Anda di halaman 1dari 12

Penanda wacana

untuk memulakan
karangan
Pada era globalisasi
ini
Dalam meniti arus
kemodenan ini
Sejak sedekad yang
lalu
Sejak akhir-akhir ini

Penanda wacana
untuk memulakan
karangan
Sejak zamanberzaman
Pada tahun-tahun
kebelakangan ini
Sejak dahulu lagi
Pada masa ini

Penanda wacana untuk


memulakan isi baharu selepas
perenggan pengenalan
Antara
Selain itu
Di samping itu
Dalam pada
itu
Seterusnya

Begitu juga
dengan
Sementara itu
Lain daripada
itu
Akhir sekali

Penanda wacana untuk memberi


contoh dalam karangan
Misalnya
Contohnya
Sebagai
contoh

Seperti yang
kita sedia
maklum
Antaranya
adalah seperti

Tamsilnya

Lain daripada
itu

Satu contoh

Akhir sekali

Penanda wacana
untuk menghuraikan
contoh
Hal ini
Oleh hal yang
mengakibatka
demikian
n
Hal ini
menyebabkan

Oleh sebab itu

Oleh itu

Jelaslah
bahawa

Maka

Justifikasinya

Penanda wacana untuk


menulis dua huraian dalam
satu ayat
Justeru itu

Di samping itu

Tambahan
pula

Sekalai gus

Malahan

Sementelahan

Malah

bahkan

Penanda wacana
untuk menutup isi
Dengan
berbuat
demikian

Dengan
keadaan
demikian

Kesannya

Kesudahannya

Natijahnya

Dengan itu

Akibatnya

Akhirnya

Penanda wacana untuk menulis


dua huraian dalam satu ayat
justeru

sementelahan

juga

bahkan juga

malah

sekali gus

malahan

di samping

tambahan pula

bahkan

Penanda wacana untuk


memulakan
Sebagai
penutup wacana
Sebagai
penghias bicara
akhir
Secara
keseluruhan
Kesimpulannya

Sebelum
mengakhiri
wacana ini
Akhir kata
Secara total
Konklusinya

Penanda wacana untuk


menerangkan huraian atau
pendapat yang berbeza
Walau
Daripada
bagaimanapu
perspektif
n
yang berbeza
Namun
Jika dilihat
demikian
dari sudut
yang lain
Dalam pada
Namun begitu
itu
Di sebalik itu

Dari sudut lain

Penanda wacana untuk


memulakan atau memasukkan
peribahasa
Bak kata
peribahasa

Bak kata
mutiara

Bak kata
orang tua-tua

Fenomena ini
dikatakan

Persis
peribahasa
Bak
peribahasa

Persis kata
cendiakawan
Persis kata
orang tua-tua

Penanda wacana untuk


memulakan isi baharu
Selain itu

Lebih-lebih
lagi

Di samping itu

Dalam pada
itu

Sementara itu

Pada waktu
yang sama

Lebih-lebih
lagi

Lain daripada
itu