Anda di halaman 1dari 11

1.

Kemahiran Asas Bimbingan Dan Kaunseling

Kemahiran asas bimbingan dan kaunseling ialah komunikasi interpersonal yang


berlaku di antara klien dan kaunselor. Komunikasi adalah pemindahan maklumat
atau mesej daripada sumber kepada penerima. Komunikasi interpersonal
melibatkan komunikasi semuka dan ia berlaku dalam satu persekitaran spesifik atau
dalam bentuk kumpulan. Fungsi utamanya ialah untuk mendengar, bercakap, dan
menyelesaikan konflik.
Komunikasi interpersonal berbeda daripada komunikasi secara lisan ( verbal
) kepada secara bukan lisan ( non-verbal ). Komunikasi lisan merupakan komunikasi
yang melibatkan penggunaan pertuturan dalam situasi bersemuka. Ia merupakan
proses komunikasi yang paling efektif, ia membenarkan pertukaran berlaku dengan
cepat; ia membenarkan penggunaan bahasa isyarat dan pencurahan perasaan di
mana penerima dapat menafsir makna daripada gerak laku yang tidak diucapkan
(seperti senyuman dan kerut muka) juga daripada perkataan-perkataan.
Komunikasi secara bukan lisan ialah penyampaian mesej melalui gerak isyarat,
seperti isyarat tangan, gerak kepala, ungkapan muka dan sebagainya. Contohnya,
mengangguk kepada mungkin boleh diertikan sebagai memberi galakan
peneguhan; menunjuk masam muka menggambarkan kemarahan, diam sahaja
mungkin bimbang dan lain-lain lagi.
Di dalam sesi kaunseling, yang kerap kali berlaku ialah komunikasi secara lisan dan
bukan lisan. Oleh itu, guru yang memainkan peranan sebagai kaunselor dikehendaki
menguasai kemahiran berkomunikasi. Kaunselor yang mempunyai kemahiran
berkomunikasi yang berkesan ialah kaunselor yang boleh bertutur dengan jelas,
tepat serta berperasaan empati. Kemahiran berkomunikasi secara lisan boleh
dikenalpasti daripada ciri-ciri pertuturan yang baik adalah diturunkan seperti
berikut:
Bertutur dengan penggunaan kepelbagaian nada. Suara yang bertenaga,
tatabahasa yang betul, perkataan yang tepat, mudah difahami, penghentian
sejenak yang efektif, serta nadanya penuh dengan perasaan yang menarik
perhatian orang yang berkomunikasi.

1.1 Kemahiran-kemahiran Komunikasi Interpersonal


1.1.1 Membina Hubungan
Proses kaunseling berkait rapat dengan perhubungan di antara seorang kaunselor
dengan kliennya di mana menghadapi masalah atau meminta bantuan kaunselor
untuk menyelesaikan masalahnya. Objektif kaunseling ialah membina hubungan
dengan kliennya. Untuk mencapai objektif dengan berkesan maka membina
hubungan di antara kaunselor dengan klien adalah syarat penting. Dengan ini,

