Anda di halaman 1dari 1

SIARgas koncertzle

Juridisk adrese:Marijas iela 20 23


Rga, LV-1011, Latvija
Fakt.adrese: Akadmijas laukums 1,
Rga, LV-1050
PVN kods: LV40103746886
Nordea Bank AB Latvijas filile
NDEALV2X
LV10NDEA0000084113146

brdinjuma vstule.

Atgdinm, ka p msu grmatvedbas uzskaites datiem Js neesat


atmaksjui rinu par saemtajiem pakalpojumiem, kam iestjies
samaksas termi.
Rina
numurs

Rina
summa
EUR (ar
PVN)

Atmaksas
termi

Saemtie
maksjumi

Soda
procenti

Kopj
parda
summa

Kop:
Atmaksas
termi:
Ldzam Js nordtaj termi veikt samaksu par nordto summu piln
apmr uz nordtajiem rekviztiem:
SIARgas koncertzle
PVN kods: LV40103746886
Nordea Bank AB Latvijas filile
NDEALV2X
LV10NDEA0000084113146
Ja summas samaksa netiks veikta nordtaj termi, bsim spiesti
vrsties ties ar prasbu par pardu piespiedu piedziu.
Atvainojamies, ja augstk minto rinu samaksu Js jau esat veikui
pirms s vstules saemanas. Par rina samaksu ldzam informt,
elektroniski nostot maksjuma uzdevumu uz info@koncertzaleriga.lv .