Anda di halaman 1dari 7

INSTRUMEN PENTAKSIRAN TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI

(AWAL SAINS) OKTOBER 2012


Soalan 1
Nama Murid
Tarikh
Item

:
:

100

:
Aktiviti

Catatan

Soalan 1 : Warnakan objek-objek di bawah mengikut


warna yang diberi.

Skor :

18
Belum
Menguasai
Sedang
Menguasai
Menguasai

*Skala
0 9 Belum menguasai
9 - 14 Sedang
menguasai
14 - 18 Menguasai

INSTRUMEN PENTAKSIRAN TUNJANG KOMUNIKASI


1

(AWAL SAINS) OKTOBER 2012


Soalan 2
Nama Murid
Tarikh
Item

:
:
:
Aktiviti

Catatan

Soalan 2 : Tandakan (/) bagi kotak yang besar.


Pangkahkan (x) bagi kotak yang kecil.

Skor :

18
Belum
Menguasai
Sedang
Menguasai
Menguasai

*Skala
0 6 Belum menguasai
6- 12 Sedang menguasai
12 - 18 Menguasai

INSTRUMEN PENTAKSIRAN TUNJANG KOMUNIKASI


(AWAL SAINS) OKTOBER 2012
2

Soalan 3
Nama Murid
Tarikh
Item

:
:
:
Aktiviti

Soalan 3. Tulispanjang
objek-

Catatan

atau
pendek

bagi
Skor :

objek berikut.

15
Belum
Menguasai
Sedang
Menguasai
Menguasai

*Skala
0 5 Belum menguasai
5 - 10 Sedang menguasai
10 - 15 Menguasai

INSTRUMEN PENTAKSIRAN TUNJANG KOMUNIKASI


(AWAL SAINS) OKTOBER 2012

Soalan 4
Nama Murid
Tarikh
Item

:
:
:
Aktiviti

Catatan

Soalan 4. Tulis ( tebal ) atau ( nipis ).


Skor :

12
Belum
Menguasai
Sedang
Menguasai
Menguasai

16
*Skala
0 5 Belum
menguasai
5 8 Sedang
menguasai
8- 12 Menguasai

INSTRUMEN PENTAKSIRAN TUNJANG KOMUNIKASI


(AWAL SAINS) OKTOBER 2012
Soalan 5
Nama Murid

:
4

Tarikh
Item

:
:

INSTRUMEN PENTAKSIRAN TUNJANG KOMUNIKASI


(AWAL SAINS) OKTOBER 2012
Soalan 6
Nama Murid

:
5

Tarikh
Item

:
:
Aktiviti

Catatan

Soalan 7. Lukis dan warnakan bentuk awan.


Skor :

11

Hujan

Cerah

Belum
Menguasai
Sedang
Menguasai
Menguasai

Mendung

Berangin

*Skala
0 4 Belum menguasai
4 - 8 Sedang menguasai
8 - 11 Menguasai

INSTRUMEN PENTAKSIRAN TUNJANG KOMUNIKASI


(AWAL SAINS) OKTOBER 2012
Soalan 7
Nama Murid
Tarikh
Item

:
:
:
Aktiviti

Catatan

Soalan7. Padankan perkataan dengan anggota badan


yang betul.

Skor :

10
Belum
Menguasai
Sedang
Menguasai
Menguasai

*Skala
0 4 Belum menguasai
4 - 8 Sedang
menguasai
8 - 10 Menguasai

Beri Nilai