Anda di halaman 1dari 4

PENDIDIKAN SENI

VISUAL

SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG PEKAN, 06000 JITRA, KEDAH


JADUAL WAKTU GURU 2014
MUHAMMAD FAQIH BIN KAMARUDIN

WAKT
U
HARI
AHAD

SUBJEK

PP

PSV

ISNIN

PSV

SELAS
A

PSV

RABU
KHAMI
S

KELAS

BIL.
WAKT
U
2

JUMLA
H
MINIT
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.45
8.15
8.45
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
- 8.15
- 8.45
- 9.15
- 9.45 - 10.15 - 10.45 - 11.15 - 11.45
- 12.15
- 12.45 - 13.15 - 13.45

Perhimpun
an

2 AL
FARABI
PSV PSV
4 AL
2
60
2AF 2AF
FARABI
2 AR RAZI PSV2 PSV 60
4AF 4AF
Semua
1
30
Kelas
Jumlah
7
210

PSV
2AR

PSV
2AR

BAHASA
MELAYU

SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG PEKAN, 06000 JITRA, KEDAH


JADUAL WAKTU GURU 2014
MUHAMMAD FAQIH BIN KAMARUDIN

WAKT
U
HARI
AHAD

SUBJEK

PP

BM

ISNIN

BM

SELAS
A

KoKurikulum

RABU
KHAMI
S

KELAS

BIL. JUMLA
WAKT
H
U
MINIT
BM
BM
3 AL
2
60
3AF 3AF
FARABI
3 AL
2
60
FARABI
SemuaKe
2
60
las
Jumlah
6
180

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.45
8.15
8.45
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
- 8.15
- 8.45
- 9.15
- 9.45 - 10.15 - 10.45 - 11.15 - 11.45
- 12.15
- 12.45 - 13.15 - 13.45

BM
3AF

BM
3AF