Anda di halaman 1dari 4

DOA MASUK MASJID

‫اب َر ْح َم ِت َك‬‫و‬ََ ْ ‫نو ِبى َوا ْفتَ ْح لِى أ‬


‫ب‬ ُ ‫ذ‬ُ ‫ى‬ِ ‫ل‬ ‫ر‬ ِ
‫ف‬ ‫غ‬
ْ ‫ا‬ َ ‫م‬ ‫اللـه‬
ُ
َ ْ ّ

YA ALLAH, AMPUNKANLAH SEGALA


DOSA-DOSAKU DAN BUKAKANLAH
BAGIKU PINTU-PINTU RAHMAT MU.

Drs. Sapawi Che Mat 1


DOA NAMPAK KA’ABAH

Drs. Sapawi Che Mat 2


Maksudnya:
Allah Yang Maha Agung, Allah Yang Maha
Agung, Allah Yang Maha Agung. Tidak ada
Tuhan yang disembah den gan sebenar­
benarnya melainkan Allah Yang Maha Esa,
tidak ada sekutu bagi-Nya sekali-kali Tuhan
yang memerintah segala sesuatu, bagi-Nya
segala pujian dan Dialah Tuhun yang
berkuasa ke atas tiap-tiap suutu, aku mohon
berlindung dengan Tuhan yang empunya
rumah ini (Kaabah) daripada kekufuran,
kemiskinan, azab kubur, sempit fikiran,
Drs. Sapawi Che Mat 3
rahmat Allah dan sejahteranya mencucuri
ke atas Saidina Muhammad, keluarganya
dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah
tambahkanlah Baitullah ini dengan
kemuliaan, kebesaran, keagungun dan
kebaikan, dan tambahkanlah kurniaMu
kepada sesiapa juga yang memuliakannya
(Buitullah) dan membesarkannya dari
kalangan yang mengerjakan haji dan
umrah dengan kemuliaan, kebesaran dan
kebajikan.
Drs. Sapawi Che Mat 4