Anda di halaman 1dari 6

KURSUS PENYEBARAN KSSR PENDIDIKAN

SENI VISUAL TAHUN 4


PPD TAMPIN
SEPTEMBER 2013
PKG TAMPIN
KUMPULAN 1.
BIDANG : MENGENAL KRAF TRADISIONAL
TAJUK : TEMBIKAR
AHLI KUMPULAN :
1.SJKC AIR KUNING SELATAN.
2.SK AIR KUNING SELATAN
3.SJKC LADANG REGENT
4.SJKT LADANG REPAH
5.SK SUNGAI JERNEH
6.SK KERU
7.SK GEDOK

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


2 MINGGU

MINGGU 1
2 WAKTU (60 Minit)
2 STANDARD KANDUNGAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni


Visual

Kelas

Bidang :

4 Cerdas

Masa: 60 minit

Mengenal Kraf Tradisional ( Tembikar )

Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia / Pasu


4.2 APLIKASI SENI

STANDARD
PEMBELAJAR
AN

OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN

AKTIVITI
PdP

EMK
BAHAN
BANTU
BELAJAR

PENILAIAN
PdP
REFLEKSI

4.1 PERSEPSI ESTETIK


4.1.1 Unsur Seni
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.2 Prinsip Rekaan
4.1.2.1
Pada akhir
pembelajaran
4.1.2.2

4.2.1 Jenis-jenis Media


4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.2 Proses dan Teknik
4.2.2.1

murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)


1.Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar.
2.Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan
tembikar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Murid melihat contoh pasu.


Murid mendengar dan bersoal jawab dengan guru tentang definisi tembikar.
Murid mengenal pasti bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar.
Murid senaraikan media yang akan digunakan untuk penghasilan tembikar.
Murid melihat demonstrasi guru menghasilkan tembikar dengan teknik picitan.
Murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar.

1. Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) dan Nilai murni

1. Tembikar / Pasu , Koleksi Gambar Tembikar dan Video Penghasilan Tembikar


1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat tembikar berdasarkan dua Standard
Kandungan.
Pada Akhir pengajaran
40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai
Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


2 MINGGU

MINGGU 2
2 WAKTU (60 Minit)
2 STANDARD KANDUNGAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas

Bidang :

4 Cerdas

Masa: 60 minit

Mengenal Kraf Tradisional ( Tembikar )

Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia / Pasu

4.3 EKSPRESI KREATIF

STANDARD
PEMBELAJAR
AN

OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN
AKTIVITI
PdP

EMK
BAHAN
BANTU
BELAJAR

PENILAIAN
PdP
REFLEKSI

4.3.1
4.3.2
4.3.3

4.4 APRESIASII SENI


4.4.1
4.4.2
4.4.3

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1.Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam
penghsilan tembikar secara kreatif.
2.Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni
visual.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Murid melihat contoh pasu.


Murid memanipulasi bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.
Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing.
Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.
Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya.
Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

1. Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1, EK2, EK3, dan EK5), dan Nilai murni

1.Tembikar / Pasu , Koleksi Gambar Tembikar dan Video Penghasilan Tembikar


1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat tembikar berdasarkan empat
Standard Kandungan.
Pada Akhir pengajaran
40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai
Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan

LANGKAH-LANGKAH PENGHASILAN
KARYA

Contoh Karya

Alat Dan Bahan

Eksplorasi Bahan

Eksplorasi Bahan

Menghasilkan Karya

Hasil Karya