Anda di halaman 1dari 1

08.

00
09.00
MONDAY

TUESDAY

09.00
10.00

10.00
11.00

11.00
12.00

12.00
13.00

13.00
14.00

QKU3073
KECEDERAAN DAN
REHABILITASI SUKAN
GROUP : A (Lect)
B06-3-BK20
SRINIVAS MONDAM
BCK 3012
BAHASA MANDARIN
KOMUNIKASI I
GROUP : A (Lect)
M.FB

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

14.00
15.00

SATURDAY
SUNDAY
NAMA : MUHAMMAD ZULHUSNI BIN MOHD MOKHTAR
AT03 ISMP SAINS SUKAN

16.00
17.00

KPD 3026
PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN
PENAKSIRAN 2
GROUP : AT03
B08 - 2 - BK32
ABDUL RAZAK NORUZZMAN
QKU3013
KONSEP KESIHATAN DAN GAYA
HIDUP SIHAT
GROUP : B (Lect)
B03-2-BK06
QKU3073
KECEDERAAN DAN
REHABILITASI SUKAN
GROUP : A (Lect)
B06-3-BK20
SRINIVAS MONDAM

QSR3996
PROJEK TAHUN AKHIR
GROUP : A (Lect)
B06-0-BK01
KPD 3026
PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN
PENAKSIRAN 2
GROUP : AT03
B08 - 2 - BK32
ABDUL RAZAK NORUZZMAN

NOMBOR MATRIK : D20121057908

15.00
16.00

17.00
18.00

18.00
19.00

Beri Nilai