Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

EKONOMI RUMAH TANGGA (ERT) TKN 4


SMK SG. LIMAU 2010

Minggu/ Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran


Tarikh Catatan

Makanan dan Pemakanan Aras 1 -


a. Maksud: • Menyatakan maksud makanan
1 - Makanan
- Pemakanan
• Menyatakan maksud pemakanan

b. Nutrien Aras 1
- Protein • Menyatakan fungsi protein
2 • Unsur
• Jenis
• Menyatakan unsur yang terkandung dalam protein

- asid amino penting Aras 2


- asid amino tak penting • Menyatakan klasifikasi protein dan contohnya
• Sumber • Menerangkan kesan pengambilan protein yang
• Fungsi berlebihan dan kesan kekurangan pada tubuh badan
• Kesan berlebihan dan
berkurangan

b. Nutrien Aras 1
- Karbohidrat • Menyatakan klasifikasi karbohidrat
2 • Unsur
• Jenis


Menamakan sumber mengikut klasifikasi karbohidrat
Menyenaraikan fungsi karbohidrat
- monosakarida • Menyatakan unsur yang terkandung dalam
- disakarida karbohidrat
- polisakarida
• Sumber Aras 2
• Fungsi • Menerangkan kesan pengambilan karbohidrat yang
• Kesan berlebihan dan berlebihan dan kesan kekurangan pada tubuh badan
berkurangan

1
b. Nutrien Aras 1
- Lemak • Menyatakan klasifikasi karbohidrat
3 • Unsur
• Jenis


Menyenaraikan sumber lemak
Menyenaraikan fungsi lemak
- Asid lemak tepu • Menyatakan maksud kolestrol
- Asid lemak tak tepu • Mengenalpasti sumber makanan yang mengandungi
• Sumber banyak lemak tepu
• Fungsi • Menyatakan unsur yang terkandung dalam lemak
• Kesan berlebihan dan
berkurangan Aras 2
• Kolestrol • Menerangkan kesan pengambilan lemak yang
- maksud berlebihan dan kesan kekurangan pada tubuh badan
- sumber Menerangkan kesan pengambilan kolestrol yang
- kesan berlebihan berlebihan pada tubuh

b. Nutrien Aras 1
3 - Vitamin
• Jenis
• Menyatakan klasifikasi vitamin
• Menamakan vitamin larut air dan larut lemak
• Sumber • Menamakan sumber bagi setiap jenis vitamin B
• Fungsi Kompleks, C,A,D,E, dan K
• Kesan berlebihan dan • Menyenaraikan fungsi setiap jenis vitamin B
berkurangan Kompleks, C,A,D,E dan K

Aras 2
• Menyatakan nama saintifik setiap jenis Vitamin B
Kompleks, C,A,D,E, dan K
Menerangkan kesan pengambilan berlebihan vitamin
B Kompleks, C, A,D,E. Dan K dan kesan kekurangan
pada tubuh badan

b. Nutrien Aras 1
- Garam Mineral • Menyenaraikan sumber garam mineral
• Jenis • Menyenaraikan fungsi garam mineral
3 - Mikro
+ Flourin (Fl)
+ Zink (Zn)

2
- Makro
+ Kalsium (Ca)
+ Fosforus (P)
+ Natrium (Na) Aras 2
+ Ferum (Fe) • Menerangkan kesan pengambilan garam mineral
+ Magnesium (Mg) yang berlebihan dan kesan kekurangan pada tubuh
+ Sulfur (S) badan
+ Iodin (I)
• Sumber
• Fungsi
• Kesan berlebihan dan
berkurangan
• Kolestrol
- maksud
- sumber
- kesan berlebihan

c. Air dan Pelawas Aras 1


• Sumber • Menyatakan sumber pelawas yang terdapat dalam

3 • Fungsi
• Kesan berlebihan dan berkurangan
makanan
• Menyenaraikan fungsi air dan pelawas kepada tubuh
badan

Aras 2
• Menerangkan kesan berlebihan dan kesan kekurangan
air dan pelawas pada tubuh badan

Aras 1
• Menyatakan maksud diet dan diet seimbang
4 Diet
- Maksud • Menyenaraikan factor yang mempengaruhi
- Faktor yang mempengaruhi pengambilan diet
pengambilan diet
-Keperluan diet seimbang • Menyatakan kepentingan diet seimbang

Aras 2
• Menerangkan faktor yang mempengaruhi pengambilan
diet

3
Aras 1
Piramid makanan • Menerangkan konsep Piramid makanan
5
Aras 2
• Mengapikasikan Piramid Makanan dalam perancangan
diet

Aras 1
RDA/Pengiraan nilai tenaga • Menyatakan maksud RDA
-maksud RDA • Menyatakan nilai tenaga bagi setiap gram karbohidrat,
6 - kegunaan RDA protein dan lemak
- peruntukan tenaga yang disarankan
- pengiraan nilai tenaga Aras 2
• Menyatakan kegunaan RDA

