Anda di halaman 1dari 25

1.

Pengenalan
Matematik keputusan (decision mathematics) adalah bahagian matematik yang

lebih luas dikenali sebagai matematik diskret. Matematik keputusan menggunakan


teknik matematik diskret untuk menyelesaikan masalah kehidupan dalam banyak
bidang. Antara bidang yang utama dalam matematik keputusan ialah pengaturcaraan
linear dan analisis laluan kritikal (critical path analysis). Bidang-bidang ini lebih memberi
tumpuan dalam penjimatan kos dan memaksimumkan keuntungan.
Sejarah pengaturcaraan linear telah bermula sejak meletusnya perang dunia
yang

ke-2.

Ia

digunakan

untuk

menyelesaikan

masalah-masalah

logistik.

Pengaturcaraan linear merupakan aplikasi dalam matematik di mana ia digunakan


untuk mencari nilai optimum, sebagai contoh nilai kos yang minimum atau nilai
keuntungan yang maksimum.
Mencari nilai maksimum atau nilai minimum dalam satu masalah pengaturcaraan
linear dapat diperolehi dengan menggunakan kaedah graf apabila terdiri daripada dua
pembolehubah. Selain itu, masalah pengatucaraan linear juga dapat diselesaikan
dengan menggunakan kaedah simpleks atau simplex method dan menggunakan
Microsoft Office Excel yang mempunyai aturan solver.
Dalam tugasan ini, kami diminta untuk mencari nilai maksimum dalam bentuk
keuntungan

dengan

permasalahan

yang

terdiri

daripada

tiga

pembolehubah

menggunakan Kaedah Simpleks dan seterusnya dibuktikan menggunakan Excel


Solver. Sebelum itu, kami perlu menguasai langkah-langkah untuk menyelesaikan
masalah pengaturcaraan linear dengan menggunakan Kaedah Simpleks dan Excel
Solver.
Selain itu, pengaturcaraan linear adalah salah satu cara yang digunakan secara
meluas

yang

pada

asasnya

kaedah

simpleks

George

Donzig

digunakan.

Pengaturcaraan linear merupakan salah satu teknik yang sangat berkuasa dan
berkesan untuk menyelesaikan peruntukan sehingga menjadi alat yang standard dalam
bidang perniagaan, perbankan dan dalam sesebuah organisasi.
1

Pengaturcaraan (programming) sebenarnya merujuk kepada program yang


melibatkan aktiviti berbanding program yang menggunakan komputer. Hakikat yang
sebenarnya, pengaturcaraan selalu digunakan menggunakan komputer.
Linear pula merujuk kepada fungsi-fungsi yang mentakrifkan masalah matematik.
Antara salah satu fungsi linear ialah output berkadar kepada input. Sebagai contoh,
empat input akan menghasilkan 4 kali ganda keluaran atau hasil produk.
Terdapat lima syarat penting dalam situasi untuk menyelesaikan

masalah

pengaturcaraan linear (linear programming). Pertama, masalah tersebut perlu ada


sumber yang terhad seperti bilangan pekerja, peralatan, kewangan dan bahan yang
terhad. Kedua, terdapat objektif yang jelas seperti memaksimumkan keuntungan dan
meminimumkan kos atau harga.
Ketiga, masalah pengaturcaraan linear perlulah ada kelinearan. Sebagai contoh,
kerusi yang digunakan dua kali ganda lebih banyak daripada meja yang digunakan dan
jika pekerja kilang mengambil masa selama 4 jam untuk menyiapkan satu bahagian
kerusi dan meja makan, mereka akan mengambil masa selama 8 jam untuk
menyiapkan dua bahagian kerusi dan meja untuk digunakan.
Keempat, perlu juga ada keseragaman. Keseragaman bermaksud produk yang
dihasilkan oleh mesin adalah sama dan semua jam yang didapati daripada pekerja
adalah sama produktif.
Syarat yang kelima yang penting dalam menyelesaikan masalah pengaturcaraan
linear ialah boleh dibahagikan. Pengaturcaraan linear biasanya mengandaikan bahawa
produk dan sumber-sumber boleh dibahagikan kepada beberapa pecahan.
Justeru itu, bagaimanakah kita boleh menubuhkan masalah pengaturcaraan
linear dan menyelesaikannya dengan menggunakan penyelesaian cemerlang (excel
solver) yang terdapat dalam Mikrosoft Excel?

