Anda di halaman 1dari 2

Beri pandangan anda faktor keruntuhan akhlak di kalangan remaja.

Kekurangan asuhan didikan agama merupakan salah satu faktor yang


menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Agama merupakan pegangan
dan pedoman hidup bagi seseorang manusia. Kehidupan kita tidak akan menjadi
sempurna sekiranya kita tidak menganuti sebarang agama. Hal ini kerana agama
mampu melimpahi jiwa kita dengan suatu kepercayaan. Seterusnya, kepercayaan inilah
yang akan memberikan kita tenaga positif serta membimbing kita dalam menjalani
kehidupan kita. Sebagai seorang warganegara Malaysia, kita harus bersyukur kerana
kita dilahirkan di tanah bumi yang terdiri daripada pelbagai agama. Antaranya
termasuklah agama Islam, Buddha, Hindu dan Sikh. Semua agama ini mempunyai satu
matlamat yang sama, yakni menjadikan seseorang menjadi orang yang baik. Remaja
pada hari ini tidak berminat dengan agama, oleh sebab sifat tradisional sesuatu agama.
Mereka menganggap bahawa agama merupakan sesuatu yang membosankan dan tidak
menarik. Alangkah baiknya menggunakan masa lapang untuk melayari internet dan
berkawan secara atas talian. Sebaliknya, sebahagian remaja yang menganuti agama
masih melanggar peraturan yang ditetapkan dalam agama. Mereka akan melakukan
perbuatan sumbang yang menjatuhkan maruah diri. Hal ini telah menunjukkan golongan
remaja ini masih lemah dengan pegangan agamanya, dan sanggup bertindak
sewenang-wenangnya tanpa berfikir rasional.
Keduanya, peranan ibu bapa merupakan salah satu aspek yang tidak boleh
diketepikan dalam isu keruntuhan akhlak para remaja. Ibu bapa merupakan tunggak
utama dalam sesebuah institusi keluarga. Sekiranya mereka tidak melaksanakan
tanggungjawab sendiri, keluarga tersebut akan runtuh dan anak-anaknya tidak akan
bahagia. Demi mencari nafkah, ibu bapa perlu bertungkus lumus untuk bekerja sehingga
lupa akan kewajipan mereka dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak
mereka. Anak-anak yang kekurangan kasih sayang akan berasa tersisih dan terabai.
Bagi memenuhi jiwa ini, mereka akan mencari keseronokan di luar rumah. Mereka akan
mengenali kawan-kawan dan mencari pasangan yang dianggap boleh memberi
kebahagiaan kepada mereka. Pada masa ini, remaja yang berfikiran mentah tidak dapat
membeza antara intan dan kaca. Ibu bapa yang sibuk bekerja tidak dapat menjadi
penasihat dalam hal ini akan menyebabkan remaja terjerumus dalam lembah gejala. Hal
ini kerana mereka bergaul dengan rakan yang mempunyai tabiat buruk seperti merokok,
menagih dadah dan vandalisme. Akhlak mereka akan runtuh dan mereka akan

dipandang rendah oleh anggota masyarakat. Oleh itu, ibu bapa merupakan cahaya yang
mampu membimbing kanak-kanak sejak dari kecil lagi. Ibu bapa patut menemani
anaknya untuk mengharungi segala detik kehidupan anaknya. Jika ibu bapa gagal
memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada mereka, masa depan kanak-kanak
ini akan musnah.
Ketiga, pengaruh media massa ialah pembunuh utama dalam membentuk nilainilai murni para remaja. Dalam era abad ke-21, kita didedahkan dengan pelbagai
informasi dengan satu jari tangan sahaja. Pelbagai jenis informasi yang diperoleh
membuka pandangan kita dan meluaskan pengetahuan kita. Antaranya termasuklah
berita sedunia, isu perkembangan semasa negara luar dan lain-lain. Namun begitu,
bahan-bahan lucah dan pornografi, zalim dan pembunuhan mudah diakses oleh setiap
orang. Sekiranya remaja yang mentah sering menonton filem yang berbau pornografi,
minda mereka tentu akan dicemari dan menjatuhkan akhlak mereka. Mereka akan
mencontohi perlakuan bintang filem dan melakukan perkara negatif di dalam sekolah.
Sekiranya perbuatan mereka tidak dibetulkan dengan serta-merta, mereka tentu akan
menjadi penjenayah dalam masyarakat pada masa depan. Hal ini amat menyedihkan
kerana remaja yang dianggap sebagai tulang belakang negara telah membinasakan diri
dari segi mental dan fizikal. Kita tentu tidak mengharapkan seseorang pemimpin yang
tidak berkeperibadian mulia.

Anda mungkin juga menyukai