Aras 3
• Mengira nilai tenaga dalam makanan dengan mengikut
Jadual Komposisi Makanan
• Membandingbezakan keperluan tenaga mengikut
kumpulan tertentu

Makanan segar Aras 1


7 - sayur
- ikan
-
-
menyatakan maksud makanan segar
menyatkan klasifikasi makanan segar dan
- daging contohnya
. maksud - menyatakan cirri semasa memilih
. klasifikasi makanan segar
. pemilihan dan peyimpanan - menyatakan kebaikan dan kelemahan
makanan segar
- menerangkan cara meyimpan makanan
segar

Makanan kering Aras 1


- menyatakan maksud makanan kering

4
- maksud - menyatkan klasifikasi makanan kering dan
- pemilihan contohnya
8 - penyimpanan - menyatakan cirri semasa memilih
makanan kering
- menyatakan kebaikan dan kelemahan
makanan kering
- menerangkan cara meyimpan makanan
kering

Prinsip memasak Aras 1


9- - tujuan memasak - menyatakan tujuan memasak makanan
10 makanan
- prinsip memasak (haba
-
-
meyatakan prinsip memasak makanan
menyatakan kaedah memasak
kering/haba lembap) menggunakan haba kering dan haba
- cirri hasil masakan lembap
- kesan memasak - menyatakan ciri hasil masakan setiap
- kelebihan dan kelemahan kaeah memasak
setiap cara memasak - menyenaraikan alat penjimat masa yang
- penggunaan alat penjimat digunakan dalam aktiviti memasak
masa - menyatakan kegunaan setiap alat penjimat
masa yang digunakan dalam aktiviti
memasak

Aras 2
- menyataka kelebihan dan kelemahan
menggunakan setiap kaedah memasak

Aras 3
- menerangkan kesan haba ke atas
makanan

Pengurusan sajian Aras 1


11- - perancangan menu
- pemilihan menu
- menyatakan maksud menu dan maksud
sajian
12 - penyediaan makanan
- penilaian hasil masakan
- menyatakan factor yang mempengaruhi
perancangan menu

5
- menyatakan jenis sajian
Aras 2
- menerangkan factor yang mempengaruhi
perancangan menu
- merancang menu untuk sajian harian
- menyedia perancangan kerja amali

Aras 3
- menyedia, memasak dan menyaji
mengikut perancangan
- mengguna alat penjimat masa dalam
penyediaan makanan
- manilai hasil masakan

Kajian fabrik Aras 1


13 – -
-
gentian asli
gentian buatan
- menyatakan klasifikasi fabrik mengikut
gentian
14 - ciri gentian asli dan
gentian buatan
- mengenalpasti sumber gentian asli dan
gentian buatan
- menyatakan contoh bagi setiap sumber
gentian asli dan gentian buatan
- menyatakan ciri gentian asli dan gentian
buatan
Aras 2
- membandingbeza ciri gentian asli dan
gentian buatan
Amali jahitan dan membuat folio jahitan

Peralatan jahitan Aras 1


15 - pemilihan , penggunaan
dan penjagaan
- menerangkan pemilihan, penggunaan dan
penjagaan alat jahitan

6
Pemilihan pakaian Aras 1
16 - - stail pakaian
- pemilihan stail / Aras 2
- mengenal pasti jenis bentuk badan

18 penggunaan croquis - menggunakan croquis untuk melakar stail


pakaian mengikut bentuk badan
Aras 3
- melakar stail fesyen pakaian yang sesuai
dengan bentuk badan

Menjahit pakaian Aras 1 Penyediaan rekod


19 - perancangan
- mengambil ukuran badan
- mendokumentasikan perancangan
membuat pakaian yang diperlukan dalam
kerja dibuat
serentak dengan
- melakar pola bentuk rekod kerja aktiviti menjahit
- menamakan tanda pola pakaian
- mengubahsuai pola mengikut ukuran
badan sendiri

Menjahit pakaian Aras 1


20 - melakar pola
- membentang pola
- menyatakan peraturan menyusunatur pola
atas fabric
& - menggunting fabrik -
-
membentang dan menyusun pola
menyatakan peratura menggunting fabric
21 - menggunting fabrik

Menjahit pakaian / penghilangan Aras 1


22 - gelembung - menyatakan tujuan menekan setiap proses
jahitan semasa menjahit pakaian
23 - menjahit pakaian dan menekan pada
setiap proses jahitan

Aras 2
- menghuraikan proses penghilangan
gelembung

7
- menyatakan langkah penyediaan
penghilangan gelembung – kedut lepas
dan lisu pemadan

Menjahit pakaian / Kelim Aras 1


24 - menjahit pakaian dan menekan pada
setiap proses jahitan
Aras 2
- menghuraikan proses jahitan – kelim
- menyatakan langkah penyediaan kelim-
kelim belah kangkung dan kelim betawi.

