Anda di halaman 1dari 5

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015

NAMA PROGRAM

KEM BESTARI SOLAT

Objektif

Murid dapat membezakan anggota rukun & sunat wudhuk.


Murid dapat menghafaz doa selepas wudhuk dengan
sempurna.
Murid dapat berwudhuk dengan sempurna.
Murid dapat menghafaz Doa Iftitah dengan sempurna.
Murid dapat menghafaz dengan betul dan lancar bacaan
dalam solat.
Murid dapat membaca dan menghafaz Surah Surah hafazan
yang telah ditetapkan.
Murid dapat menunaikan solat secara individu & berjemaah.

Tempoh

MAC , APRIL, OGOS & OKTOBER ( 4 KALI SETAHUN )

Kumpulan Sasaran

MURID TAHAP 1 & 2

Guru Terlibat

SEMUA GURU

Proses Kerja
-

Kekangan

Tindakan Guru :
Mesyuarat penetapan tarikh pelaksanaan.
Mengeluarkan surat kepada ibu bapa.
Guru penyelaras memberi taklimat kepada guru-guru yang
terlibat.
Pelaksanaan aktiviti pada Bulan Mac, April, Ogos & Oktober.
Tindakan Murid :
Setiap murid akan dinilai mengikut tahap kemampuan masingmasing.
Pendedahan akan diberikan kepada murid oleh fasilitator
tentang cara berwudhuk serta bacaan dalam solat.

Motivasi murid yang rendah.


Murid tidak mengamalkan apa yang dipelajari dalam
kehidupan seharian contohnya solat.
Hampir separuh sahaja bilangan murid yang hadir semasa
kem dilaksanakan.
Kurang galakan daripada ibu bapa.

Pemantauan

Pemantauan oleh Guru Besar dan Bahagian Pejabat serta Penolong


Kanan Kurikulum.

Penilaian

Penilaian dibuat pada akhir Kem Bestari Solat dan juga setiap PdP
Pendidikan Islam.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilaksanakan


pada setiap Kem dan guru akan mendengar bacaan lisan murid di
akhir PdP dalam kelas.

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015


NAMA PROGRAM

KEM BESTARI SOLAT

Objektif

Memastikan setiap murid boleh membaca bacaan solat dan


mengaplikasikannya dalam kehidupan harian.

Tempoh

MAC , APRIL, OGOS & OKTOBER ( 4 KALI SETAHUN )

Kumpulan Sasaran

MURID TAHAP 1 & 2

Guru Terlibat

GURU GPI

Proses Kerja
-

Tindakan Guru :
Guru akan meluangkan masa 5 minit sebelum P&P untuk

Kekangan

bacaan dalam solat


Guru membaca bacaan dalam solat sambil diikuti oleh murid
Guru memilih beberapa orang murid untuk membaca secara
rawak
Tindakan Murid :
Mengikut bacaan guru secara Talaqqi & Mushafahah
Murid membaca bacaan dalam solat 5 minit sebelum PdP
berakhir.
Murid menulis bacaan dalam solat untuk dihafal di rumah

Murid tidak minat untuk menghafal terutamanya yang tidak


mahir membaca dalam tulisan Jawi.
Murid tidak menunaikan solat fardhu di rumah & secara tidak
langsung pelajaran yang diajar oleh guru mudah dilupakan.

Pemantauan

Pemantauan oleh pihak sekolah.

Penilaian

Penilaian dijalankan sebelum PdP bermula.

Penambahbaikan

Hasil penilaian guru melantik beberapa orang murid yang mahir


membaca mengetuai bacaan di waktu pagi sebelum sesi P&P
bermula dengan diikuti oleh murid yang lain (Tahap 2).

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015


NAMA PROGRAM

TASMIK

Objektif

Membolehkan murid membaca dan Celik Al-Quran

Tempoh

MAC OKTOBER

Kumpulan Sasaran

MURID TAHAP 1 & 2

Guru Terlibat

GURU GPI

Proses Kerja
-

Kekangan

Tindakan Guru :
Kelas Tasmik diadakan setiap hari selepas waktu sekolah.
melantik beberapa orang Naqib atau ketua dari kalangan GPI.
Murid diminta memilih sendiri rakan mereka yang akan
menjadi mentinya.
Tindakan Murid :
Talaqqi & Mushafahah bersama guru.

Murid tidak membaca Iqra di rumah dan mengharapkan guru


mengajar 100%.
Pembacaan terpaksa di ulang-ulang dalam satu buku Iqra
kerana murid mudah lupa pelajaran yang dipelajari
terutamanya selepas cuti akhir tahun.
Masalah kenderaan menyebabkan mereka yang terlibat tidak
dapat hadirkan diri mengikut waktu yang ditetapkan.

Pemantauan

Pemantauan oleh pihak sekolah.

