Anda di halaman 1dari 9

SULIT

012

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2011


BAHASA MELAYU PENULISAN

012

September
1 jam 15 minit

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian


B dan Bahagian C.
2. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian..
3. Bagi Bahagian B, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1,
soalan 2 ATAU Soalan 3.
4. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam
kertas soalan ini. Sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila
dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Helaian
tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama kertas
soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.


Bahagian A
012

2011 Hak Cipta Terpelihara

SULIT

SULIT

012

[ 10 Markah ]
[ Masa dicadangkan 15 minit ]

Lihat gambar di bawah dengan teliti.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.

Bahagian A
012

2011 Hak Cipta Terpelihara

SULIT

SULIT

012

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Bahagian B

012

2011 Hak Cipta Terpelihara

SULIT

SULIT

012

[ 30 Markah ]
[ Masa dicadangkan : 40 minit ]

Pilih satu daripada tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak
kurang daripada 80 patah perkataan.

1. Tulis sebuah cerita dan akhiri cerita kamu dengan ayat-ayat di bawah.
Aku bersyukur kepada Tuhan. Kedua-dua orang rakanku terus memelukku
sambil menitiskan air mata.
ATAU
2. Sekolah kamu telah mengadakan aktiviti gotong-royong membersihkan
kawasan sekolah yang dilanda banjir baru-baru ini.
Ceritakan suasana semasa aktiviti gotong-royong itu dijalankan.
ATAU
3. Tulis sepucuk surat kepada rakan kamu menceritakan pengalaman menarik
yang kamu alami semasa menghabiskan cuti persekolahan akhir tahun.

Bahagian B

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
012

2011 Hak Cipta Terpelihara

SULIT

SULIT

012

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

012

2011 Hak Cipta Terpelihara

SULIT

SULIT

012

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Bahagian C
[ 20 Markah ]
[ Masa dicadangkan : 20 minit ]

012

2011 Hak Cipta Terpelihara

SULIT

SULIT

012

Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Azam dalam perjalanan pulang dari sekolah. Tiba di pertengahan perjalanan,


dia ternampak asap berkepul-kepul di udara. Dia menghampiri tempat itu lalu
terpandang rumah jirannya yang terbakar. Dia terus berlari menuju ke pondok telefon
lantas menghubungi pihak bomba.
Selepas itu, Azam berlari pula ke rumah Ketua Kampung yang tidak jauh dari
situ. Dia memaklumkan tragedi yang berlaku itu. Ketua Kampung memanggil
beberapa orang kampung lalu menuju ke tempat kejadian. Mereka semua cuba
memadamkan kebakaran sementara menunggu ketibaan pihak bomba.
Tidak berapa lama kemudian, pihak bomba tiba di tempat kejadian. Beberapa
orang ahli pasukan bomba berusaha memadamkan kebakaran itu sambil dibantu oleh
orang-orang kampung yang ada di situ. Api yang marak dapat dipadamkan dalam
masa setengah jam. Jiran Azam mengucapkan terima kasih kepadanya dan juga orangorang kampung yang lain.

Bahagian C
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
012

2011 Hak Cipta Terpelihara

SULIT

SULIT

012

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

***KERTAS SOALAN TAMAT***


JAWAPAN

Bahagian A

012

2011 Hak Cipta Terpelihara

SULIT

SULIT

1.
2.
3.
4.
5.

012

Murid-murid sedang berbaris membeli makanan di kantin sekolah.


Murid-murid sedang duduk makan dan minum semasa waktu rehat.
Dua orang pekerja kantin sedang membersihkan lantai dan meja.
Persekitaran kantin sekolah sangat bersih.
Seorang pekerja kantin sedang mengangkat bekas makanan yang kotor.

Bahagian B
Pendahuluan = 5 markah
Isi

= 5 markah

Ejaan

= 5 markah

Bahasa

= 5 markah

Tatabahasa

= 5 markah

1 item = 5markah

Penutup

= 5 markah

6 item = 30 markah

Bahagian C
1 fakta, huraian dan contoh = 4 markah
5 fakta, huraian dan contoh = 20 markah

012

2011 Hak Cipta Terpelihara

SULIT