Menjahit / Belah Aras 1


25 - - menjahit pakaian dan menekan pada
setiap proses jahitan
26 Aras 2
- menghuraikan proses jahitan – belah

- menyatakan langkah penyediaan belah -


Belah slit berlapik dan belah berzip

Menjahit pakaian / Garis leher Aras 1


27 - menjahit pakaian dan menekan pada
setiap proses jahitan
Aras 2
- menghuraikan proses jahitan – garis leher
- menyatakan langkah penyediaan garis
leher – lapik dan kolar lurus

Menjahit pakaian / Penyudah tepi Aras 1


28 - menjahit pakaian dan menekan pada
setiap proses jahitan

8
Aras 2
- menghuraikan proses jahitan – penyudah
tepi
- menyatakan langkah penyediaan
penyudah tepi – kelepet dan kun

Menjahit pakaian / Lengan Aras 1


29 - menjahit pakaian dan menekan pada
setiap proses jahitan
& Aras 2
- menghuraikan proses jahitan – lengan
30 - menyatakan langkah penyediaan lengan
padanan rata

Menjahit pakaian / Kancing Aras 1


31 - menjahit pakaian dan menekan pada
setiap proses jahitan
Aras 2
- menghuraikan proses jahitan – kancing
- menyatakan langkah penyediaan kancing
– cangkuk dan palang

Menyiapkan rekod kerja – Penilaian Aras 1


32 hasil kerja / pengiraan kos - menilai hasil kerja mengikut kriteria yang
tetapkan
- membandingbezakan pakaian yang dijahit
sendiri dengan pakaian yang siap dibeli
Aras 2
- mengira kos projek

Perkembangan kendiri Aras 1


33 - kesihatan dan kebersihan - menyenaraikan alat dan bahan untuk

9
diri mengindar bau badan, mencegah bau
- imej kendiri nafas dan menjaga kulit muka
- mengenalpasti tingkahlaku yang positif dan
negatif

Organisasi keluarga Aras 1


34 - maksud
- struktur keluarga
-
-
menyatakan maksud keluarga
mengenalpasti struktur keluarga
- keperluan asas hidup - menerangkan maksud keperluan primer
berkeluarga dan sekunder
- factor yang - menyenaraikan factor yang mempengaruhi
mempengaruhi peranan peranan ahli keluarga
ahli keluarga Aras 2
- kitaran hidup keluarga - membanding beza ciri antara jenis
- masalah keluarga pada keluarga
setiap peringkat kitaran - menghuraikan keperluan asas hidup
hidup berkeluarga
- menerangkan factor yang mempengaruhi
peranan ahli keluarga
- menerangkan kitaran hidup keluarga

Pengurusan sumber keluarga Aras 1


35 - maksud
- jenis sumber
-
-
menyatakan maksud pengurusan sumber
menyatakan jenis sumber
- factor yang - menyenaraikan contoh setiap jenis sumber
mempengaruhi - menyenaraikan faktor yang mempengaruhi
pengurusan sumber pengurusan sumber keluarga
- merancang pengurusan - menyenaraikan perkara yang perlu
sumber keluarga dipertimbangkan semasa mengurus
sumber
Aras 2
- menerangkan pengurusan sumber
keluarga untuk mencapai sesuatu
matlamat
- menerangkan faktor yang mempengaruhi
pengurusan sumber keluarga

10
Keluarga dan komuniti Aras 1
36 - maksud
- perhubungan keluarga
-
-
menyatakan maksud komuniti
menerangkan jenis komunikasi
dan komuniti - komunikasi - menyatakan bentuk komunikasi
- menyenaraikan fungsi komunikasi
- menyenaraikan factor yang mempengaruhi
keberkesanan komunikasi

Aras 2
- menerangkan fungsi setiap jenis
komunikasi
- menerangkan factor yang mempengaruhi
keberkesanan berkomunikasi

Tempat kediaman dan tekologi Aras 1


37 - tempat kediaman yang
selesa
-
-
menyenaraikan factor yang mempengaruhi
pemilihan tempat kediaman
- pengurusan ruang - menyenaraikan pengaruh teknologi
terhadap pengurusan tempat kediaman
Aras 2
- menerangkan factor yang mempengaruhi
pemilihan tempat kediaman
- menerangkan factor yang mempengaruhi
penggunaan teknologi dalam pengurusan
tempat kediaman

Penyediaan rekod kerja Mengemaskini fail jahitan.


- lakaran stail pakaian
38 hadapan dan belakang
- contoh fabrik yang
-42 digunakan
- ukuran badan
- proses menjahit
- susun atur pola
- langkah menjahit
- pengiraan kos

11
12