Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran

: Matematik

Tarikh

: 25 Januari 2015

Hari

: Ahad

Masa

: 1.10 petang 2.30 petang (80 minit)

Tingkatan

: 1 Uthman

Bilangan pelajar

: 30 orang

Bidang

: Nombor

Tajuk

: Bab 2 : Pola dan urutan nombor

Subtajuk

Objektif pembelajaran :

2.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat.
2.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat.
Murid akan diajar untuk:

- Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan.


- Murid meneroka dan menyiasat untuk menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.
- Menyatakan mana-mana nombor-nombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana

Hasil pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat :

(i) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat.


(ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain.
(i) Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor.
(ii) Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.
(iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain
.

Pengetahuan sedia ada

: Pelajar telah belajar pendaraban semasa mereka sekolah rendah

EMK

: Membanding beza, menjana idea, membuat keputusan

Habits of Mind

: Berfikir secara fleksibel, berusaha ke arah ketepatan, saling bergantung

Bahan bantu mengajar

: Komputer riba, projektor, slaid Powerpoint, papan putih, pen marker

Bahan bantu belajar

: lembaran kerja,

Nilai murni

: Bertanggungjawab , kerjasama dan saling membantu

Langkah/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran

Catatan

Set induksi
5minit

Guru Tanya : Jika anda


mempunyai 36 kiub, berapa
banyak cara anda boleh
menyusun jubin ini untuk
membuat segi empat
tepat ?
. Tanya : Adakah terdapat
apa-apa cara untuk
membuat segi empat tepat
dengan 8 baris jubin ?

1. Berikan setiap pelajar 36 jubin atau kiub .


2. Pelajar perlu mencari 4 cara untuk menyusun
jubin : 36 1 , 18 2 , 9 4 , 6 6
3. Guru mengaitkan dengan topic hari ini.

Langkah 1
( 15 minit)

Bahan Bantu Mengajar :


Faktor A adalah integer
( nombor bulat ) yang betulbetul membahagikan
integer lain. Ex: 12
mempunyai 6 faktor.
Bolehkah 5 menjadi faktor ?
Mengapa ?
Beberapa perdana hanya

1. Lukiskan sambungan antara cara pelbagai untuk


menyusun jubin menjadi segi empat tepat dengan
konsep faktor.
2. Guru member penerangan menggunakan slide
power point.

Penerapan nilai :

Batang mancis

kerjasama

mempunyai 2 faktor: 1.
sendiri dan Ex: 7 , 5 , 3 ,
11 , dan lain-lain
Kembali ke 12 : Apakah
faktor-faktor utama 12 ?
Apakah pemfaktoran
perdana ? Mana-mana
integer boleh diungkapkan
sebagai hasil faktor
perdananya. Jadi , 12
mempunyai faktor utama 2
dan 3. Bagaimana anda
boleh menulis persamaan
dengan hanya
menggunakan faktor-faktor
yang akan sama dengan 12
?
Cari faktor perdana bagi
suatu nombor yang lebih
besar : 126. 126 = 2 x 63 ,
atau 2 x 9 x 7 , atau 2 x 3 x
3x7
Memperkenalkan pokok
faktor . Ambil perhatian
bahawa pokok faktor
mempunyai banyak
persamaan dengan pokok
keluarga . Bincangkan ciriciri pokok keluarga ,
menggambarkan pokok
keluarga di papan atau
komputer diunjurkan ke
skrin . Membuat kesimpulan
bahawa pokok keluarga
memberikan maklumat
tentang apa yang orang

KBKK:

Menjana idea,
membuat perkaitan.

Kaedah:

berpusatkan pelajar

belajar berkumpulan

anda datang dari , atau apa


yang orang digabungkan
untuk membuat anda siapa
anda . Pokok faktor
memberi maklumat
mengenai apa kombinasi
nombor memenuhi bilangan
yang lebih besar .
Langkah-langkah untuk
membuat pokok faktor :
Jika jumlah yang boleh
dibahagikan dengan 2
( berakhir pada nombor
genap ) , kemudian
dibahagikan dengan 2 ( ex:
126 , faktor 2 dan 63 .
Menilai faktor-faktor ( 2 dan
63 ) untuk melihat jika sama
ada boleh lagi dipecahkan .
2 adalah perdana , tetapi 63
adalah hasil dari 7 x 9 .
Menilai faktor-faktor lagi .
Bilangan 7 adalah perdana ,
tetapi 9 adalah hasil dari 3
X3.
Faktor-faktor 2 , 3 , dan 7.
Semua orang adalah
nombor perdana .
Tambahan: Apa yang kami
lakukan dengan sejumlah
besar seperti 1500 ? Kita
tidak boleh hanya
menghitung 1500 jubin dan
lihat berapa banyak segi
6

empat tepat kita boleh


membuat dengan mereka .
Apa strategi yang kita boleh
gunakan untuk mencari
semua faktor 1500 ?
Mendapatkan jawapan dan
membincangkan .

Aktiviti berkumpulan:
Langkah 2
(20 minit)

1. guru mengadakan Kuiz untuk menilai


pembelajaran pemfaktoran , pemfaktoran
perdana , dan faktor yang sama besar .
2. pelajar diminta duduk dalam kumpulan untuk
menulis langkah - langkah untuk mencari faktor
perdana bagi suatu nombor
3. Guru meminta salah seorang daripada
7

kumpulan untuk berkongsi jawapan.

Langkah 3
(20 minit)

Penilaian :

PBS BAND 3

2.Guru memberikan beberapa latihan kepada pelajar

i.

Mengenalpasti

mengenai factor nombor dan nombor perdana.

factor perdana.

3.Murid diberi masa untuk menjawab soalan

ii. Mencari factor


perdana

4. Perbincangan jawapan bersama murid


.

iii. Menentukan factor


perdana
Penutup
Ringkasan:
(5 minit)

1.guru memberikan ringkasan pembelajaran hari ini


2. Guru meminta beberapa pelajar untuk memberitahu
tentang murid /apa yang murid telah belajar hari ini .
3. Guru memberikan kerja rumah