seseorang kaunselor hendaklah menguasai kesemua kemahiran yang berkesan dan


berguna dalam membina hubungan yang baik dengan kliennya, demi menentukan
kejayaan kaunseling yang diaturkan.
Akan tetapi, dalam proses membina hubungan ini tidak boleh wujud dengan cara
paksaan. Ia hanya menjalin hubungan dengan menggunakan teknik yang sesuai di
mana seseorang kaunselor itu dapat memberi keyakinan untuk menyakinkan
kliennya. Kaunselor perlu menunjukkan keikhlasannya bahawa dia memang
seorang yang dapat dipercayai oleh kliennya, sudi dan rela serta mampu
membantunya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Situasi-situasi yang menunjukkan bahawa kaunselor menjalin hubungan yang baik
dengan kliennya adalah boleh melihat dari segi kemesraan perhubungan dalam
pertemuan, tanda kepercayaan lahir akibat penerimaan klien sepenuhnya tanpa
syarat dan seterusnya klien akan memberitahu masalahnya tanpa keraguan.
Kaunselor hendaklah menjalin hubungan baik dengan kliennya pada peringkat
permulaan sesi kaunseling supaya proses temu bual kaunseling dapat diteruskan
dengan mesra serta mengikut langkah-langkah yang telah diaturkan. Kaunselor
boleh menjalin hubungan baik dengan membuka jalan temu bual seperti
menyambut kedatangan kliennya dengan ikhlas dalam memberi keyakinan
kepadanya sebelum kliennya mula meluahkan masalahnya.
Hubungan baik ini dapat dicapai apabila perasaan empati di mana kaunselor dapat
memahami perasaan kliennya. Mengikut Rogers, empati merupakan perihal merasai
dunia peribadi klien seolah-olah dunianya. Dengan mempunyai perasaan ini,
perasaan kaunselor tidak dipengaruhi oleh kliennya, dan tidak terjunam dalam
situasi yang dihadapi oleh kliennya. Akan tetapi, kliennya dapat dan menyedari
kaunselornya benar-benar memahami perasaan, fikiran dan situasinya yang
dihadapinya.
Kesimpulannya, kaunselor hendaklah berusaha menunjukkan perasaan empati
kepada kliennya supaya mereka berasa dan percaya bahawa kaunselornya benarbenar memahami, mendengar dan mengambil berat terhadap perasaannya.
Kemahiran ini dapat menghayati dan merasai dunia subjektif orang lain seolah-olah
sendiri berada dalam keadaan dunia ini. Dengan mengadakan perasaan empati ini,
hubungan baik di antara kaunselor dengan kliennya dijalin dan kekal sepanjang
proses kaunseling itu.

1.1.2 Kemahiran Memberi Perhatian


Memberi perhatian memainkan peranan yang penting dalam bidang kaunseling. Ia
juga merupakan kemahiran bukan lisan. Walaupun sering digunakan di dalam
komunikasi lisan. Sebenarnya melalui kemahiran memberi perhatian, kaunselor

dapat mengumpul atau mencungkil banyak maklumat daripada kliennya. Pada


tahun 1971, Hasil Kajian Mehrabian menunjukkan peratus jenis komunikasi yang
berlaku di antara dua orang individu dibahagikan kepada lisan dan bukan lisan iaitu
7% secara lisan, 38% vocal, 55% dengan gerak isyarat, gaya air muka, kontak
mata.
Komunikasi bukan lisan banyak menggambarkan situasi lebih tepat daripada
komunikasi lisan. Seseorang boleh mengawal komunikasi lisannya sebelum berucap
tetapi komunikasi bukan lisan tidak senang dikawal. Ini disebabkan gerak isyarat,
air muka atau kontak mata tidak dapat menipu orang lain. Contohnya seorang itu
mungkin berkata : Saya tidak berasa bimbang akan peperiksaan SPM, walaupun
saya belum buat ulangkaji. Tetapi semasa berucap kontak matanya sering
mengelakkan orang lain. Komunikasi bukan lisan orang itu telah menunjukkan
bahawa sebenarnya dia merasa bimbang terhadap peperiksaannya yang akan
datang itu. Dengan melalui gaya badan, kita boleh mencungkil banyak maklumat
daripada pemerhatian seseorang dari segi caranya menduduk, bergerak dan
berjalan. Misalnya, seseorang itu berjalan ke sini dan ke sana menunjukkan masalah
sedang mengganggu fikirannya lalu berasa kelam kabut dan bimbang.
Mengikut Ekman et al. (1972), terdapat sejumlah 76 gerak isyarat yang biasa
digunakan dan difahami. Oleh itu, kaunselor perlu berusaha memahami tanda yang
ditonjolkan. Misalnya, Seseorang itu duduk berseorangan dan mendiamkan diri
walaupun rakan-rakannya bercakap atau menanyanya soalan. Ini menunjukkan
bahawa dia sedang marah dan menjauhkan diri daripada rakan-rakannya. Manakala
seseorang itu senyum menunjukkan gembira, suka hati dan baik hati dan
sebagainya.
Mengikut Argyle (1983), nada suara lebih boleh membongkar maklumat daripada
air muka, kerana nada suara yang tinggi dan rendah boleh menunjukkan emosi
seseorang. Misalnya, seseorang itu berucap dengan nada suara yang kuat dan
tinggi semasa marah, manakala orang yang berperasaan sedih biasanya berucap
dengan nada suara yang rendah dan perlahan.
Kaunselor yang mempunyai kemahiran memberi perhatian dapat merasai dan
menyedari kerisauan dan kebimbangan kliennya dan cuba memujuk dan memberi
nasihat supaya kliennya mencurahkan perasaannya yang sebenar supaya proses
kaunseling dapat diteruskan di bawah situasi yang lebih sihat.

