Anda di halaman 1dari 8

CONTOH CONTOH

MASALAH YANG MUNGKIN


TIMBUL SEKIRANYA UNIT
PIAWAI TIDAK DIGUNAKAN
Disediakan oleh:
Nur Jannah Bt Mazlan.

Masalah Masalah
Yang Mungkin
Akan Timbul
Sekiranya Unit
Piawai Tidak
Digunakan

Menimbulkan kekeliruan semasa


pertukaran maklumat

Contohnya: semasa membeli barang di


kedai runcit sesetengah negara
menggunakan kati dan tahil, manakala
sesetengah yang lain pula menggunakan
pauns dan auns.

Menyukarkan perdagangan
antarabangsa atau urusan jual beli

Contohnya: Ketika hendak membeli kain


di negara luar, peniaga menggunakan
unit meter untuk mengukur manakala
pembeli menggunakan unit ela.

Menimbulkan rasa tidak puas hati


di antara pembeli dan penjual

Contohnya: Ketika hendak menjual surat


khabar lama, sekiranya jengkal
digunakan, jengkal bagi setiap individu
adalah berbeza. Oleh itu, ia akan
menguntungkan satu pihak sahaja.

Menyukarkan komunikasi
antara rakan sebaya

Contohnya: Ketika menganggarkan jarak


antara sekolah ke rumah, ada pelajar
yang menggunakan unit batu, kilometer
atau masa perjalanan.

Menghasilkan sukatan yang tidak


tepat ketika penyukatan dibuat

Contohnya: Ketika membuat kek,


sesetengah orang menggunakan auns
bagi menyukat bahan.

TAMAT
SEKIAN TERIMA
KASIH