Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari

Selasa

Tarikh

27 Mac 2012

Mata pelajaran

Matematik

Bidang

Nombor dan Operasi

Tajuk

Wang hingga RM10

Kelas

1 Bijak

Masa
Jumlah murid

:
:

8.45 9.15 pagi

22 orang

Standard Kandungan
ringgit dan sen.

4.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti

Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk :


(i)
Objektif Pengajaran:
dapat:-

mengenal pasti mata wang Malaysia dalam


bentuk syiling dan wang kertas.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid

1. Mengenalpasti jenis,bentuk dan warna wang


ringgit dan wang syiling Malaysia (RM10, RM5
,RM1) . (5sen, 10sen 20sen dan 50sen )
2. Menghasilkan satu tugasan secara kumpulan
mengasingkan wang kertas dan wang syiling
dengan menggunakan borang dengan sempurna.
Nilai Murni

Bekerjasama,patuh arahan guru dan bersesuaian.

Bahan Bantu Mengajar:

Matawang syiling dan kertas Malaysia (palsu dan


benar),carta,lembaran kerja,gunting dan gam.

Kemahiran Berfikir

Banding,beza,menjana dan mengkategori.

Langkah keselamatan

Guru menasihati murid supaya menjaga

keselamatan peralatan yang digunakan seperti gunting dan gam.

Fasa

Aktiviti Guru/Aktiviti
Murid

Komunikasi

1. Persediaan

Set induksi ( 5 minit )

i. Ada berapajenisnilaiwang
yang terdapat di atasmeja ?

Pemerhatian dan
analisis

2.

Imaginasi

Penjanaan Idea

3.

1. Guru meminta
murid
mengeluarkan wang
saku yang dibawa
dan meletakannya
di atas meja..

Langkah 1 ( 10 minit )

ii.
Adakahwanginilakuuntukdini
agakan di Malaysia ?

Ambil sampul ini dan buka,


cuba cari mata wang
Malaysia dalam

1. Minta ketua
kumpulan
bentuk wang kertas dan duit
syiling.

Sintesis Idea
mengambil sampul yang
mengandungi pelbagai
jenis nilai wang kertas dan
duit syiling daripada
pelbagai negara.

4.

Perkembangan

Langkah 2 ( 10 minit )

dan Tindakan
Guru mengedarkan
lembaran kerja dan murid

Kamu pilih yang betul


kemudian tampal dalam
lembaran kerja dalam
kumpulan.

menampalkan wang yang


telah diwarnakan
mengikut kumpulan..

Pentaksiran

Penutup ( 5 minit )

1. Berdasarkan kepada
keupayaan murid memilih,
mewarna dan menampal
wang dengan
tepat,menunjukkan
keupayaan dan kebolehan
murid mengenal pasti
mata wang Malaysia
dalam bentuk wang kertas
dan duit syiling.

2. Pamer hasil kerja murid.

Nilai dan Sikap

Sifat bekerjasama dan


saling membantu.