Anda di halaman 1dari 11

BAB DUA

KEPENTINGAN SISTEM MASYARAKAT MELAYU TRADISI SEBAGAI ASAS


PEMBINAAN NEGARA BANGSA

MASYARAKAT MELAYU TRADISI SEBAGAI TERAS KEPADA KEWUJUDAN


ALAM SOSIAL DAN STRUKTUR POLITIK YANG ADA DI NEGARA KITA KINI.
DEFINISI
1) MASYARAKAT
SATU KUMPULAN MANUSIA YANG MENGANDUNGI KECIL, BESAR, TUA,
MUDA, LELAKI DAN PEREMPUAN. (NIK SAFIAH KARIM)
SATU GAGASAN YANG MENGANDUNGI MANUSIA YANG BERHUBUNG
SECARA KOLEKTIF MELALUI HAK DAN OBLIGASI YANG SALING
MENGIKTIRAF (LUCY MAIR, 1965)
SATU KELOMPOK MANUSIA YANG HIDUP DAN BEKERJASAMA SEHINGGA
MEREKA DAPAT MENGORIENTASIKAN DIRINYA DAN BERFIKIR MENGENAI
DIRINYA SEBAGAI SATU KESATUAN SOSIAL YANG MEMPUNYAI BATASBATAS TERTENTU (RALPH LINTON,1936)

CIRI-CIRI MASYARAKAT
1. MASYARAKAT MERUPAKAN INDIVIDU YANG HIDUP DALAM SATU
KELOMPOK
MANUSIA
DAN
TINGGAL
TETAP
DALAM
MASYARAKATNYA DENGAN MEMPUNYAI PERANAN TERTENTU,
SALING MENGENALI, SERTA DAPAT MENENTUKAN NILAI, ADAT DAN
UKURAN
TATASUSILA
YANG
PERLU
DIPATUHI
AGAR
MASYARAKATNYA BOLEH BERSATU, TERSUSUN DAN BOLEH
BERKEMBANG.
2. KEBUDAYAAN WUJUD DALAM SATU MASYARAKAT YANG MELIPUTI
SISTEM SOSIAL, ORGANISASI SOSIAL, SISTEM EKONOMI,

POLITIK, AGAMA DAN KEPERCAYAAN, ADAT RESAM, SIKAP DAN


HASIL-HASIL TEKNOLOGI YANG SESUAI DIWARISI DAN DIPATUHI.
3. ANGGOTA
MASYARAKAT
PERLU
BERKOMUNIKASI
UNTUK
MEWUJUDKAN SATU UNIT SOSIAL DENGAN MENGGUNAKAN
BAHASA YANG SALING DIFAHAMI OLEH MASYARAKAT TERSEBUT.
4. AKTIVITI MANUSIA AKAN MEWUJUDKAN POLA PERLAKUAN DALAM
SISTEM SOSIAL BAGI MEMENUHI KEPERLUAN DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKATNYA.
5. TERDAPAT STRATIFIKASI SOSIAL IAITU KELAS STATUS DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKATNYA.
6. TERDAPAT CORAK KEPIMPINAN DALAM MASYARAKAT.

JENIS-JENIS MASYARAKAT
1.
TERTUTUP

MASYARAKAT PRIMITIF ATAU

MENGAMALKAN TEKNOLOGI MUDAH DAN RENDAH DAN


ADA PENGKHUSUSAN EKONOMI.

TIDAK

BERDIKARI
UNTUK
BERKELOMPOK.

HIDUP

MENERUSKAN

HIDUP

DAN

MENGAMALKAN PERTANIAN PINDAH DAN BERBURU BINATANG


2.
KOMUNAL

MASYARAKAT

SIMPLE

JUMLAH PENDUDUK YANG KECIL.


TIDAK WUJUD PEMBAHAGIAN KERJA DARI SEGI EKONOMI

ATAU

HUBUNGAN
INDIVIDU
ADALAH
SECARA
BERSEMUKA,
INTERAKSI DALAM SUASANA YANG LEBIH DEKAT DAN MESRA.
LEBIHAN HASIL EKONOMI AKAN DIJUAL.
HIDUP SECARA TETAP DAN MENGAMALKAN SEMANGAT
KERJASAMA YANG TINGGI DAN BERGOTONG ROYONG.
ANGGOTA MASYARAKAT MENILAI DIRI MASING-MASING DAN
ANGGOTA LAIN DILIHAT SEPERTI KELUARGA SENDIRI.
3.
NELAYAN

MASYARAKAT

PESISIR

ATAU

EKONOMI BERGANTUNG KEPADA SUMBER LAUT.