1.1.3 Kemahiran Mendengar


Mendengar berhubung rapat dengan memberi perhatian, menurut Rogers (1951)
merumuskan: Tanpa perhatian, mendengar sahaja tidak akan membawa
kefahaman, maka komunikasi tidak akan wujud.

Dalam proses kaunseling, kemahiran mendengar digunakan lebih banyak daripada


berucap dan respons terutamanya dalam peringkat awal sesi kaunseling. Oleh itu,
kejayaan dalam sesuatu proses kaunseling bergantung kepada kemahiran
mendengar seseorang kaunselor.
Seseorang kaunselor yang mempunyai kemahiran mendengar yang berkesan, dia
perlu sentiasa bersedia untuk mendengar, tidak memberi perhatian kepada fikiran
masalah orang lain, sebaliknya, mendengar dengan teliti dan memcari makna
dalam apa seseorang klien itu berkata.
Dalam proses kaunseling, sebagai seorang kaunselor harus mendengar setiap
perkataan klien untuk mengelakkan timbulnya pandangan prasangka. Sepertimana
Eqau (1975) mengatakan mendengar dengan baik-baik akan memberikan
kaunselor sesuatu struktur empati yang tepat.
Kaunselor juga digalakkan untuk mengembangkan perhatiannya free floating iaitu
keupayaan mendengar semua kata yang telah dikomunikasi. Kaunselor harus
mendengar kesemua perkataan, metafora, volume, nada, suara, gerak isyarat dan
kontak mata. Kesemua perhatian ini akan memberi maklumat yang penting dan
berguna tentang pandangan atau pemikiran seseorang yang sedang menghadapi
masalah. Oleh itu, kaunselor hendak menguasai kemahiran memberi perhatian dan
mendengar secara free floating daripada memikir apa tindak balas dan respons
yang harus diberikan. Menurut Carkhuff dan Pierce (1975): Klien akan mengulang
tema perbualannya dalam pelbagai persembahan, tema yang diulang akan
meyakinkan kaunselor perkara yang diulang adalah usaha klien memberitahu
kaunselor yang mana dia benar-benar datang.
Dalam proses mendengar dan memberikan respon kepada klien, para kaunselor
juga perlu menunjukkan mereka berminat dan menggunakan bahasa badan yang
sesuai. Kajian telah membuktikan ketiga-tiga faktor iaitu memberi perhatian
termasuk kontak mata, gaya relaks dan respons boleh menggalakkan kecurahan
perasaan dan mempunyai peneguhan yang kuat.

1.1.4 Kemahiran Mengendalikan Kesenyapan dan Membuat


Interpretasi
Penyelidik-penyelidik telah membuktikan bahawa kesenyapan-kesenyapan dalam
komunikasi dua hala bukan kerana tiada gerak balas (respons), tetapi mempunyai
makna yang kompleks. Menurut Shostrom (1968), kesenyapan-kesenyapan ini
mempunyai pelbagai makna yang berguna. Kajian juga menunjukkan kesenyapan
akan membuat seseorang berucap, memberikan ruang untuk klien berfikir,
mengemas idea dan membuat refleksi. Misalnya, seseorang pelajar datang