2.0

Nota Ringkas Bagaimana Menyelesaikan Masalah Pengaturcaraan Linear


Menggunakan Excel Solver
Berikut

merupakan

langkah-langkah

penggunaan

excel

solver

untuk

menyelesaikan masalah pengaturcaraan linear.


Contoh:
Maksima Z = 5x + 4y
Kekangan

: x + 5y 800
: 6x + 4y 1500
: 2x + 3y 900

Langkah 1:
Masukkan nilai-nilai kekangan dan nilai maksima ke dalam petak-petak Microsoft Office
Excel.

Langkah 2:
Masukkan formula ke dalam lajur D.
A = B3*B2+C3*C2
B = B4*B2+C4*C2
C = B5*B2+C5*C2
D = B6*B2+C6*C2
Inilah yang akan terhasil setelah memasukkan formula ke dalam lajur D.

Langkah 3:
3

Klik butang Data dan pilih solver. Kotak dialog solver parameters akan muncul.

Langkah 4:
Seterusnya masukkan d6 ke dalam kotak set objektif. Kemudian klik pada max.

Langkah 5:
Untuk kotak by changing variable cells, taip b2:c2.

Langkah 6:
Untuk kotak subject to the constraints, klik Add dan kotak dialog Add constraints akan
keluar.
Langkah 7:
Masukkan nilai d3:d5 ke dalam kotak cell reference dan masukkan nilai f3:f5 ke dalam
kotak contraints dan klik Add.

Langkah 8:
Bagi Select A Solving Method: pilih Simplex LP

Langkah 9:
4

Klik pada butang option dan klik OK di bahagian bawah kotak dialog.

Langkah 10:
Langkah terakhir ialah dengan klik butang solve di bahagian bawah kotak dialog solver
parameters.

Setelah itu, Microsoft office excel akan memaparkan nilai maksima yang dikehendaki.

Kesimpulannya, nilai maksima yang dikehendaki ialah 1319.231.

3.0

Menyelesaikan Masalah Pengaturcaraan Linear Dengan Menggunakan


Kaedah Simpleks

Soalan 1
Seorang pengusaha roti yang baru berkecimpung dalam bidang ini mengeluarkan tiga
jenis roti iaitu P, Q dan R. Pengusaha ini menghasilkan roti dalam kuantiti yang sedikit
kerana masih mencari dan menambah tempat untuk memasarkan produk keluarannya.
Setiap jenis roti yang dihasilkan memerlukan kuantiti bahan yang berbeza. Antara
bahan yang diperlukan dalam penghasilan roti itu ialah marjerin, yis, gula dan tepung
gandum seperti yang tercatat dalam jadual dibawah.
Bahan (kg)
Marjerin

Yis

Gula

Tepung
gandum

Produk (roti)

Pengusaha tersebut mempunyai 60 kg marjerin, 10 kg yis, 20 kg gula, dan 180


kg tepung gandum. Pengusaha membuat keuntungan sebanyak RM3.00, RM2.00 dan
RM5.00 pada setiap jenis roti P,Q dan R yang dihasilkan. Anggap semua jenis roti yang
dikeluarkan boleh dijual dan tentukan pengeluaran yang boleh dilakukan supaya
pengusaha ini mendapat keuntungan yang maksimum.
Petunjuk :
P = X, Q = Y, R = Z
Maksima

P = 3x + 2y + 5z

Kekangan

2x + 5y + 4z 60
2y + z 10
2x + 4y + 2z 20
7

4x + 3y +2z 180
Tukar ketaksamaan kepada persamaan yang mempunyai slack.
Maksima

Kekangan

P 3x 2y 5z = 0
:

2x + 5y + 4z + S1 = 60
0x + 2y + z +

S2 = 10

2x + 4y + 2z +

S3 = 20

4x + 3y +2z +

S4 = 180

Pindah semua nilai yang terdapat dalam persamaan ke dalam bentuk jadual.
P
1
0
0
0
0

x
-3
2
0
2
4

y
-2
5
2
4
3

z
-5
4
1
2
2

S1
0
1
0
0
0

S2
0
0
1
0
0

S3
0
0
0
1
0

S4
0
0
0
0
1

RHS
0
60
10
20
180

RO
R1
R2
R3

R4
Mencari lajur pivot
Lajur pivot ditentukan dengan melihat nilai objektifnya. Lajur yang mempunyai nilai
objektif yang paling negatif akan menjadi lajur pivot.
Lajur Pivot
P
1
0
0
0
0

x
-3
2
0
2
4

y
-2
5
2
4
3

z
-5
4
1
2
2

S1
0
1
0
0
0

S2
0
0
1
0
0

S3
0
0
0
1
0

S4
0
0
0
0
1

RHS
0
60
10
20
180

Lajur Z dipilih sebagai lajur pivot kerana nilai objektifnya merupakan nilai yang paling
negatif antara nilai objektif yang lain iaitu -5.
Mencari baris pivot
8

