Anda di halaman 1dari 10

CARA MEMULIH

DAN MEMELIHARA
AIR DAN
KUALITINYA
Mohamad Nor Hafiz Bin
Nordin
2 Ikram

Definisi
Pemuliharaan air bermaksud mengekalkan dan
melindungi sumber-sumber air agar pembaziran,
kehilangan dan kerosakan dapat dielakkan.
Pemeliharaan air bermaksud mengekalkan
sumber-sumber air pada keadaan asalnya yang
bersih dan tidak tercemar.

Cara Memulih Dan


Memelihara Air dan Kualitinya
Untuk Memulih dan Memelihara Air dan Kualitinya,
langkah-langkah tersebut harus dilakukan:

1. Mendidik orang ramai dan


mengadakan kempen seperti
Sayangi Sungai Kita untuk
meningkatkan kesedaran
orang ramai tentang
kepentingan sungai bersih

2.Mengharamkan pembalakan
dan perkembangan di
kawasan tadahan untuk
memastikan bekalan air yang
tetap daripada sumbersumber yang bersih dan tidak
tercemar

3.Menguatkuasakan undangundang untuk memastikan


peupusan bahan buangan
domestik dan industri yang
betul

4.Mengitar semula
bahan buangan
domestik untuk
mengurangkan
sampah sarap yang
harus dibuang

5.Mengurangkan dan
mengawal penggunaan baja
kimia dan racun perosak.
Sebagai ganti gunakan racun
serangga semula jadi dan
kawalan biologi untuk
menangani serangga perosak

6.Mengawal kumbahan dan


bahan buangan industri
sebelum melepaskannya ke
sungai dan laut

Rumusan
Kualiti air dapat dikekalkan dengan mengambil
langkah-langkah untuk memulih dan memelihara
sumber-sumber air.