Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Alhamdulillah hirrabbilalamin, saya merafakkan sepenuh kesyukuran kehadrat ilahi


dengan limpah dan kurnianya, dapat saya menyelesaikan tugasan projek ini dengan penuh
jayanya. Saya menjulang sepenuh penghargaan kepada Puan Norma binti Bajuria dan
Encik Yahaya bin Othman , Pensyarah Matapelajaran Budaya Pembelajaran (EDU3063),
di atas kesudian mereka memberi tugasan ini kepada saya. Mereka juga banyak
membantu saya sepanjang proses pembentukan tugasan ini berlaku. Saya juga
mengucapkan ribuan teima kasih kepada rakan-rakan yang banyak membantu saya secara
langsung atau tidak langsung sepanjang proses merealisasikan tugasan ini berjalan.
Pelbagai ilmu yang dapat saya rungkai sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Sejajar
dengan anjakan paradigma dalam era globalisasi ini, begitulah dominannya peranan
mahasiswa khususnya bakal pendidik di negara ini untuk merungkai pelbagai ilmu
pendidikan di muka bumi ini. Pada dewasa kini, pelbagai pembangunan dari segenap
sudut begitu pesat terbina, begitulah jugaa pembangunan dalam bidang pendidikan.
Justeru itu haruslah mahasiswa ini tergolong dalam orang yang sentiasa menyaingi
peradaban zaman yang begitu hebat. Sebelum saya mengundur diri terimalah serangkap
mutiara kata dari saya sebagai renung-renungan dan selamat beramal.
"Kesusahan tidak semuanya seksaan dan yang paling pahit itu bukan
semuanya racun. Tetapi adakalanya lebih berguna daripada kesenangan
yang terus-menerus"