Anda di halaman 1dari 11

STRUKTUR, KOMPONEN DAN KURSUS

PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH TIGA SEMESTER

KOMPONEN

(A)
Wajib

KURSUS

1. Pendidikan Islam/Pendidikan Moral


2. Pendidikan Alam Sekitar
3. Pendidikan Jasmani
4. Teknologi Pengajaran
5 Penyelidikan Tindakan
6. Pengajaran Literasi dan Numerasi
7. Seni Dalam Pendidikan
8. Major
9. Minor
10. Pengajian Profesional
11. Amalan Profesional

Sem. I

Sem. II

2
2
2
2
2
2
2
6(2 kursus)
3
2+3

6(2 kursus)
3
4

(B)
Teras

12. Persatuan
13. *Unit Beruniform

1
1
15 jam (KT)

(C)
Kemahiran Insaniah

14. Permainan
15. Olahraga
16. **BIG

Jumlah Kredit

15 jam (KT)

1
1
15 jam (KT)

15 jam (KT)

22K

23K

* Kredit terkumpul (KT) diperuntukkan 1 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 2 semester dan dimasukkan pada semester 2
** Kredit terkumpul (KT) diperuntukkan 2 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 3 semester dan dimasukkan pada semester 3

TER
Sem. III
K

Jumlah
K
2
2
2
2
2
2
2

12
6
9
6
6

1
1

1
1
2

30 jam (KT)

8K

53 K

STRUKTUR PROGRAM
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

BIL.

KOMPONEN

KURSUS
Tamadun Islam dan tamadun Asia (2K)

KREDIT

PendidikanIslam/Pendidikan Moral (2K)


A

KURSUS
UMUM

Hubungan Ethnik (2K)


16 (12%)

Bahasa Melayu Komunikatif/ English


Language Proficiency* (2K)
Ko Kurikulum (6K)
Bina Insan Guru (2K)
Falsafah Pendidikan (3K)
Perkembangan Kanak-Kanak (3K)
Murid dan Pembelajaran (3K)

ASAS
PENDIDIKAN

Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku (3K)


Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam PPP (3K)

24(18%)

Pentaksiran dalam Pendidikan (3K)


Budaya dan Pembelajaran (3K)
Asas Kepimpinan dan Perkembangan

KURSUS
BIDANG TERAS

AMALAN
PROFESIONAL

.10 Kursus Major CK (30K)


.6 Kursus Major TPCK (18K)

Profesional Guru (3K)

48 (36%)

16 (12%)

Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (2K)


D

AMALAN
PROFESIONAL

Praktikum 1 (6K)

16 (12%)

Praktikum 2 (6K)
Internship (2K)
Pengalaman Berasaskan Sekolah**

ELEKTIF
TERAS

ELEKTIF
TERBUKA

4 Kursus Elektif Teras CK (12K)


3 Kursus Elektif Teras TPCK (8K)

3 Kursus Elektif Terbuka*** (9K)


JUMLAH

20 (15%)

9 (7%)
133 (100%)

Nota:
*Bahasa Melayu komunakatif ditawarkan kepada umpulan pelajar TESL, BC dan BT
English language Proficiency ditawarkan kepada kumpulan pelajar selain dari di atas.
** Pengalaman Berasaskan Sekolah dijalankan selama 3 minggu dan disandarkan dengan kursus major, EDU,
Elektif. PBS 1 dilaksanakan pada semester 2 (disandarkan dengan kursus Asas Pendidikan)
PBS 2 dilaksanakan pada semester 3 (disandarkan dengan kursus bidang teras)
PBS 3 dilaksanakan pada semester 4 (disandarkan dengan kursus bidang Elektif teras)
*** Pelajar boleh memilih 3 kursus Elektif Terbuka daripada 37 kursus elektif terbuka yang ditawarkan
(pemilihan kursus juga bergantung kepada keupayaan kampus yang menawarkan kursus yang dipilih).

).

Bil.