berjumpa kaunselor buat pertama kali, tetapi tidak berucap dan kesenyapan
diteruskan buat sementara.
Di dalam situasi ini, kaunselor yang berpengalaman selepas menunggu kira-kira
satu minit, akan memecahkan suasana kesenyapan itu dengan berkata: mungkin
anda masih cari idea bagaimana anda patut bermula. Bagaimanapun, saya akan
dengar dengan hati terbuka bila-bila anda telah bersiap bermula. Dengan kata-kata
demikian, perasaan empati mula dikesan oleh klien itu, dan kemungkinannya akan
membawa dorongan untuk meluahkan masalah yang mengganggu fikirannya.
Di dalam kemahiran kaunseling, adalah penting bagi kaunselor membenarkan
sedikit masa kesenyapan di antara komunikasi dua hala, tetapi tidak dibenarkannya
tinggal agak lama, iaitu seelok-eloknya tidak lebih daripada satu minit. Di dalam
situasi kesenyapan, kaunselor harus menggunakan kemahiran empati dengan
menunjukkan kefahaman perasaan klien yang menghadapi masalah, demi
mendorongkannya mudah mendedahkan perasaan secara lebih mendalam. Kadangkala kesenyapan bermakna klien sedang membuat refleksi terhadap perkara yang
telah dibincangkan tadi. Ia juga boleh bermakna gambaran takut, marah, letih,
hormat, dukacita atau malu.
Kaunselor perlu memerhati komunikasi bukan lisan yang mengiringinya.
Kadangkala, adalah wajar bagi kaunselor menyatakan secara langsung bahawa
kliennya seolah-olah membimbang, merasa marah atau dukacita. Cara ini mungkin
dapat mendorongkannya berucap lebih. Kadangkala, adalah perlu bagi kaunselor
menjamin kerahsiaan komunikasi mereka, agar membolehkan klien merasa selamat
untuk meneruskan perbulannya. Kadangkala, mengakui klien yang segan berucap
mungkin membantu untuk memecahkan kesenyapan yang agak lama. Misalnya,
Anda merasa sukar untuk meneruskan berucap kerana anda kurang yakin atau
tidak percaya saya? atau Anda segan berucap kerana anda marah kerana
dipanggil berjumpa saya? Adakah ini fikiran anda
Seseorang kaunselor hendaklah menyesuai diri dengan penghentian dan
kesenyapan dalam komunikasi, kerana situasi ini seolah-olah memberitahu
kliennya: Saya sedang mendengar, saya bagi ruang anda berfikir dan membuat
refleksi.
Kesenyapan boleh diinterpretasikan sebagai tidak disetujui. Ini biasanya berlaku
selepas klien mendedahkan peribadi diri, merasa cemas dalam masa menunggu
respons daripada kaunselornya. Sekiranya kesenyapan diinterpretasikan sebagai
menawarkan hati atau menyingkir, respons hendaklah mengelakkan. Misalnya,
kaunselor boleh berkata: mungkin sukar bagi anda mendedahkan masalah anda.
Adakah anda kurang yakin bahawa saya tidak akan memahami perasaan anda?
Di dalam situasi tertentu, jika klien tiba-tiba membisu, atau berhenti berucap dan
memandang di sebelah, ia boleh diinterpretasikan bahawa klien itu tiba-tiba
teringat sesuatu yang penting, misalnya mengingat kembali sesuatu peristiwa yang

dia ragu sama ada patut dibongkar. Memecahkan kesenyapan di bawah situasi ini
akan lebih membantu jika kaunselor respons dengan berkata: Bagaimana anda
memikir sekarang?
Untuk mengendalikan kesenyapan dalam komunikasi, adalah perlu bagi kaunselor
membenarkan kesenyapan singkat berlaku dalam peringkat awal. Sekiranya
kaunselor kurang bersabar menunggu kesenyapan yang berlangsung beberapa saat
tetapi terus memberi respons sebaik sahaja klien berucap, dia bukan sahaja
mengulang respons ini dalam komunikasi yang berikutnya, tetapi juga kehilangan
banyak maklumat yang berguna, dan kemungkinannya menamatkan sesi
kaunseling lebih awal daripada masa yang ditetapkan.

