Anda di halaman 1dari 2

1) ERA PRA-KOLONIAL

(sebelum penjajahan Inggeris)

- Sistem pendidikan di Tanah Melayu adalah sistem tidak formal seperti


kelas-kelas agama dan Al-Quran, kelas kesenian dan pertukangan dan
tiada pendidikan jasmani

- Murid-murid libatkan diri secara sukarela dalam pelbagai aktiviti


kebudayaan dan permainan tradisional untuk isi masa lapang dengan cara
yang menyeronokkan

- Kerja-kerja pertukangan dan kebun serta kesenian yang mengutamakan


seni mempertahankan diri dianggap sebagai PJ

- Masyarakat libatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berbentuk rekreasi


seperti bersilat, berdayung, berenang, menari , bermain congkak, layanglayang dan sepak raga

- Aktiviti tersebut adalah sebahagian daripada kebudayaan rakyat pada


masa itu

- Latihan jasmani dipertutunkan secara tidak formal kepada kanak-kanak


melalui peniruan orang dewasa.

- Kebanyakan penyertaan permainan berbeza mengikut kelas sosial


masing-masing. Contoh: golongan biasa bermain sepak raga, gasing dan
congkak. Golongan Istana akan menunggang kuda, memanah dan
memburu.

- Secara amnya, PJ pada masa ini boleh dibahagikan kepada tiga bentuk,
iaitu aktiviti-aktiviti :

permainan masa lapang

keperwiraan
senaman tradisional