Anda di halaman 1dari 3

JADUAL 1 : MAKSUD BELANJA BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG)

BIL.

JENIS PCG

A.

Bantuan Per Kapita Pra


Sekolah

B.

Bantuan Per
Mata Pelajaran

MAKSUD PERBELANJAAN
i.

Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan
pembelajaran.

ii.

Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta


penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan
pembelajaran.

iii.

Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat dan lain-lain yang
bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

iv.

Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan


kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau
hari persekolahan.

v.

Perolehan Harta Modal adalah tidak dibenarkan.

i.

Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna (termasuk kertas braille) bagi tujuan
pengajaran dan pembelajaran.

ii.

Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat lain-lain yang


bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

iii.

Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan


pengajaran dan pembelajaran.

iv.

Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti taman sains, taman herba dan lain-lain yang
boleh memberi pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran.

v.

Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses


pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari
persekolahan.

iv.

Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas
Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja.

vii.

Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan
kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan
Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod.

Kapita

(Mata pelajaran Teras,


Wajib, Tambahan /
Bahasa Asing dan
Elektif)

viii. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih
dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan
melalui PPD.
i

BIL.

JENIS PCG

MAKSUD PERBELANJAAN

C.

Bantuan Per Kapita


Bukan Mata Pelajaran

Pusat Sumber Sekolah

Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan seperti berikut:
i.

Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan
pembelajaran.

ii.

Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat


bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

iii.

Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan


pengajaran dan pembelajaran.

iv.

Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses


pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari
persekolahan.

v.

Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas
Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja.

dan lain-lain yang

viii. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan
kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan
Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod.
x.

Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih
dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan
melalui PPD.

Program Pendidikan Khas/Integrasi

Bimbingan
Kaunseling

dan

ix.

Melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi.

i.

Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat lain-lain yang


bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

ii.

Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan


kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan
atau hari persekolahan.

iii.

Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan


pengajaran dan pembelajaran.

iv.

Bayaran Perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturanperaturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.

v.

Bayaran sewaan yang berkaitan dengan program bimbingan dan kaunseling.

ii

BIL.

JENIS PCG
vi.

vii.

MAKSUD PERBELANJAAN
Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas
Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja.
Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan
kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan
Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod.

viii. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih
dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan
melalui PPD.

LPBT/LPK
Sekolah/Asrama

i.

Bayaran bil telefon, air, elektrik, telegram, setem, internet dan pembetungan. (Sekolah
hendaklah memberi keutamaan bayaran bil utiliti)

ii.

Pembaikan kecil bangunan sekolah yang tidak melibatkan kerja-kerja naik taraf dan
ubahsuai.

iii.

Penyelenggaraan dan pembaikan perabot dan peralatan kelengkapan pejabat dan


sekolah kecuali peralatan ICT.

iv.

Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan


pembelajaran.

v.

Perkhidmatan pengiklanan.

vi.

Pengangkutan barang-barang.

vii.

Pembelian bahan bakar, bahan habis guna dan ubat.

viii. Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atas urusan rasmi.
x.

Perolehan harta modal kecuali alat pendingin udara dan peralatan ICT dengan nilai
keseluruhan tidak melebihi RM5,000.00 setahun adalah dibenarkan.

ix.

Perbelanjaan untuk keceriaan (yang tidak melibatkan pembinaan) /kesihatan


murid/keselamatan sekolah.

xi.

Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru/kakitangan sekolah berdasarkan


kelayakan tambang teksi.

xii.

Pengangkutan murid dan bayaran insurans untuk murid-murid dan guru pengiring.

iii