Anda di halaman 1dari 1

LAM-PT-05-05

REKOD KEHADIRAN PELAJAR


PROGRAM:

SEMESTER :

Nama Pensyarah :
Kursus :
Bil

TAHUN :
Jabatan :

.Kod :
Nama

Tandatangan bagi hadir, (0) tidak hadir, (R) rasmi, (K) kebenaran, (S) sakit

Jum.
Kehadiran

Tarikh Ganti Kuliah


Tandatangan Pensyarah:________________________________
Nama :_______________________________________________
Tarikh : _______________________________

Julai 2014

Analisis
Peratus
Kehadiran