Anda di halaman 1dari 3

Borang Soal Selidik Penilaian Perisian Android PPBK

Bahagian A
Arahan : Lengkapkan maklumat di bawah.
Nama Penilai : ________________________________

Tarikh : _______________________

Jawatan : ___________________________________

E-Mail : _______________________

Alamat : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Umur : ______________________________ Kelulusan : _______________________________

Bahagian B
Arahan :
Sila bulatkan jawapan anda samada Ya atau Tidak
SOALAN
Isi Kandungan
1.

Isi kandungan sesuai dengan sukatan pelajaran KSSR

Ya

Tidak

2.

Isi kandungan yang disampaikan adalah tepat

Ya

Tidak

3.

Isi kandungan disepadukan dengan mata pelajaran lain

Ya

Tidak

4.

Isi kandungan dikaitkan dengan pengetahuan sedia pelajar

Ya

Tidak

5.

Isi kandungan disusun dengan teratur

Ya

Tidak

6.

Contoh yang diberi adalah realistik

Ya

Tidak

7.

Bahasa penyampaian menggunakan Bahasa Inggeris

Ya

Tidak

8.

Bahasa penyampaian adalah mudah

Ya

Tidak

9.

Terjemahan istilah adalah tepat

Ya

Tidak

Ya

Tidak

10. Tiada kesilapan ejaan


Strategi Pengajaran
1.

Rangka isi kandungan adalah jelas

Ya

Tidak

2.

Objektif pengajaran ditulis dengan jelas

Ya

Tidak

3.

Objektif pengajaran boleh dicapai

Ya

Tidak

4.

Objektif pengajaran tercapai

Ya

Tidak

5.

Kaedah mengajar adalah sesuai dengan tajuk

Ya

Tidak

6.

Penyampaian isi pelajaran teratur dan senang diikuti

Ya

Tidak

7.

Penyampaian isi pelajaran sesuai dengan gaya


pembelajaran kebanyakkan pelajar

Ya

Tidak

8.

Penyampaian menarik minat pelajar

Ya

Tidak

9.

Perisian ini memudahkan pelajar untuk belajar


mengendalikan perisian Android

Ya

Tidak

10. Perisian ini menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan


kreatif

Ya

Tidak

11. Terdapat unsur-unsur nilai murni menghargai dan


bekerjasama

Ya

Tidak

12. Pengguna diberi peluang menguji kemahiran

Ya

Tidak

Rekabentuk Persembahan
1.

Rekabentuk skrin perisian menarik dan konsisten

Ya

Tidak

2.

Teks jelas dan mudah dibaca

Ya

Tidak

3.

Grafik dan imej menarik dan berkesan

Ya

Tidak

3.

Warna yang digunakan dalam perisian ini sesuai dan


berkesan.

Ya

Tidak

Audio yang digunakan berpatutan dan tidak mengganggu


tumpuan pelajar terhadap isi pelajaran.

Ya

Tidak

6.

Animasi yang digunakan membantu pembelajaran

Ya

Tidak

7.

Masa tindak balas sesuai

Ya

Tidak

4.

8.

Kedudukan teks, grafik dan animasi adalah konsisten

Ya

Tidak

9. Perisian ini lengkap dengan arahan dan panduan


bagaimana menggunakannya

Ya

Tidak

10. Ikon yang digunakan dalam perisian ini mudah dikenalpasti


fungsinya

Ya

Tidak

11. Tiada gangguan teknikal berlaku semasa persembahan

Ya

Tidak

Pelajar boleh mengawal kelajuan persembahan isi


kandungan dalam perisian ini.

Ya

Tidak

2.

Persembahan isi pelajaran tidak berturutan

Ya

Tidak

3.

Perisian ini banyak bercabang ke bahagian lain

Ya

Tidak

4.

Pelajar tidak sesat semasa meneroka perisian

Ya

Tidak

5.

Perjalanan persembahan isi kandungan mudah diikuti

Ya

Tidak

6.

Pelajar mudah untuk mencapai maklumat yang diperlukan

Ya

Tidak

7.

Pelajar boleh keluar dari perisian bila-bila masa

Ya

Tidak

8.

Perisian ini banyak meminta maklum balas dari pelajar

Ya

Tidak

9.

Maklum balas yang diminta dalam pelbagai bentuk (menaip


jawapan, memadan rajah dan mengklik pilihan)

Ya

Tidak

Rekabentuk Interaksi
1.