Baris pivot ditentukan dengan membahagi nilai RHS dengan nilai pada lajur pivotnya
bagi setiap baris. Baris yang menghasilkan nilai terkecil akan menjadi baris pivot. Baris
objektif, baris yang mempunyai nilai RHS sifar dan baris yang nilai pada lajur pivotnya
sifar atau negatif adalah terkecuali.
R1, 60/4 = 15

R3, 20/2 = 10

R2, 10/1 = 10

R4, 180/2 = 90

P
1
0
0
0
0

x
-3
2
0
2
4

y
-2
5
2
4
3

z
-5
4
1
2
2

S1
0
1
0
0
0

S2
0
0
1
0
0

S3
0
0
0
1
0

S4
0
0
0
0
1

RHS
0
60
10
20
180

Baris
Pivot

Baris ketiga (R3) dipilih sebagai baris pivot kerana nilai bahagi antara RHS nya dengan
nilai lajur pivotnya menghasilkan nilai yang terkecil iaitu 10.
Nilai yang menjadi persilangan antara jalur pivot dan baris pivot merupakan unsur pivot.
P
1
0
0
0
0

x
-3
2
0
2
4

y
-2
5
2
4
3

z
-5
4
1
2
2

S1
0
1
0
0
0

S2
0
0
1
0
0

S3
0
0
0
1
0

S4
0
0
0
0
1

RHS
0
60
10
20
180

S3
0

S4
0

RHS
0

Unsur Pivot

Tukar unsur pivot kepada 1.


R3 2 R 3

P
1

x
-3

y
-2

z
-5

S1
0

S2
0

0
0
0
0

2
0
1
4

5
2
2
3

4
1
1
2

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1/2
0

0
0
0
1

60
10
10
180

Tukar nilai dalam lajur pivot kepada 0 kecuali unsur pivot.


P
1
0
0
0
0

x
-3
2
0
1
4

y
-2
5
2
2
3

z
-5
4
1
1
2

S1
0
1
0
0
0

S2
0
0
1
0
0

S3
0
0
0
1/2
0

S4
0
0
0
0
1

RHS
0
60
10
10
180

R0+5R3R0
R14R3R1
R3R2 R2

R42R3R4

P
1
0
0
0
0

x
2
-2
1
1
2

y
8
-3
0
2
-1

z
0
0
0
1
0

S1
0
1
0
0
0

S2
0
0
-1
0
0

S3
5/2
-2
1/2
1/2
-1

S4
0
0
0
0
1

RHS
50
20
0
10
160

Oleh itu, langkah tamat di sini kerana ke semua nilai pada baris objektif adalah positif.
Daripada jadual terakhir yang terbina, kita dapat mengetahui nilai x, y dan z.
X=0
Y=0
Z = 10
Bagi mendapatkan nilai maksimum, gantikan nilai-nilai x, y, dan z ke dalam persamaan.
Maksimum : P = 3x + 2y + 5z
P = 3(0) + 2(0) + 5(10)

10

= 0 + 0 = 50
Petunjuk :
P = X, Q = Y, R = Z
P = 50
Keuntungan maksimum = RM50.00

Kesimpulannya, keuntungan maksimum yang diperolehi ialah RM80 dan nilai bagi x, y
dan z ialah 0, 0 dan 10 masing-masing. Ini bermakna, bagi mendapatkan keuntungan
maksimum, hanya 10 unit roti R dihasilkan. Manakala tiada penghasilan roti P dan Q.

