Anda di halaman 1dari 6

1.

Penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan mempunyai amalan


agama yang berbeza. Namakan nilai yang perlu diamalkan oleh penduduk
Malaysia. mengetahui (kepercayaan kepada tuhan)
a. Kesyukuran
b. Keseronokan
c. Kerajinan
d. Keberanian
2. Ah Meng membantu jiran menyiram pokok bunga. Apakah nilai yang akan
didapati oleh dia? (baik hati) - mengetahui
a. Baik hati
b. Kesyukuran
c. Murah hati
d. Yakin diri
3. Saling membantu dan menghormati jiran tetangga antara satu sama lain.
(baik hati)
Pernyataan di atas boleh - kefahaman
a. Memburukkan nama baik jiran tetangga
b. Menyusahkan jiran tetangga
c. Menyakiti jiran tetangga
d. Merapatkan hubungan antara jiran tetangga
4. Saya bertanggungjawab untuk menjalinkan hubungan yang baik antara jiran
tetangga.
Antara tanggungjawab yang patut diamalkan adalah (bertanggungjawab)
5. Bagaimanakah jiran tetangga dapat membantu antara satu sama lain?
aplikasi (hormat)
a. Selalu bergaduh apabila bertembung
b. Saling membantu dan mengambil berat
c. Tidak hormat antara satu sama lain
d. Tidak senyum apabila bertembung

4. Mengapakah anggota keluarga pelu


membantu dan menghormati antara satu
sama lain?
A.
B.
C.
D.

Analisis

Sintesis

Penilaian

JAWAPAN

ARAS
TAKSONOMI
BLOOM

Pengetahuan

Kefahaman

Kejiranan.
Bersopan santun.
Melahirkan keluarga bahagia.
Ramah mesra.

5. Berikan cara anda menunjukkan kasih


sayang terhadap anggota keluarga.
A. Bantu dan hormat sesama anggota
keluarga.
B. Sentiasa melawan ibu bapa.
C. Selalu membuli adik.
D. Suka berbohong
6. Azai ternampak ibu membawa pulang
banyak hasil tanaman dari kebun.
Dalam keadaan tersebut, apakah tindakan
yang patut dilakukan oleh Azai?
A. Membantu ibu angkat hasil tanaman
tersebut.
B. Membiarkan ibu angkat sendirinya.
C. Tidak mempedulikan ibu.
D. Meminta ibu menyediakan makanan
malam.

UNIT 12: KUKUHKAN IKATAN KEKELUARGAAN


SET SOALAN OBJEKTIF
1. Nyatakan satu cara anda menghormati
anggota keluarga kembangan anda.
A. Bercakap dengan sopan.
B. Berbohong
C. Selalu marah anggota keluarga
kembangan.
D. Tidak menghormati anggota keluarga
kembangan.
2. Berikan satu kebaikan mempunyai keluarga

kembangan.
A.
B.
C.
D.

Tidak bahagia
Sentiasa bahagia.
Tidak gembira.
Tidak suka menghormati anggota
keluarga kembangan.

3. Bagaimanakah anggota keluarga


kembangan membantu antara satu sama
lain?
A. Selalu bergaduh antara satu sama
lain.
B. Saling membantu dan mengambil
berat antara satu sama lain.
C. Sentiasa tidak hormat antara satu
sama lain.
D. Suka melawan ibu bapa.

Aplikasi

Analisis

A. Bertanya khabar apabila berjumpa.


B. Tidak bertegur sapa.
C. Saling mengejek antara satu sama
lain.
D. Berbohong

Sintesis

6. Azai mendapati adik sepupunya menangis


mencari bukunya yang hilang.

Penilaian

4. Mengapakah anda perlu menghormati


anggota keluarga kembangan?
A. Memburukkan nama baik keluarga
kembangan.
B. Merosakkan hubungan keluarga
kembangan.
C. Ramah mesra
D. Kukuhkan ikatan kekeluargaan
5. Berikan satu sikap anda menunjukkan
hormat terhadap anggota keluarga
kembangan?

Dalam keadaan tersebut, apakah tindakan


yang patut dilakukan oleh Azai?
A. Tidak mempedulikan.
B. Menolong adik sepupunya mencari
buku.

C. Marah adik sepupunya.


D. Membiarkan adik sepupunya.

UNIT 13: MARUAH DIPELIHARA KELUARGA SEJAHTERA


SET SOALAN OBJEKTIF

JAWAPAN

ARAS
TAKSONOMI
BLOOM

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

1. Nyatakan satu amalan anggota keluarga


menjaga maruah keluarga.
A.
B.
C.
D.

Bergaduh dengan rakan.


Berbohong
Kurang beradab sopan.
Rajin belajar.

2. Kita hendaklah sentiasa menjaga


pertuturan, tingkah laku dan cara
berpakaian.
Amalan di atas ini
A. Memburukkan nama baik keluarga.
B. Mencerminkan maruah keluarga
C. Merosakkan hubungan anggota
keluarga.
D. Menyusahkan anggota keluarga.
3. Bagaimanakah anda menjalankan
tanggungjawab terhadap keluarga?
A.
B.
C.
D.

Membantu ibu mengemas rumah.


Berpakaian kotor.
Malas belajar.
Ingkar pesanan ibu bapa.

4. Mengapakah maruah keluarga perlu dijaga?


A.
B.
C.
D.

Keluarga dipandang rendah.


Merosakkan hubungan baik keluarga.
Maruah dipelihara keluarga sejahtera.
Menyusahkan anggota keluarga.

5. Berikan satu cara anda menjalankan


tanggungjawab terhadap anggota keluarga?

A. Sentiasa berbudi pekerti


B. Tidak bertegur sapa.
C. Saling mengejek antara satu sama
lain.
D. Berbohong
6. Ceritakan cara anda menjaga maruah
keluarga.
A. Sentiasa menjaga pertuturan, tingkah
laku dan cara berpakaian.
B. Ingkar pesanan ibu bapa.
C. Malas belajar.
D. Kurang bersopan santun.

Aras Kesukaran

Rendah /
Achievements

Penilaian

Konstruk / Kemahiran

Pengetahuan
Kefahaman

Sederhana / Credit

Aplikasi

Kata Tugas

Apakah
Berapah
Siapakah
Bilakah
Labelkan
Senaraikan
Namakan
Definisikan

Lakarkan
Jelaskan
Huraikan
Bincangkan

Tinggi / Excellent

Analisis

Wajarkah
Ramalkan
Perihalkan
Menyelesaikan

Sintesis

Rumuskan
Sarankan/ syorkan
Ulaskan
Nilaikan
Iktibar
Mengarang

Penilaian

https://www.scribd.com/doc/135693940/Soalan-Pendidikan-Moral-Tahun-4