1.1.5 Menggunakan Bahasa Yang Sesuai


Kaunselor mesti menggunakan bahasa yang sesuai berhadapan dengan klien
mereka. Selain itu, kaunselor perlu memastikan ibubapa diberitahu dalam bahasa
yang mereka memahami mengenai pencapaian akademik dan perancangan masa
depan murid-muird.
Bahasa kaunselor mesti konsisten dengan segala tindakan beliau. Contohnya, jika
seorang kaunselor mengatakan, Saya sangat gembira untuk bercakap dengan
kamu, nada suara beliau dan pergerakan badannya mesti menyampaikan suasana
positif tesebut semasa menerima kliennya.
Dalam peninjauan kemahiran menyoal, soalan mengapa perlu dielakkan dalam
kaunseling. Ini disebabkan soalan ini mungkin menjadi soalan bertumpu apabila
klien menjawab saya tidak tahu. Jika jawapan sebegini diberi, seolah-olahnya klien
tersebut tidak ingin meneruskan perbualan tersebut, kaunselor akan meletakkan
diri dalam keadaan yang kurang selesa. Kaunselor boleh mengguna semi soalan
bercapah seperti: berapa lama anda merasa bosan ini? Atau yang lebih baik, soalan
bercapah seperti: bolehkah anda memberitahu saya lebih lanjut tentang perasaan
bosan yang anda sedang mengalami?
Penyoalan merupakan kemahiran penggunaan bahasa yang lebih jika berbanding
dengan dorongan minimum. Tujuan dorongan minimum adalah untuk
menggalakkan klien meneruskan ucapannya, dan kaunselor sedang mendengarnya.
Dorongan minimum boleh dilakukan dengan berkata jadi?, aha, Mm, oh dan
sebagainya. Kadangkala soalan boleh dijadikan dorongan minimum, seperti, selepas
penjelasan klien, soalan diberikan untuk membuka jalan bagi penerokaan
tambahan. Selain itu, gerak isyarat seperti mengangguk kepala atau menunjukkan
isyarat tangan juga boleh menjadi dorongan minimum yang berkesan.

1.1.6 Kemahiran Memberi Tindak Balas Yang Sesuai

Tindakbalas yang akan dibincang di sini ialah parafrasa dan refleksi. Menurut Kamus
Dewan 1998, Parafrasa ialah pengungkapan semula kandungan sesuatu tulisan
karangan dan sebagainya dengan memakai kata-kata lain tanpa mengubah makna
asalnya. Secara amnya, parafrasa mengulang kandungan yang telah diucap tetapi
bukannya membuat ringkasan, manakala refleksi memfokuskan mengulang
perasaan yang terkandung dalam ucapan. Contohnya, seorang pelajar merasa
bimbang kerana menghadapi masalah dalam membuat pemilihan mata pelajaran
elektif, kaunselor boleh beritahunya dengan berkata: Anda seolah-olah
menghadapi masalah membuat pemilihan. (memparafrasa) atau Anda seolah-olah
bimbang tentang membuat keputusan. (refleksi)
Dalam kaunseling, parafrasa merujuk kepada pengungkapan semula kandungan
sesuatu dalam komunikasi lisan daripada seseorang klien. Ia bergantung
penguasaan kemahiran mendengar serta kemahiran mengingat. Tujuan
menggunakan parafrasa ini ialah bukan sahaja menunjukkan bahawa kaunselor
sedang mendengar dengan teliti, tetapi juga memahami maksudnya dengan tepat.
Yang penting sekali ialah parafrasa pula berfungsi mendorongkan klien meneroka
perasanya lebih mendalam serta membina hubungan baik di antara kaunselor
dengan klien. Kata-kata mula bagi parafrasa biasanya mengandungi kata-kata
seperti: Anda seolah-olah kata... manakala , kata-kata akhir biasanya
mengandungi kata seperti: Adakah ini betul? atau Adakah fikiran saya betul?

1.2 Implikasi Penggunaan Kemahiran Komunikasi Dalam


Hubungan Interpersonal Yang Berkesan
Nilai-nilai dasar yang mengasaskan kaunseling dan penggunaan kemahiran
kaunseling ialah integriti, keadilan dan kehormatan.
Seorang guru kaunselor perlu memberikan respons yang mesra serta sikap
menyokong, boleh dipercayai dan bergantung, tindakan seragam, tidak berhujah
dan rela menerima dan menghormati klien atau pelajarnya.
Tanggungjawab seorang guru kaunselor adalah perlu berusaha menguasai
kemahiran-kemahiran melayan dan berkomunikasi, memberi respons yang berkesan
dan mempertimbangkan bagaimana membentuk sesuatu situasi dan iklim yang
kondusif.
Guru kaunselor harus peka terhadap perkara-perkara seperti keadaan fizikal, hadhad kerahsiaan, tahap keupayaan diri dan keadilan.