TINGGAL DI TEPI-TEPI PANTAI DAN MENDIRIKAN RUMAHRUMAH YANG TINGGI.
2) MELAYU
SIAPAKAH MELAYU ?
DEFINISI
MENURUT PERLEMBAGAAN
(TAFSIRAN) :

PERSEKUTUAN

MALAYSIA

PERKARA

160

"SESEORANG YANG MENGANUTI AGAMA ISLAM , LAZIM BERCAKAP BAHASA


MELAYU, MENURUT ADAT ISTIADAT MELAYU DAN
(A)

(B)

LAHIR, SEBELUM HARI MERDEKA, DI PERSEKUTUAN ATAU DI


SINGAPURA, ATAU IBU ATAU BAPANYA TELAH LAHIR DI
PERSEKUTUAN ATAU DI SINGAPURA, ATAU PADA HARI MERDEKA ITU,
IA ADALAH BERDOMISIL (MENETAP) DI PERSEKUTUAN ATAU DI
SINGAPURA ; ATAU
IA ADALAH KETURUNAN SESEORANG YANG TERSEBUT;

TERDAPAT TIGA PENDEKATAN DALAM MEMBINCANGKAN KONSEP MELAYU


1. PERSAMAAN AKAR BUDAYA IAITU BANGSA YANG SECARA FIZIKAL
MEMPUNYAI KULIT SAWO MATANG, TERDIRI DARI PELBAGAI SUKU
BANGSA YANG MENDIAMI ALAM MELAYU. SECARA LINGUISTIK
MENUTURKAN BAHASA YANG PADA ASASNYA DIKENALI SEBAGAI
BAHASA MELAYU-POLINESIA.
2. BERDASARKAN KEPADA ASAS NAMA MELAYU YANG DILIHAT SEBAGAI
SATU KONSTRUKSI SOSIAL. BERDASARKAN KEPADA SEJARAH MELAYU
DAN HIKAYAT HANG TUAH MELAYU MERUPAKAN KELOMPOK MANUSIA
YANG MENJADI PENGIKUT RAJA BERKETURUNAN BUKIT SIGUNTANG
YANG MENGASASKAN KERAJAAN MELAYU MELAKA PADA ABAD YANG KE
15.
3. BERPANDUKAN KEPADA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA 1957
FASAL 160 DAN FASAL 89 (6) IAITU MEREKA YANG BERBAHASA
MELAYU, MENGAMALKAN AGAMA ISLAM DAN KEBUDAYAAN MELAYU.

MASYARAKAT MELAYU TRADISI/TRADISIONAL

KELOMPOK MANUSIA MELAYU YANG HIDUP SECARA BERSISTEM WUJUD


SEKURANGNYA-KURANGNYA PADA ABAD YANG KE 13 SEHINGGA
KEDATANGAN PENJAJAH KE ALAM MELAYU IAITU PADA AKHIR ABAD
YANG KE
17 DAN AWAL ABAD KE 18. KEDATANGAN REGIM PENJAJAH
DISIFATKAN SEBAGAI PERMULAAN KEPADA ZAMAN MODEN DI RANTAU
INI.

CIRI-CIRI UMUM
1. POLITIK

a. SISTEM FEUDAL BERAJA MUTLAK YANG MEMBAWA MAKSUD


RAJA MEMPUNYAI KUASA SEPENUHNYA. DIAMBIL DARI KONSEP
DEVARAJA.
b. PERWARISAN
TAKHTA
ADALAH
MENGIKUT
SISTEM
PATRIMONIAL IAITU KETURUNAN ATAU JURAI SEBELAH BAPA.
c. RAJA DIBANTU OLEH PARA PEMBESAR YANG DIKENALI SEBAGAI
PEMBESAR BEREMPAT, BERLAPAN, ENAM BELAS, TIGA PULUH DUA
DAN SETERUSNYA.
d. SISTEM PENTADBIRAN DAN PERUNDANGAN YANG DIGUNAKAN
ADALAH LENGKAP DAN DITERIMA PAKAI. KERAJAAN MELAYU
MELAKA MENGAMALKAN UNDANG-UNDANG LAUT MELAKA DAN
HUKUM KANUN MELAKA. DARI SEGI ADAT ISTIADAT
MASYARAKAT MELAYU MENGAMALKAN DUA ADAT PENTING
IAITU ADAT TEMENGGUNG DAN ADAT PERPATIH.
e. KERAJAAN DALAM MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL ADALAH
KERAJAAN YANG BERDAULAT DARI SEGI DE JURE IAITU DARI
SEGI KEWILAYAHAN DAN DE FACTO IAITU DARI SEGI
PERUNDANGAN DAN KEABSAHAN.
2. EKONOMI
a. MASYARAKAT MELAYU TRADISI MENGAMALKAN SISTEM
EKONOMI SARA DIRI DAN MENJALANKAN PERDAGANGAN
DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM BARTER.
b. GOLONGAN RAKYAT MENGERJAKAN TANAH-TANAH KEPUNYAAN
PARA PEMBESAR. HUBUNGAN MEREKA ADALAH BERBENTUK
PATRON-CLIENT.
c. SISTEM KERAH JUGA DIGUNAKAN BAGI MEMASTIKAN PIHAK
RAKYAT MENGERJAKAN TANAH-TANAH PIHAK BERKUASA.
d. AKTIVITI PERDAGANGAN MARITIME DAN PROFESIONAL TELAH
WUJUD DI KALANGAN KERAJAAN-KERAJAAN BERUPAKAN