Penilaian

Penilaian dilaksanakan semasa pengajaran Al-Quran dilaksanakan


bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan

Berdasarakan hasil penilaian,penambahbaikan dilakukan selepas


aktiviti tersebut.

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015


NAMA PROGRAM

KEM BESTARI SOLAT

Objektif

mengetahui dan menganalisis pencapaian murid secara


formatif & sumatif.

Tempoh

SEPANJANG TAHUN 2015

Kumpulan Sasaran

MURID TAHAP 1 & 2

Guru Terlibat

GURU GPI

Proses Kerja
-

Kekangan

Tindakan Guru :
Ketua Panitia mengumpul markah dari tahun 1-6 dan
menganalisis markah tersebut.
Mengenalpasti kumpulan sasaran mengikut keputusan analisis.
Membuat perjumpaan panitia untuk mengenalpasti masalah
semasa PdP.
Guru sentiasa peka dan memberi penekanan kepada murid
yang lemah.
Tindakan Murid :
Murid didedahkan dengan teknik menjawab yang betul
berdasarkan arahan bagi setiap soalan yang dikemukakan.

Status motivasi murid yang rendah.


Murid tidak menjawab semua soalan yang dikemukakan.
Murid tidak menjawab mengikut arahan yang dikemukakan di
dalam soalan secara tidka langsung jawapan yang diberikan
adalah salah.
Murid tidak boleh atau lancar membaca.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan Penolong Kanan


Kokurikulum.

Penilaian

Penilaian dijalankan berpandukan keputusan ujian seterusnya


memberi penekanan dalam cara menjawab soalan yang
dikemukakan.

Penambahbaikan

Berdasarakan hasil penilaian,penambahbaikan dilakukan dengan


aktiviti pengayaan dan pemulihan.

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015


NAMA PROGRAM
Objektif

Tempoh

CELIK JAWI
Membolehkan murid membaca dan celik Jawi.
FEBRUARI OKTOBER (Sepanjang tahun)

Kumpulan Sasaran

MURID TAHAP 1 & 2

Guru Terlibat

GURU GPI

Proses Kerja
-

Kekangan

Tindakan Guru :
Mengenalpasti tahap pencapaian murid berdasarkan ujian
pengesanan.
Murid tahap 1 yang lemah diberikan pemulihan oleh guru
pendidikan Islam manakala murid tahap 2 akan dibuat
pemulihan ketika sesi PdP Jawi.
GPI akan menganalisis pencapaian dan melaporkan kepada
Sektor Pendidikan Islam & Moral pada Bulan Jun & Okt bagi
tahun 1 (Program Jawi & Iqra 6 bulan pertama) dan analisis
keseluruhan bagi Tahun 1-6 pada bulan Jun & Okt.
Tindakan Murid :
Latih Tubi Bacaan
Murid yang mahir membantu murid pemulihan membaca.

Murid yang lemah tiada motivasi belajar.


Murid keliru untuk membunyikan huruf jawi dan bacaan Iqra.
Murid sukar menguasai suku kata tertutup sekaligus sukar
untuk membunyikan perkataan yang mengandungi suku kata
tersebut.

Pemantauan

Pemantauan oleh pihak sekolah

Penilaian

Penilaian dijalankan semasa pengajaran jawi dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilaksanakan


pada setiap selepas program tersebut.

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2013


NAMA PROGRAM

PAFA

Objektif

Memastikan setiap murid mengetahui, memahami, mengamal


& menghayati Perkara Asas Fardhu Ain yang telah ditetapkan
oleh Syarak.

Tempoh

JANUARI JULAI

Kumpulan Sasaran

MURID TAHAP 1 & 2

Guru Terlibat

GURU GPI

Proses Kerja
-

Tindakan Guru :
Guru memberi taklimat tentang aktiviti PAFA.
Guru meminta murid membaca, memahami & menghafal
setiap tajuk mengikut kod.
Murid akan diuji & direkodkan setiap kod yang telah dikuasai
Melaporkan keputusan kepada Setiausaha pada bulan Julai
untuk dihantar ke PPD.
Tindakan Murid :
Membaca, memahami & menghafal setiap kod yang telah
ditetapkan oleh guru
Membaca di hadapan guru serta meneruskan bacaan pada kod
yang belum dikuasai.

Kekangan

Status motivasi murid yang rendah.


Murid
mudah
lupa
tajuk
yang
dikuasai
&
tidak
mengamalkannya dalam kehidupan harian contohnya Solat.
Murid yang lemah dalam pembelajaran selalu tidak hadir ke
sekolah.

Pemantauan

Pemantauan oleh pihak sekolah.

Penilaian

Penilaian dijalankan pada setiap hari Khamis untuk amali solat &
ketika P&P Pendidikan Islam.

Penambahbaikan

Berdasarakan hasil penilaian,penambahbaikan dilakukan setiap kali


diadakan amali & ujian lisan di kelas.

Anda mungkin juga menyukai