Anda di halaman 1dari 2

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP

TUNJANG KOMUNIKASI
DAN FIZIKAL
NILAI DAN
TUNJANG PERKEMBANGAN
BAHASA MALAYSIA
ESTETIKA MORAL
PENDIDIKAN
BM1.1.1 Mendengar ucap selamat dan member
FIZIKAL
PM 3.1.3 Menjaga kebersihan,
respons
yang
bertatasusila
dengan
PFK
1.1.3
Menggunkan
tangan
untuk
meramas
keselamatan
harta
benda
sendiri
bimbingan.
(mix).
dan kelas prasekolah.
(Contoh: Selamat pagi,Selamat petang).
PFK
1.1.4
Menggunakan
untuk menguli.
PM 3.1.4 tangan
Melaksanakan
tanggungBM 2.1.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang
PFK
1.1.5
Menggunakan
jari
untuk
mencubit.
jawab
sebagai
seorang
murid.
MINGGU : 2
betul.
PFK
jari untuk
membutang
PM 9.1.1 Berani
mencuba
sesuatu
TEMA
: DIRI SAYA
- 1.2.2 Menggunakan
BM 2.1.5 Menyatakan permintaan dengan sopan.
bersaiz
besar.
tugasan
yang
baru.
PERIHAL DIRI SAYA
BM 3.1.1 Menyebut huruf mengikut urutan.
PFK 1.2.8 Menggunakan
untuk membutang
PM 11.1.1jari
Menunjukkan
sifat rajin
BM 3.1.5 Mengenal pasti bentuk huruf kecil.
pelbagai
saiz
(ternasuk
butang
katup,butang
dalam
penguruskan
diri.
BM 3.1.6 Mengenal pasti bentuk huruf besar.
cangkuk).
PM 15.1.1 Menguruskan diri
BM 4.1.1Memegang alat tulis dengan cara
PFK
2.1.3
Berjalan
dan
mengimbang
sendiri
dengan
bantuan badan
yang betul untuk menulis.
di
atas
garisan
atau
tali
di
atas
lantai.
BM 4.1.3 Mengkoordinasikan pergerakan mata
PFK 2.1.12 Berlari dengan
lakuan
yang
betul
TUNJANG
SAINS
DAN
tangan mengikut arah yang betul.
dalam
jarak
tertentu.
TEKNOLOGI
BAHASA INGGERIS
KESIHATAN DAN
KESELAMATAN
AWAL
SAINS
BI 1.2.1 Listen to and repeat simple greeting e.g:
PFK
3.1.2Menggosok
gigi
dengan dan
caramengenal
yang
ST
2.1.1
Memerhati
good morning good afternoon
betul dengan binbingan.
warna-warna di persekitaran.
BI 1.3.1 Talk about familiar thing and experiences
PFK
5.3.5
Mengenal
sulit.
ST anggota
2.3.1Membanding
dan
with guidance.
PFK 5.3.6 Mengenal
dan menceritakanobjek-objek
tentang
menumpulkan
BI 1.6.1 Sing Songs.
contoh
sentuhan
yang
selamat
dan
tidak
mengikut
satu
ciri:
BI 1.9.2 Use simple sentences to carry out a
selamat.
a. Warna
conversation: e.g: to exchange greetings to
KREATIVITI
b. Bentuk
introduce oneself to show appreciation to express
KTI
1.1.5
Mewarnakan
gambar dalam ruang
AWAL MATEMATIK
feelings and emotion
tertentu.
ST 6.1.1 Memadankan objek
BI 2.2.1 Handle books carefully.
MUZIK
berpasangan yang sama seperti
BI 3.1.1 Recognise letters of the alphabet by
KTI 2.1.1Menyanyikan
meloditangan.
mudah.(Contoh:
kasut,sarung
their shapes.
TUNJANG
TUNJANG
HmmLa).
BI 4.2.1 Copy letters of the alphabet correctly
KETRAMPILAN
DIRI
KEMANUSIAAN
KTI 2.1.2 Menyanyi lagu dengan iringan muzik.
in neat,legible
print.
PERKEMBANGAN
KM1.1.2
Menceritakan
KTI 2.4.10 Bercerita (talk about) tentang muzik
SOSIOEMOSI
tentang
diri
sendiri
yang diperdengarkan.
PSE1.1.5
pasti
(Contoh: Mengenal
nama, umur,
KTI 3.1.2 Berlakon dengan menggunakan props.
dan
bercerita
tentang
jantina).
Contoh: scarf,pakaian seragam,puppet dengan
jenis-jenis emosi genbira,
MINGGU : 2
bimbingan guru.
sedih,takut dan marah.
TEMA : DIRI SAYA PERIHAL DIRI SAYA