4.0

Menyemak Semula Masalah Pengaturcaraan Linear Dengan Menggunakan


Excel Solver

Soalan 1
Semak semula menggunakan Excel Solver.
11

Seorang pengusaha roti yang baru berkecimpung dalam bidang ini mengeluarkan tiga
jenis roti iaitu X, Y dan Z. Pengusaha ini menghasilkan roti dalam kuantiti yang sedikit
kerana masih mencari dan menambah tempat untuk memasarkan produk keluarannya.
Setiap jenis roti yang dihasilkan memerlukan kuantiti bahan yang berbeza. Antara
bahan yang diperlukan dalam penghasilan roti itu ialah marjerin, yis, gula dan tepung
gandum seperti yang tercatat dalam jadual dibawah.
Bahan (kg)
Marjerin

Yis

Gula

Tepung
gandum

Produk (roti)

Pengusaha tersebut mempunyai 60 kg marjerin, 10 kg yis, 20 kg gula, dan 180


kg tepung gandum. Pengusaha membuat keuntungan sebanyak RM3.00, RM2.00 dan
RM5.00 pada jenis roti P,Q dan R yang dihasilkan. Anggap semua jenis roti yang
dikeluarkan boleh dijual dan tentukan pengeluaran yang boleh dilakukan supaya
pengusaha ini mendapat keuntungan yang maksimum.

Petunjuk :
Maksima

: P = 3x +

Kekangan

: 2x + 5y +

P = X, Q = Y, R = Z

2y +5z
4z 60

2y + z 10
2x + 4y + 2z 20
4x + 3y + 2z 180

Berikut

merupakan

langkah-langkah

penggunaan

Excel

Solver

untuk

menyelesaikan masalah pengaturcaraan linear.


12

Langkah 1:
Memasukkan nilai-nilai kekangan dan nilai maksima ke dalam petak-petak Micosoft
Office Excel.

Langkah 2:
Memasukkan formula berikut ke dalam lajur E mengikut abjad yang telah disenaraikan.
A = B3*B2+C3*C2+D3*D2
B = B4*B2+C4*C2+D4*D2
C = B5*B2+C5*C2+D5*D2
D = B6*B2+C6*C2+D6*D2
E = B7*B2+C7*C2+D7*D2

Inilah yang akan terhasil setelah memasukkan formula ke dalam lajur E.

13

Langkah 3:
Klik butang Data dan pilih Solver. Kotak dialog Solver Parameters akan muncul.

Langkah 4:
Seterusnya masukkan E7 ($E$7) ke dalam kotak Set Target Cell. Kemudian klik pada
Max.

14

Langkah 5:
Untuk kotak By Changing Cells, taip B2:D2 ($B$2:$D$2).

Langkah 6:
Untuk kotak Subject to the Constraints, klik Add dan kotak kotak dialog Add Constraints
akan muncul.
15

Langkah 7:
Masukkan nilai E3:E6 ($E$3:$E$6) ke dalam kotak Cell Reference dan masukkan nilai
G3:G6 (=$G$3:$G$) ke dalam kotak Constraint dan klik OK.

Langkah 8:
Kotak dialog Solver Parameters akan muncul dan klik Options

Langkah 9:
Kotak dialog Solver Options akan muncul. Klik pada kotak Assume Linear Model dan
Assume Non-Negative dan klik OK di bahagian bawah kotak dialog Solver Options.

16

Langkah 10:
Kotak dialog Sover Parameters akan muncul dan klik butang Solve di bahagian bawah
kotak dialog Solver Parameters.

17

Setelah itu, Microsoft Office Excel akan memaparkan nilai maksima yang dikehendaki.

Kesimpulannya, keuntungan maksimum yang diperolehi ialah RM50 dan nilai bagi x, y
dan z ialah 0, 0 dan 10 masing-masing. Nilai yang dipaparkan ini adalah sama dengan
nilai yang diperolehi menggunakan kaedah simpleks. Oleh itu, jawapannya adalah
tepat.

18

5.0

Penutup
Tugasan ini memberi banyak pengetahuan dan pengalaman kepada kami

mengenai penyelesaian masalah pengaturcaraan linear dengan menggunakan pelbagai


kaedah. Tugasan pertama iaitu mencari dan mengumpul maklumat tentang bagaimana
menyelesaikan masalah Pengaturcaraan Linear menggunakan Excel Solver. Di sini
kami dikehendaki membuat ringkasan daripada maklumat yang diperolehi. Terlebih
dahulu, kami harus mahir menggunakan Excel Solver bagi menyelesaikan masalah
Pengaturcaraan Linear. Oleh itu, kami belajar melalui inisiatif sendiri bagaimana untuk
menguasai cara menggunakan Excel Solver.
Selain itu, kami juga dikehendaki mencari satu soalan masalah Pengaturcaraan
Linear dalam kehidupan seharian yang berkaitan dengan keuntungan yang diperolehi
dalam pengeluaran produk. Soalan tersebut haruslah mengandungi sekurangkurangnya tiga pembolehubah. Kami telah mencari dari pelbagai sumber yang ada
sama ada internet mahupun buku bagi menyempurnakan tugasan ini.
Setelah itu, soalan tersebut hendaklah diselesaikan dengan menggunakan
Kaedah Simplex. Jawapan yang kami perolehi perlu disemak dengan menggunakan
Excel Solver. Kedua-dua jalan penyelesaian beserta huraiannya telah kami tunjukan
dalam tugasan ini,
Kesimpulannya, tugas ini telah memberi impak yang besar kepada kami. Melalui
tugasan ini, kami dapat menguasi kedua-dua kaedah penyelesaian iaitu dengan
menggunakan Kaedah Simplek dan menggunakan Excel Solver. Oleh itu, sekarang
kami berasa amat yakin untuk menyelesaikan masalah Pengaturcaraan Linear ini dan
berasa bersedia untuk menjawab soalan berbentuk ini di dalam peperiksaan kami
kelak.