KOMPONEN/NAMA KURSUS

KOD KURSUS

KREDIT

Tamadun Islam dan Tamadun Asia


PendidikanIslam
Pendidikan Moral
Hubungan Ethnik
Bahasa Melayu
KomunikatifKokurikulum
Kokurikulum
- Pengurusan
English Language Proficiency

MPU3012
MPU3022
MPU3032
MPU3042
MPU3052
MPU3071
MPU3062

Kokurikulum - Permainan
Kokurikulum - Unit Beruniform*
Kokurikulum - Olahraga
Kokurikulum - Persatuan
Bina Insan Guru

MPU3081
MPU3092
MPU3101
MPU3111
MPU3122

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

SEM 5

SEM 6

SEM 7

KURSUS UMUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
2

2
2

1
1
2
1
1
2

JUMLAH KREDIT

1
1
2
1
1
2

16

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

24

3
3

ASAS PENDIDIKAN
7
8
9
10
11
12
13
14

Falsafah Pendidikan
Perkembangan Kanak-Kanak
Murid dan Pembelajaran
Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku
Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam PPP (3K)
Pentaksiran dalam Pendidikan
Budaya dan Pembelajaran
Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru

EDU3013_V2
EDU3023_V2
EDU3033_V2
EDU3043_V2
EDU3053_V2
EDU3103
EDU3063_V2
EDU3083_V2

JUMLAH KREDIT
KURSUS BIDANG TERAS

3
3
3
3
3

(CK)
(CK)
(CK)
(CK)
(CK)
(CK)

XXX3013_V2
XXX3023_V2
XXX3033_V2
XXX3043_V2
XXX3053_V2
XXX3063_V2

3
3
3
3
3
3

21 Kursus 7 (CK)

XXX3073_V2

22 Kursus 8 (CK)

XXX3083_V2

23 Kursus 9 (CK)

XXX3093_V2

24 Kursus 10 (TPCK)

XXX3103_V2
XXX3113_V2
XXX3123_V2
XXX3133_V2

15
16
17
18
19
20

Kursus
Kursus
Kursus
Kursus
Kursus
Kursus

1
2
3
4
5
6

25 Kursus 11 (TPCK)
26 Kursus 12 (TPCK)
27 Kursus 13 (TPCK) Pendidikan Inklusif

3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

Bil.

KOMPONEN/NAMA KURSUS

28 Kursus 14 (CK) Kaedah Penyelidikan Dalam Penyelidikan


29 Kursus 15 (TPCK) Penyelidikan - Kertas Projek
30 Kursus 16 (TPCK) TMK dalam Matematik

KOD KURSUS

KREDIT

XXX3143_V2
XXX3153_V2
XXX3163_V2

3
4
2

JUMLAH KREDIT
31
32
33
34

AMALAN PROFESIONAL
Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran
Praktikum 1
Praktikum 2
Internship

48
PRK3012
PRK3026_V2
PRK3036_V2
PRK3042_V2

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 6

SEM 7

2
6

17

2
6
6

35 Pengalaman Berasaskan Sekolah


16

SEM 5

2
6
6
2

JUMLAH KREDIT

SEM 4

ELEKTIF TERAS
XXX3013_V2
/XXX3173**
XXA
XXB

36 Kursus 1 (CK)
37 Kursus 2 (CK)
38 Kursus 3 (CK)
39 Kursus 4 (CK)

3
3
3

20

***ELEKTIF TERBUKA

3
3
2
6

YYY3013
YYY3023
YYY3033

44 Kursus 2 (CK)
45 Kursus 3 (CK)

3
3
2

JUMLAH KREDIT
43 Kursus 1 (CK)

XXB
XXC
XXC
XXX

40 Kursus 5 (TPCK)
41 Kursus 6 (TPCK)
42 Kursus 7 (TPCK)

3
3

3
3
9
133

JUMLAH KREDIT
JUMLAH KREDIT KESELURUHAN

3
3
0
20

0
19

0
20

0
20

3
11

0
19

3
9

Nota:
* Kokurikulum Unit Beruniform ditawarkan dengan 2 kredit dalam satu semester.
** Kod kursus elektif teras mengikut kursus bidang teras atau kod kursus baharu mengikut bilangan kursus bidang teras terakhir.
***Pelajar boleh memilih 3 kursus daripada 37 kursus elektif terbuka yang ditawarkan ( pemilihan kursus juga bergantung kepada keupayaan kampus yang
menawarkan kursus yang dipilih).

