Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH RENDAH (PEMAHAMAN)

JENIS

P
NO. SOALAN

1. Kata Kerja

S
m

P
t

2. Kata Nama
3. Kata Ganti Nama

PERINGKAT ARAS BLOOM


A
A

Bilangan
soalan
2

4. Kata Hubung

5. Imbuhan

6. Kata Majmuk

7. Peribahasa

8. Simpulan bahasa

1
7

9. Sinonim

10

10. Antonim

11

11. Ayat tanya

12

12. Ayat sama maksud


13. Kata Banyak Makna
14. Pemahaman
petikan
JUMLAH
JUMLAH SOALAN

13

14

15
16

17

2
4

20
0

4
7

2
3

21

19

18

2
4

5
0

1
2

0
0

20