Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

EKONOMI RUMAH TANGGA (ERT) TKN 5


SMK SG. LIMAU 2010

Minggu/ Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Catatan


Tarikh
JAN Keperluan Nutrien Aras 1 -
M1 • Menyatakan faktor mempengaruhi keperluan nutrien
Aras 2
• Menerangkan faktor mempengaruhi keperluan
nutrien

M2 Folio jahitan
Aras 3
M2 Diet (RDA) • Mengira nilai tenaga dalam makanandengan
menggunakan Jadual Komposisi Makanan
• Membandingbezakan keperluan tenaga mengikut
kumpulan tertentu

M3 – M4 Pencernaan dan penyerapan Aras 1


• Maksud • Menyatakan maksud pencernaan, peristalsis, enzim,
• Sistem pencernaan rembesan dan penyerapan
• Proses pencernaan • Menyatakan hasil akhir pencernaan
• Proses penyerapan
Aras 2
• Menakan organ pencernaan, enzim dan rembesan

Aras 3
• Melakar dan melabel gambar rajah sistem
pencernaan
• Menghuraikan proses pencernaan
• Melakar dan melabel gambar rajah struktur vilus
• Menerangkan proses penyerapan hasil akhir
pencernaan di usus

1
FEB Makanan Mudah Aras 1
M5 • Maksud • Menyatakan maksud makanan mudah
• Klasifikasi • Menyatakan klasifikasi makanan mudah dan
- makanan separa proses contohnya
- makanan sedia untuk • Menyatakan ciri semasa memilih makanan mudah
dimasak • Menyatakan kebaikan dan kelemahan makanan
- makanan masak sedia mudah
untuk dipanaskan • Menerangkan cara meyimpan makanan mudah
- makanan sedia masak
untuk disaji
• Pemilihan dan penyimpanan
• Kelebihan dan kelemahan
Aras 1
Prinsip Memasak • Menyatakan prinsip memasak makanan
M6 • Menyatakan kaedah memasak menggunakan haba
kering
• Menyatakan ciri hasil masakan setiap kaedah
memasak
• Menyatakan kelebihan dan kelemahan
menggunakan setiap kaedah memasak

M7 Pengurusan Sajian Aras 2


• Perancangan menu • Merancang menu untuk sajian keraian dan
• Pemilihan menu kumpulan tertentu
• Menyediakan prancangan kerja amali

Aras 1
• Menyedia, memasak dan menyaji mengikut
• Penyediaan makanan perancangan
M8 • Penilaian hasil kerja • Menggunakan alat penjimat masa dalam
penyediaan makanan
• Menilai hasil kerja

2
Sanitasi Makanan
MAC • Maksud Aras 1
• Prinsip kebersihan makanan • menyatakan maksud sanitasi makanan
- kebersihan diri • menyatakan prinsip kebersihan makanan
M9
- menyedia makanan • menyatakan sebab / punca berlaku pencemaran
- memasak makanan semasa mengendalikan bahan makanan
- menyaji makann
Aras 2
- menyimpan bahan
• menerangkan sebab / punca berlaku pencemaran
makanan makanan

• sebab / punca berlaku Aras 3


pencermaran semasa • menghuraikan prinsip kebersihan makanan
pengendalian bahan makanan • mengaplikasikan prinsip kebersihan semasa
dan makanan yang telah menyedia, memasak, menyaji serta menyimpan bahan
dimasak makanan dan makanan yang telah dimasak.
ii. Penyediaan Rekod Kerja
M 10 • lakaran stail pakaian hadapan dan Mengemaskini folio jahitan
belakang
• contoh fabric
• ukuran badan
• proses menjahit
• susun atur pola
• langkah menjahit
• pengiraan kos

3
Membuat Pakaian :
Aras 1
M 11 – ii. membentang dan menyusun atur pola • menyatakan peraturan menyusun atur pola di atas
fabrik
M 16 • membentang fabrik dan menyusun atur pola Konstruk 1
iii. Menggunting • menyatakan peraturan menggunting fabrik Aspek 1.3
• menyatakan tujuan menekan setiap proses jahitan
semasa menjahit pakaian
Konstruk 1
Aras 3
iv. Menjahit dan menekan Aspek 1.4,1.5,1.6
• menjahit pakaian danmenekan pada setiap proses
jahitan
c. P corak Aras 1
iii. fabric • menilai hasil kerja mengikut kriteria yang ditetapkan
iv. proses jahitan • membaning beza pakaian dijahit sendiri dengan
v. kos pakaian siap beli

M 17 – Kajian fabrik Aras 1


M 18 • fabric tenun • menyenaraikan klasifikasi pembinaaan fabric
• fabric kait • menamakan jenis bagi setiap klasifikasi
• fabric tanpa tenun pembinaan fabric
• menamakan contoh fabric tenun :
- tenun biasa – belacu
- tenun kelarai – denim
- tenun satin – broked
• membuat contoh tenunan
• menamakan contoh fabric tanpa tenun

Kemasan Fabrik Aras 1


• maksud • menyatakan maksud kemasan fabric
M 19 • tujuan kemasan • menyatakan tujuan kemasan fabric
- membaiki rupa • menyatakan kemasan untuk membaiki rupa fabric:
- kemasan tidak renyuk - kemasan berglis
- kemasan tidak kecut - kemasan berkilau
- memperbaiki pengendalian - kemasan merserais
- kemasan perlindungan - kemasan emboss
• menyatakan kemasan untuk memberi
perlindungan

4
M 20 – Peperiksaan PertengahanTahun
M 21

M 22 – Cuti Pertengahan Tahun


M23

M 24 Wardrobe Aras 1
• maksud • menyatakan maksud wardrobe
• perancangan wardrobe • menyatakan prinsip merancang wardrobe
- prinsip merancang • menyatakan prinsip menyeggara wardrobe
wardrobe
- prinsip menyenggara Aras 2
wardrobe • menerangkan prinsip menyenggara wardrobe

M 25 Label Jagaan Tekstil Antarabangsa Aras 1


• maksud • menyatakan maksud label jagaan tekstil
• symbol dan maksud Antarabangsa
- mencuci • melakar dan melabel symbol Label Jagaan
- mencuci kering Antarabangsa
- meluntur • menyatakan maksud symbol Label Jagan
- mongering Antarabangsa
- menyeterika
Aras 2
• menerangkan cara penjagaan berdasarkan Label
Jagaan Tekstil Antarabangsa

M 26 – Pengurusan sumber keluarga Aras 1


M 27 • menyatakan maksud belanjawan
Belanjawan keluarga • menyenaraikan factor yang mempengaruhi
• maksud belanjawan keluarga
• factor yang mempengaruhi • menyenaraikan kategori belanjawan keluarga
belanjawan keluarga • mengenalpasti langkah menyediakan belanjawan

5
• kategori belanjawan keluarga
• langkah menyediakan aras 2
belanjawan • menerangkan factor yang mempengaruhi
belanjawan keluarga
• menerangkan kategori belanjawan keluarga
• membuat anggaran belanjawan keluarga

M 28 Keluarga dan komuniti Aras 1


• bekerja dalam pasukan •
• kepentingan pembentukan
pasukan
• langkah pembentukan pasukan
• sumbangan – keluarga kepada
komuniti
• kemudahan dalam komuniti

6
7