NEGARA KOTA YANG TERLETAK DI PINGGIR LAUT SEPERTI


MELAKA, KERAJAAN JOHOR-RIAU, PERLAK, PASAI DAN LAINLAIN.
e. PENDUDUK TEMPATAN DAN JAJAHAN TAKLUK MERUPAKAN
PEMBEKAL KEPADA BAHAN-BAHAN PERDAGANGAN SEPERTI
BAHAN-BAHAN HUTAN IAITU AROMATIC WOODS, RESIN,
DAN ROTAN JUGA BAHAN-BAHAN GALIAN.
3. SOSIAL
a. HIRARKI SOSIO-POLITIK YANG JELAS IAITU RAJA-PEMBESARRAKYAT-HAMBA.
b. SETIAP HIRARKI DIGAMBARKAN OLEH CARA DAN PENGAMALAN
HIDUP YANG KHUSUS.
c. RAJA MEMPUNYAI PANTANG
MERUPAKAN LAMBANG STATUS.

LARANG

TERTENTU

YANG

d. SISTEM SOSIAL YANG WUJUD ADALAH RIGID.


e. ADAT RESAM MENJADI ALAT KAWALAN SOSIAL YANG SANGAT
BERKESAN.
f. DUA ADAT YANG DIAMALKAN OLEH MASYARAKAT MELAYU IAITU
ADAT TEMENGGUNG DAN ADAT PERPATIH.
g. NILAI-NILAI MASYARAKAT DIGAMBARKAN DENGAN JELAS
MELALUI PANTUN-PANTUN MELAYU, BIDALAN DAN PERIBAHASA.

ASAS SISTEM SOSIAL


MASYARAKAT MELAYU TRADISI

STRUKTUR ASAS
SISTEM POLITIK
MASYARAKAT MELAYU TRADISI

PEMBESAR-PEMBESAR DAN FUNGSI-FUNGSINYA


PEMBESAR

FUNGSI
Ketua pegawai pentadbiran
Pegawai tertinggi di istana selepas Sultan

BENDAHARA

Menjadi pemerintah tertinggi angkatan


Bersenjata
Merangka dan menyusun dasar-dasar kerajaan
Ketua hakim dan pengerusi perbicaraan
Pegawai yang bertanggungjawab menabalkan
Sultan yang baru.
Menjaga hamba Sultan

PENGHULU BENDAHARI

TEMENGGUNG

Mengawal hasil dalam negeri selaku pegawai


Kewangan
Menjaga keamanan dalam negeri
Memastikan rondaan-rondaan dibuat pada waktu
malam
Memastikan sistem ukuran dan sukatan tepat
Menjaga perjalanan-perjalanan perdagangan dan
ekonomi agar tidak terganggu
Ketua angkatan laut dan darat bagi menjaga dan
mempertahankan serangan.

LAKSAMANA

Pengawal peribadi Sultan


Lambang kemegahan dan kekuatan Sultan
Menjaga kepentingan saudagar
Memungut cukai kepala

SYAHBANDAR

Mengawal lalu lintas perkapalan


Menjaga kemudahan rumah dan gudang untuk
saudagar

Menghalang perbuatan rasuah di antara saudagar


dengan kakitangan pemerintah

SUSUN LAPIS MASYARAKAT MELAYU TRADISI

KEPENTINGAN CIRI-CIRI MASYARAKAT MELAYU TRADISI


1)

PERLEMBAGAAN
RAJA BERPERLEMBAGAAN
KEDUDUKAN ORANG MELAYU SEBAGAI BUMIPUTRA DAN HAK
ISTIMEWA ORANG MELAYU.
AGAMA ISLAM SEBAGAI AGAMA RASMI.
BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI.

2)

PEMBENTUKAN DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN BERTERASKAN


KEPADA KEBUDAYAAN MELAYU DAN NUSANTARA
IDENTITI BANGSA DAN NEGARA
MENETAPKAN SATU RUPA BANGSA MALAYSIA YANG MEMPUNYAI
SATU CARA HIDUP YANG SERAGAM YANG TIDAK LARI DARI
NILAI-NILAI BUDAYA DAN ADAT SETEMPAT YANG BOLEH
DITERIMA OLEH SEMUA PIHAK.

KESIMPULAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT MELAYU DALAM PROSES PEMBENTUKAN
NEGARA INI ADALAH SUATU HAKIKAT YANG TIDAK DAPAT DINAFIKAN.
KETAMADUNAN DAN SISTEM YANG MELIPUTI ASPEK POLITIK, EKONOMI
DAN SOSIAL MENJADI ASAS PENTING KEPADA PROSES PEMBENTUKAN
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU DAN MALAYSIA. KEUNGGULAN TAMADUN
DAN KEKUKUHAN SISTEM MASYARAKAT MELAYU TRADISI MENJADI
NILAI KEPADA HAK KETUANAN MELAYU DI NEGARA INI HARI INI.