Anda di halaman 1dari 31

BIL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK / MY


KID

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA GURU MATA PELAJARAN:


MENGGAMBAR
JANTINA

LUKISAN

CATAN

GOSOKAN

CAPAN


GURU BESAR

PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PENDID

NGGAMBAR

MOZEK

POSTER

TAHAP PENGUASAAN
MENGGAMBAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LUKISAN

CETAKAN

U BESAR

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN


KELAS:
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

RESIS

KALIGRAFI

PUALAMAN

IKATAN DAN
CELUPAN

TAHAP PENGUASAAN
MEMBUAT CORAK DAN
REKAAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

ASSEMBLAJ

DIORAMA

BONEKA

MENGENA

TAHAP PENGUASAAN
MEMBENTUK DAN
MEMBUAT BINAAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BATIK

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

UKIRAN

TEMBIKAR

TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN PENDIDIKAN
MENGENAL KRAF
SENI VISUAL
TRADISIONAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN

Nama Murid

No. Surat Beranak

Jantina

Kelas

Nama Guru Pendidikan Seni Visual

Tarikh Pelaporan

Keseluruhan Prestasi Pendidikan Seni Visual Tahun 4

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai

MODUL

BIL.

AKTITIVI

TAHAP PENGUASAAN

LUKISAN

CATAN

GOSOKAN

CAPAN

MOZEK

POSTER

LUKISAN

CETAKAN

RESIS

10

KALIGRAFI

11

PUALAMAN

12

IKATAN DAN CELUPAN

13

ASSEMBLAJ

14

DIORAMA

15

BONEKA

15

BATIK

17

UKIRAN

18

TEMBIKAR

MENGGAMBAR

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

0
GURU MATA PELAJARAN

..
0
GURU BESAR
0

0
0
PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN

TAFSIRAN

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

1) GRAF LUKISAN

TAHAP PENGUASAAN

TAHAP 1
0

BIL

TAHAP 2
0

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

GRAF AKTIVITI LUKISAN

TAHAP
0 1

TAHAP
0 2

TAHAP
0 3

TAHAP
0 4

TAHAP
0 5

TAHAP
0 6

3) GRAF GOSOKAN

TAHAP PENGUASAAN
BIL

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

GRAF AKTIVITI GOSOKAN


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 6

5) GRAF MOZEK

TAHAP PENGUASAAN
BIL

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

GRAF AKTIVITI MOZEK


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 6

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 6

7) GRAF CORAK LUKISAN

TAHAP PENGUASAAN
BIL

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

GRAF AKTIVITI TEKNIK CORAK LUKISAN


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 6

9) GRAF CORAK RESIS

TAHAP PENGUASAAN
BIL

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

GRAF CORAK TEKNIK RESIS


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 6

11) GRAF CORAK PUALAMAN

TAHAP PENGUASAAN
BIL

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

GRAF CORAK TEKNIK PUALAMAN


1
0.8

GRAF CORAK TEKNIK PUALAMAN


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 6

13) GRAF ASSEMBLAJ

TAHAP PENGUASAAN
BIL

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

GRAF AKTIVITI ASSEMBLAJ


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 6

15) GRAF BONEKA

TAHAP PENGUASAAN
BIL

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

GRAF BONEKA
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 6

17) GRAF UKIRAN

TAHAP PENGUASAAN
BIL

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

GRAF UKIRAN
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 6

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

2) GRAF CATAN

TAHAP PENGUASAAN

TAHAP 1
0

BIL

SAN

TAHAP 2
0

GRAF AKTIVITI CATAN


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

TAHAP
0 5

TAHAP 1

TAHAP
0 6

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

TAHAP 2

TAHAP PENGUASAAN

TAHAP 1
0

BIL

TAHAP

TAHAP 2
0

GRAF AKTIVITI CAPAN


1
0.8
BIL

0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1

TAHAP 6

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP

6) GRAF POSTER

TAHAP PENGUASAAN
BIL

ZEK

TAHAP 5

TAHAP 4

4) GRAF CAPAN

KAN

TAHAP 5

TAHAP 3

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

GRAF AKTIVITI POSTER


1
0.8
BIL

0.6
0.4
0.2
0

TAHAP 6

TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP

TAHAP 5

1
0.8
BIL

0.6
0.4
0.2
0

TAHAP 6

TAHAP 5
0

TAHAP 1

0
TAHAP 6
0

TAHAP PENGUASAAN
BIL

TAHAP 4

TAHAP

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

GRAF CORAK CORAK TEKNIK C


1
0.8
BIL

0.6
0.4
0.2
0

TAHAP 6

TAHAP 5
0

TAHAP 1

0
TAHAP 6
0

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP

10) GRAF CORAK KALIGRAFI

TAHAP PENGUASAAN
BIL

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

GRAF CORAK TEKNIK KALIG

ESIS

HAP 5

TAHAP 3

8) GRAF CORAK CETAKAN

K LUKISAN

HAP 5

TAHAP 2

1
0.8
BIL

0.6
0.4
0.2
0

TAHAP 6

TAHAP 5
0

TAHAP 1

0
TAHAP 6
0

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP

12) GRAF CORAK IKATAN DAN CELUPAN


TAHAP PENGUASAAN
TAHAP 1 TAHAP 2
BIL
0
0

GRAF CORAK TEKNIK IKATAN DA

LAMAN
1
0.8

GRAF CORAK TEKNIK IKATAN DA

LAMAN

AHAP 5

1
0.8
BIL

0.6
0.4
0.2
0
TAHAP 1

TAHAP 6

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

HAP 5

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHA

14) GRAF DIORAMA

TAHAP PENGUASAAN
BIL

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

GRAF AKTIVITI DIORAM

MBLAJ

TAHAP 5

TAHAP 2

1
0.8
BIL

0.6
0.4
0.2
0

TAHAP 6

TAHAP 5
0

TAHAP 1

0
TAHAP 6
0

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP

16) GRAF BATIK

TAHAP PENGUASAAN
BIL

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

GRAF BATIK
1
0.8
BIL

0.6
0.4
0.2
0

TAHAP 6

TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHA

HAP 5

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

18) GRAF TEMBIKAR

TAHAP PENGUASAAN
BIL

TAHAP 1
0

TAHAP 2
0

GRAF TEMBIKAR
1
0.8
BIL

0.6
0.4
0.2
0

TAHAP 6

TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHA

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

TIVITI CATAN
BIL

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

TAHAP 6

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

KTIVITI CAPAN
BIL

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

TAHAP 6

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

TIVITI POSTER
BIL

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 6

BIL

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

TAHAP 6

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

RAK TEKNIK CETAKAN


BIL

TAHAP 4

TAHAP 3
0

TAHAP 5

TAHAP 4
0

TAHAP 6

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

TEKNIK KALIGRAFI
BIL

TAHAP 4

TAHAP 3
0

TAHAP 5

TAHAP 4
0

TAHAP 6

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

NIK IKATAN DAN CELUPAN

NIK IKATAN DAN CELUPAN


BIL

P3

TAHAP 4

TAHAP 3
0

TAHAP 5

TAHAP 4
0

TAHAP 6

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

TIVITI DIORAMA
BIL

TAHAP 4

TAHAP 3
0

TAHAP 5

TAHAP 4
0

TAHAP 6

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

RAF BATIK

P3

BIL

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 6

TAHAP 3
0

TAHAP 4
0

TAHAP 5
0

0
TAHAP 6
0

F TEMBIKAR

P3

BIL

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 6

DATA PERNYATAAN BAND

AKTIVITI 1

MODUL MENGGAMBAR - LUKISAN

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya lukisan.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya lukisan.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya lukisan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya lukisan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya lukisan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya lukisan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 2

MODUL MENGGAMBAR - CATAN

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya catan.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya catan.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya catan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya catan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya catan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya catan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 3

