LARANGAN SEMASA IHRAM

13 PERKARA DILARANG SEMASA DALAM IHRAM

Drs. Sapawi Che Mat

1

MUQADDIMAH
• MENINGGALKAN LARANGAN SEMASA IHRAM
ADALAH SALAH SATU PERKARA WAJIB HAJI/UMRAH • PELANGGARAN KEPADA LARANGAN INI MENYEBABKAN DIKENAKAN DAM, BAHKAN DALAM KEADAAN TERTENTU BOLEH MAROSAKKAN HAJI/UMRAH

Drs. Sapawi Che Mat

2

LARANGAN DALAM IHRAM LARANGAN DALAM IHRAM
JENIS-JENIS LARANGAN JENIS-JENIS LARANGAN DALAM MASA IHRAM DALAM MASA IHRAM
1

PAKAIAN PAKAIAN

2

BERWANGI-WANGIAN BERWANGI-WANGIAN

3

KECANTIKAN KECANTIKAN

4

ALAM SEKITAR ALAM SEKITAR

5

HUBUNGAN JANTINA HUBUNGAN JANTINA

1 . PAKAIAN
1. MEMAKAI PAKAIAN BERSARUNG ATAU BERJAHIT DAN BERCANTUM SEPERTI BAJU SELUAR DAN LAIN-LAIN (LELAKI SAHAJA) 2. MENUTUP KEPALA ATAU SEBAHAGIAN DARIPADANYA SEPERTI SONGKOK, TOPI, KOPIAH DAN LAIN-LAIN (LELAKI SAHAJA)

Drs. Sapawi Che Mat

4

3.MENUTUP MUKA ATAU SEBAHAGIAN DARIPADANYA SEPERTI TOPENG DAN SEBAGAINYA (WANITA SAHAJA)
4.

5.MEMAKAI SARUNG TANGAN (LELAKI DAN WANITA)

Drs. Sapawi Che Mat

5

(BOLEH PILIH – TERLUPA/TAK SENGAJA DIMAAFKAN)

DAM TAKHYIR DAN TAQDIR

1. Menyembelih seekor Kambing • ATAU •2. Bersedekah kepada 6 orang fakir/miskin sebanyak 2 cupak makanan setiap orang • ATAU •3. Berpuasa 3 hari

Drs. Sapawi Che Mat 6

2. WANGI-WANGIAN
5.MEMAKAI BAU-BAUAN SAMA ADA DI BADAN, PAKAIAN ATAU MAKANAN
6.MEMAKAI MINYAK DI KEPALA, JANGGUT DAN SEMUA BULU MUKA

Drs. Sapawi Che Mat

7

(BOLEH PILIH – TERLUPA/TAK SENGAJA DIMAAFKAN)

DAM TAKHYIR DAN TAQDIR

1. Menyembelih seekor Kambing • ATAU •2. Bersedekah kepada 6 orang fakir/miskin sebanyak 2 cupak makanan setiap orang • ATAU •3. Berpuasa 3 hari

Drs. Sapawi Che Mat 8

3.

KECANTIKAN

7.MENANGGALKAN RAMBUT ATAU BULU DARIPADA MANA-MANA ANGGOTA BADAN 8. 9.MENGERAT ATAU MEMOTONG KUKU

Drs. Sapawi Che Mat

9

(BOLEH PILIH – TERLUPA/TAK SENGAJA TETAP KENA DAM) 1 RAMBUT/KUKU = 1 CUPAK. 3 RAMBUT/KUKU ATAU LEBIH , DAMNYA SEPERTI BERIKUT :

DAM TAKHYIR DAN TAQDIR

1. Menyembelih seekor Kambing • ATAU •2. Bersedekah kepada 6 orang fakir/miskin sebanyak 2 cupak makanan setiap orang • ATAU •3. Berpuasa 3 hari

Drs. Sapawi Che Mat

10

4.

ALAM SEKITAR

9. MEMOTONG ATAU MENGERAT ATAU MENEBANG ATAU MENCABUT POKOK-POKOK DI TANAH HARAM 10.MEMBURU BINATANG BURUAN DARAT YANG HALAL DIMAKAN ATAU MEMBINASAKANNYA DI TANAH HARAM ATAU HALAL

DI TANAH HARAM : SAMA ADA DALAM IHRAM ATAU TIDAK

Drs. Sapawi Che Mat

11

Dam (Lupa Atau Jahil Tetap Kena Dam) 1.Menyembelih binatang mengikut bandingan pokok/binatang yang di buru/rosak Atau 2.Membeli makanan dengan nilai binatang bandingan dan di bahagi kepada fakir miskin Atau 3.Berpuasa beberapa hari mengikut bilangan cupak makanan tersebut di atas
Drs. Sapawi Che Mat 12

5.

HUBUNGAN JENIS

11.DILARANG MELAKUKAN :
a)Melakukan pendahuluan persetubuhan, b)Persetubuhan selepas tahallul awwal c)Persetubuhan selepas persetubuhan yang merusakkan haji/umrah

(Bagi Lelaki dan Wanita )
Drs. Sapawi Che Mat 13

Dam ( Suami sahaja ) 1 . Menyembelih seekor kambing Atau 2 . Besedekah kepada 6 orang fakir miskin , setiap orang 2 cupak gandum ( 1 cupak = SAR 5 . 00 ) Atau 3 . Berpuasa 3 hari  
Drs. Sapawi Che Mat 14

12. Melakukan persetubuhan a)sebelum tahallul awwal (Haji) b)sebelum tahallul umrah

Drs. Sapawi Che Mat

15

Dam ( Suami sahaja ) 1 . Menyembelih seekor unta 2 . Jika tidak mampu , sembelih 7 ekor kambing 3 . Jika tidak mampu , hendaklah membeli makanan dengan nilai seekor unta dan sedekahkan kepada fakir miskin 4 . Jika tidak mampu , hendaklah berpuasa mengikut bilangan cupak makanan dari harga seekor unta ( 1 cupak = 1 hari ) Wajib teruskan kerja - kerja haji / umrah Wajib Qadha ’ haji pada tahun berikutnya atau wajib qadha ’ umrah dengan segera  segera
Drs. Sapawi Che Mat 16

13.BERKAHWIN ATAU

MENGAHWINKAN ATAU MENERIMA WAKIL KAHWIN
14.

PERKAHWINAN/AKAD TIDAK SAH

Drs. Sapawi Che Mat

17