19

6.0

Refleksi
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnianya saya dan

pasangan saya mampu untuk menyiapkan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) bagi
Projek 1 iaitu Excel Solver ini tepat pada masa yang telah ditetapkan. Dengan ini, kami
ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah bimbingan kami iaitu Puan
Hajah Samsiah binti Hassan kerana telah memberikan tunjuk ajar serta bimbingan
kepada kami untuk menyempurnakan Projek 1 ini dengan jayanya.
Tugasan Projek 1 ini meminta kami untuk mencari dan mengumpul maklumat
bagaimana menyelesaikan masalah Pengaturcaraan Linear menggunakan Excel
Solver. Maklumat yang diperolehi hendaklah diringkaskan tidak melebihi 3 muka surat.
Kami juga diminta untuk mendapatkan satu soalan masalah Pengaturcaraan Linear
dalam kehidupan seharian yang berkaitan keuntungan yang diperolehi. Soalan tersebut
hendaklah mengandungi tiga pembolehubah.
Kami juga diminta untuk membentuk masalah Pengaturcaraan Linear daripada
maklumat yang diperolehi dan soalan itu hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya
tiga pembolehubah. Seterusnya, masalah Pengaturcaraan Linear tersebut hendaklah
diselesaikan dengan menggunakan Kaedah Simpleks dan jawapan disemak dengan
menggunakan Excel Solver.
Tugasan ini banyak memberi impak yang positif kepada kami. Melalui tugasan
ini, kami dapat meningkatkan kemahiran iaitu dalam menyelesaikan masalah
Pengaturcaraan Linear dengan menggunakan Kaedah Simpleks. Selain itu, kami juga
dapat menambah ilmu baru iaitu menyelesaikan masalah Pengaturcaraan Linear
dengan menggunakan Excel Solver. Tugasan ini juga menyedarkan kami bahawa ilmu
Pengaturcaraan Linear ini amat penting dalam kehidupan seharian dimana ia
memudahkan kita dalam memaksimakan keuntungan pengeluaran produk dalam
bidang perniagaan, pertanian, pelaburan dan sebagainya.
Dalam sesuatu tugasan, pastinya mempunyai kelebihan serta kekurangannya.
Tugasan ini juga tidak terlepas daripada mempunyai kelemahannya. Antara kelemahan
atau kekangan yang kami hadapi semasa menyempurnakan tugasan ini adalah sukar
bagi kami untuk mendapatkan sumber rujukan buku.
20

Hal ini kerana, buku rujukan di perpustakaan amat terhad bilangannya. Perkara
ini membuatkan kami bingung untuk mencari sumber rujukan buku. Bagi menyelesaikan
masalah yang kami hadapi ini, kami telah meminjam buku rujukan daripada rakanrakan. Kami meminta jasa baik rakan-rakan agar dapat berkongsi dengan kami. Selain
itu, kami juga mendapatkan bahan rujukan daripada luar.
Malah, kebanyakan sumber rujukan daripada internet adalah dalam bahasa
Inggeris. Situasi ini menambahkan lagi kesulitan kepada kami bagi menyelesaikan
tugasan KKBI ini. Tambahan disebabkan kesuntukan masa yang kami hadapi.
Selain itu, kami juga menghadapi masalah dalam mencari soalan masalah.
Pengaturcaraan Linear yang mengandungi sekurang-kurangnya 3 pembolehubah. Hal
ini kerana, kebanyakan soalan yang kami temui mempunyai hanya 2 pemboleh ubah.
Oleh itu, bagi menyelesaikan permasalahan ini, kami telah membuat banyak rujukan
tidak kira di internet atau pun buku rujukan ilmiah.
Seterusnya daripada permasalahan ini, ia telah membuatkan kami untuk tidak
mudah mengalah dan terus berusaha bagi menyempurnakan tugasan ini mengikut
arahan yang telah diberikan.
Dengan ini, kami mencadangkan agar tugasan Excel Solver ini dipermudahkan
dengan menambah bilangan ahli iaitu empat atau lima orang dalam satu kumpulan. Ini
bertujuan, agar mempermudahkan dan mempercepatkan kefahaman kami bagi
melaksanakan tugasan KKBI ini.
Selain itu, kami berharap agar pensyarah dapat mengajar atau memberi
pendedahan kepada kami terlebih dahulu bagaimana menggunakan Excel Solver
dalam menyelesaikan masalah pengaturcaraan linear.
Kesimpulannya, walaupun kami menghadapi pelbagai kekangan atau rintangan
semasa menyiapkan tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu ini, namun kami mampu
menyiapkan dengan jayanya mengikut tarikh yang telah ditetapkan walaupun pelbagai
cabaran dan dugaan datang menguji kami.