SEM 8

2
2
2
2
1

2
0

16

3
3
3
3
3
3
3
3

24

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

SEM 8
4

3
4
2

48

2
6
6
2
0

16

3
3
3
3
3
3
2
0

20

3
3
15

3
3
3
133

ng

10

BIL. KOMPONEN
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8

MPU
ASAS PEND
BIDANG TERAS
ELEKTIF TERAS

MPU
ASAS PEND
BIDANG TERAS
AMALAN PRO

Pengalaman Berasaskan Sekolah

ELEKTIF TERAS

Kursus 3 (CK)
Kursus 4 (CK)

MPU
ASAS PEND
BIDANG TERAS
AMALAN PRO
ELEKTIF TERAS

MPU

8
9

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

1
2

1
2
3
4
5

Kokurikulum - Permainan
Tamadun Islam dan Tamadun Asia
Murid dan Pembelajaran
Kursus 3 (CK)
Kursus 4 (CK)

4
5
6
7

SEMESTER 1
NAMA KURSUS
Bahasa Melayu Komunikatif
English Language Proficiency
Falsafah Pendidikan
Perkembangan Kanak-Kanak
Kursus 1 (CK)
Kursus 2 (CK)
Kursus 1 (CK)
Kursus 2 (CK)
JUMLAH
SEMESTER 2
Kokurikulum - Penggurusan Kokurikulum

ASAS PEND
BIDANG TERAS
AMALAN PRO
ELEKTIF TERAS

MPU
AMALAN PRO
ELEKTIF TERBUKA

MPU

BIDANG TERAS

AMALAN PRO
ELEKTIF TERBUKA

ASAS PEND
BIDANG TERAS
AMALAN PRO
ELEKTIF TERBUKA

JUMLAH
SEMESTER 3
Ko Kurikulum - Unit Berunifom
Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam PPP (3K)
Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku
Kursus 10 (TPCK)
Kursus 11 (TPCK)

KOD KURSUS KREDIT


MPU3052
2
MPU3062
EDU3013_V2
3
EDU3023_V2
3
XXX3013_V2
3
XXX3023_V2
3
XXX3013_V2
3
XXX3023_V2
3
20
MPU3071
MPU3081
MPU3012
EDU3033_V2
XXX3033_V2
XXX3043_V2
XXX3033_V2
XXX3043_V2

MPU3092
EDU3053_V2
EDU3043_V2
XXX3053_V2
XXX3063_V2

Pengalaman Berasaskan Sekolah


Kursus 5 (TPCK)
Kursus 6 (TPCK)
JUMLAH
SEMESTER 4
Kokurikulum - Olahraga
Kokurikulum - Persatuan
PendidikanIslam
Pendidikan Moral
Pentaksiran dalam Pendidikan
Budaya dan Pembelajaran
Kursus 5 (CK)
Kursus 12 (TPCK)
Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran

XXX3053_V2
XXX3063_V2

MPU3101
MPU3111
MPU3022
MPU3032
EDU3103
EDU3063_V2
XXX3053_V2
XXX3123_V2
PRK3012

Pengalaman Berasaskan Sekolah


Kursus 7 (TPCK)
JUMLAH
SEMESTER 5
Bina Insan Guru
Praktikum 1
Kursus 1 (CK)
JUMLAH
SEMESTER 6
Hubungan Ethnik
Kursus 6 (CK)
Kursus 7 (CK)
Kursus 8 (CK)
Kursus 13 (TPCK) Pendidikan Inklusif
Kursus 14 (CK) Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan
Kursus 16 (TPCK) Bahan Inovasi Digital Dalam PPP
JUMLAH
SEMESTER 7
Praktikum 2
Kursus 2 (CK)
JUMLAH
SEMESTER 8
Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru
Kursus 9 (CK)
Kursus 15 (TPCK) Penyelidikan - Kertas Projek
Internship
Kursus 3 (CK)
JUMLAH

JUMLAH BESAR

XXX3018

MPU3122
PRK3026_V2
YYY3013

MPU3042
XXX3063_V2
XXX3073_V2
XXX3083_V2
XXX3013
XXX3153_V2
XXX3163

PRK3036_V2
YYY3023

EDU3083_V2
XXX3093_V2
XXX3153_V2
PRK3042
YYY3033

1
1
2
3
3
3
0
3
3
19
2
3
3
3
3
0
3
3
20

PB

KK
1

1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
1
1
1
6

2
1
1

2
6
3
11

1
1
1

1
1

3
3
3
3
2
0
2
20

Pro

1
1
1
1
1
1
1
5

1
2

2
3
3
3
3
3
2
19

1
2

6
3
9

1
1

3
3
4
2
3
15

133

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
2

29

19

Anda mungkin juga menyukai