MODUL MENGGAMBAR - GOSOKAN

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya gosokan.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya gosokan.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya gosokan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya gosokan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya gosokan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya gosokan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 4

MODUL MENGGAMBAR - CAPAN

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya capan.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya capan.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya capan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya capan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya capan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya capan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 5

MODUL MENGGAMBAR - MOZEK

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya mozek.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya mozek.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya mozek.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya lukisan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya lukisan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya lukisan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 6

MODUL MENGGAMBAR - POSTER

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya poster.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya poster.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya poster.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya poster.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya poster yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya poster serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 7

MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - LUKISAN

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik lukisan.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik lukisan.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik lukisan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik lukisan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya corak teknik lukisan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya corak teknik lukisan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 8

MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - CETAKAN

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik cetakan.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik cetakan.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik cetakan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik cetakan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya corak teknik cetakan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya corak teknik cetakan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 9

MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - RESIS

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik resis.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik resis.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik resis.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik resis.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya corak teknik resis yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya corak teknik resis serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 10

MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - KALIGRAFI

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik kaligrafi.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya orak teknik kaligrafi.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya orak teknik kaligrafi.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya orak teknik kaligrafi.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya orak teknik kaligrafi yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya orak teknik kaligrafi serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 11

MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - PUALAMAN

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik pualaman.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik pualaman.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik pualaman.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik pualaman.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya corak teknik pualaman yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karyacorak teknik pualaman serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 12

MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN - IKATAN DAN CELUPAN

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik ikatan dan celupan.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya corak teknik ikatan dan celupan.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan serta berhujah terhadap hasil karya sendiri
dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 13

MODUL MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - ASSEMBLAJ

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya assemblaj.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya assemblaj.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya assemblaj.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya assemblaj.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya assemblaj yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya assemblaj serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara
lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 14

MODUL MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - DIORAMA

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya diorama.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya diorama.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya diorama.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya diorama.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya diorama yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya diorama serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 15

MODUL MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN - BONEKA

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya boneka.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya boneka.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya boneka.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya boneka.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya boneka yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya boneka serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 16

MODUL MENGENAL KRAF TRADISIONAL - BATIK

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya batik.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya batik.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya batik.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya batik.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya batik yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya batik serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 17

MODUL MENGENAL KRAF TRADISIONAL - UKIRAN

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya ukiran.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya ukiran.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya ukiran.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya ukiran.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya ukiran yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya ukiran serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

AKTIVITI 18

MODUL MENGENAL KRAF TRADISIONAL - TEMBIKAR

TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN TAFSIRAN

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya tembikar.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya tembikar.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya tembikar.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya tembikar.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul dalam penghasilan karya tembikar yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya tembikar serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.