21

7.0

Bibliografi
Rujukan :
George B. Dantzig (1963), Linear Programming and Extensions, Princeton
University Press, Princeton, N.J.
Frederick Hillier & Gerald Lieberman (1995), Introduction to Operations
Research, sixth edition, McGraw-Hill.
The Cobb Group (1994), Running Excel 5 for Windows, fourth edition, Microsoft
Press
Anderson, D. R., D. J. Sweeney, and T. A. Williams (2002), An Introduction to
Management Science. 10th ed. Cincinnati, OH: South-Western.
Winston, W. L., and S. C. Albright (2000), Practical Management Science.
2nd ed. Belmont, CA: Duxbury Press.

Laman web:
1. http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/introduction-to-optimization-with-theexcel-solver-tool-HA001124595.aspx
2. http://www.economicsnetwork.ac.uk/cheer/ch9_3/ch9_3p07.htm
3. http://www.youtube.com/watch?v=YAugMpW-aJw
4. http://www.economicsnetwork.ac.uk/cheer/ch9_3/ch9_3p07.htm
5. http://www.duncanwil.co.uk/solvlp.html
6. http://www.solver.com/suppstdsolver.htm
7. http://www.easyexceltutorial.com/excel-solver.html
8. http://puccini.che.pitt.edu/~karlj/Classes/CHE2101/solver.html

22

8.0

Kolaborasi

Nama

Faridah binti Mohamad / Zalina binti Mohamed

No. K/P

800430 11 5242 / 800620 03 5294

No Matrik

g611ttmtec5242 / g611ttmtec5294

Tarikh

Catatan

18 Februari 2012

Menerima

tugasan

Tandatangan

daripada

pensyarah

MATEMATIK KEPUTUSAN (MTE 3104), Puan


Hajah Samsiah binti Hassan.

_______________
Mencari

dan

kumpul

maklumat

cara

_______________
(ZALINA BINTI MOHAMED)

Mencari satu masalah Pengaturcaraan Linear


dalam

3 Mac 2012

kehidupan

seharian

yang

berkaitan

keuntungan yang diperolehi dalam pengeluaran


produk dan sebagainya yang mengandungi
sekurang-kurangnya tiga pembolehubah.

10 Mac 2012

(FARIDAH BINTI MOHAMAD)

menyelesaikan masalah Pengaturcaraan Linear


menggunakan Excel Solver.

(PUAN HAJAH SAMSIAH


BINTI HASSAN)

25 Februari 2012

_______________

_______________
(ZALINA BINTI MOHAMED)

_______________
(FARIDAH BINTI MOHAMAD)

_______________
Perbincangan cara menghasilkan tugasan Kerja

(FARIDAH BINTI MOHAMAD)

Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) iaitu Projek 1


Excel Solver.

_______________
23

(ZALINA BINTI MOHAMED)

_______________
Melaksanakan

tugasan

bersama

pasangan

seperti mana yang dikehendaki oleh pensyarah.

17 Mac 2012

(ZALINA BINTI MOHAMED)

_______________
(FARIDAH BINTI MOHAMAD)

24 Mac 2012

Menghantar

tugasan

kepada

pensyarah

MATEMATIK KEPUTUSAN (MTE 3104), Puan


Hajah Samsiah binti Hassan.

_______________
(PUAN HAJAH SAMSIAH
BINTI HASSAN)

24

25