DOA MASUK MASJID

َ َ ْ َ َ َ ‫اللـهُم اغْفرلى ذنوُبى وافْت َح لى أ َب ْواب رحمت ِك‬ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ُ ّ َ

YA ALLAH, AMPUNKANLAH SEGALA DOSA-DOSAKU DAN BUKAKANLAH BAGIKU PINTU-PINTU RAHMAT MU.

Drs. Sapawi Che Mat

1

DOA NAMPAK KA’ABAH

Drs. Sapawi Che Mat

2

Maksudnya: Allah Yang Maha Agung, Allah Yang Maha Agung, Allah Yang Maha Agung. Tidak ada Tuhan yang disembah den gan sebenar­benarnya melainkan Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya sekali-kali Tuhan yang memerintah segala sesuatu, bagi-Nya segala pujian dan Dialah Tuhun yang berkuasa ke atas tiap-tiap suutu, aku mohon berlindung dengan Tuhan yang empunya rumah ini (Kaabah) daripada kekufuran, kemiskinan, azab kubur, sempit fikiran,
Drs. Sapawi Che Mat 3

rahmat Allah dan sejahteranya mencucuri ke atas Saidina Muhammad, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah tambahkanlah Baitullah ini dengan kemuliaan, kebesaran, keagungun dan kebaikan, dan tambahkanlah kurniaMu kepada sesiapa juga yang memuliakannya (Buitullah) dan membesarkannya dari kalangan yang mengerjakan haji dan umrah dengan kemuliaan, kebesaran dan kebajikan.
Drs. Sapawi Che Mat 4