Rancangan Mengajar Dan Penilaian/Perancangan Strategik
2. Contoh Hasil Kerja
E. Anugerah /Pencapaian
1. Anugerah Perkhidmatan
2. Anugerah Dalam Pdp/Kepimpinan/Lain-Lain
3. Jemputan Untuk Konsultasi, Bengkel, Penulisan Dan Lain-Lain
F. Penilaian PdP/Kepimpinan
1. Bahan Bukti Keberkesanan Pengajaran/Kepimpinan
2. Rakaman Video Pengajaran/Kepimpinan
3. Maklum Balas Dan Penilaian Daripada Murid/Ketua Jabatan

PBPPP: Penilaian Bersepadu Pegawai


Perkhidmatan Pendidikan
Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai Penilaian Bersepadu
PBPPP, Instrumen PBPPP, Bahan-Bahan Profil PPB Individu Guru dan sebagainya
sila Bookmark

Halaman

ini.

Kerana Link

Download

dan

Informasi

Terkini mengenai PBPPP akan dikemaskini di halaman ini dari masa ke semasa. In Sha
Allah semoga Apa itu PBPPP dan File PPPB Guru dapat membantu dan bermanfaat
untuk warga pendidik semua.