1.3 Halang-halangan Dalam Komunikasi Interpersonal

Terdapat lima halangan dalam komunikasi interpersonal iaitu halangan fizikal,


halangan psikologikal, halangan persekitaran, halangan social dan halangan
bahasa. Halangan fizikal merupakan benda-benda fizikal yang menganggu proses
komunikasi seperti tempat perjumpaan yang tidak selesa, bunyi telefon ataupun
bunyi laluan keretapi akan menyebabkan maklumat yang penting terhilang.
Contohnya, keadaan bilik kaunseling yang terlalu panas atau sejuk akan
menyebabkan kaunselor dan klien berasa tidak selesa lalu menghalang
keberkesanan proses kaunseling.
Halangan persekitaran merujuk kepada aktiviti-aktiviti sekeliling
mempengaruhi corak dan kemahiran interpersonal dalam proses kaunseling.
Sebagai contoh, persekitaran yang bising mempengaruhi proses bimbingan dan
kaunseling dijalankan dengan berkesan. Tambahan pula, persekitaran yang
menggalak tingkah laku sosial pasif, persekitaran di mana murid-murid disuruh
membuat kerja sekolah yang terlalu sukar juga mengakibatkan halangan proses
komunikasi yang berkesan.
Kaunselor juga perlu mengambil berat keperluan sosial dan corak
komunikasi yang berlainan terhadap kumpulan sosial yang berlainan kerana mereka
mempunyai adat, peraturan, kepercayaan, latarbelakang dan pendidikan yang
berbeza. Justeru itu, kaunselor perlu menghormati, memuji budaya dan peka
kepada adat resam klien-kliennya yang berbeza dengan menggunakan perkataan,
ekspresi yang tepat supaya halangan sosial dapat dielakkan.
Kelancaran bahasa sangat penting semasa dalam sesi bimbingan dan
kaunseling. Jika seseorang kaunselor tidak mengamalkan kelancaran bahasa,
kliennya mungkin berasa kekeliruan ataupun maklumat tidak disampaikan dengan
jelas. Ini akan menjadi salah satu halangan komunikasi semasa dalam proses
bimbingan dan kaunseling.

1.4 Jenis Bimbingan: Individu dan Kelompok


1.4.1 Bimbingan Individu
Menurut Cottle dan Downie (1970), kaunseling di bawah bimbingan secara individu
merujuk kepada proses perbincangan di antara seorang kaunselor dan seorang
kliennya, di mana kaunselor berusaha menolong kliennya memahami diri sendiri
dan menerima masalah yang dihadapi, sehingga dia membuat pertimbangan dan
mengambil keputusan daripada pilihan-pilihan yang boleh membantunya mengatasi
masalah.
Menurut Blackhma (1977), kaunseling secara individu sebagai hubungan
kerjasama yang unik di antara seorang kaunselor dan seorang klien yang akan

diberi peluang menghayati, berfikir dan berubah mengikut cara yang boleh
memberinya manfaat.
Menurut Shertzer dan Stone (1981), kaunseling secara individu sebagai proses
interaksi yang menyediakan hubungan bermakna di antara diri dengan persekitaran
dan menghasilkan pencapaian matlamat serta mewujudkan nilai-nilai untuk tingkah
laku pada masa kelak.
Di peringkat sekolah, bimbingan secara individu merujuk kepada proses
perhubungan bersemuka di antara seorang pelajar dengan seorang guru bimbingan
yang menyediakan peluang untuk sesuatu situasi temu bual dengan tujuan
membantu palajar berkenaan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi, dan
seterusnya membuat pemilihan daripada alternatif-alternatif yang disarankan,
dengan harapan dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah diri sendiri.
Alternatif-alternatif dibahagikan kepada tujuh peringkat iaitu membina hubungan,
penerokaan, mengenal pasti masalah, pemilihan strategi, mengambil tindakan,
membantu rumusan dan mengambil tindakan susulan.
Tujuan-tujuan bimbingan dan kaunseling individu ialah untuk menjalin hubungan
baik di antara kaunseling dengan klien. Seterusnya, membantu pelajar membina
kemahiran dan keyakinan untuk menyelesaikan masalahnya. Selain itu, kaunseling
juga dapat pmembantu pelajar supaya membuat keputusan secara rasional dan
pratikal serta cara menyelesaikan masalah dengan berkesan atau mencegah
masalah kritikal menimbul atau mengubah tingkah laku negatif kepada positif.
Masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh klien adalah masalah psikologi ataupun
masalah akademik seperti maslah perhubungan keluarga, kebimbangan, masalah
pemakanan,kemurungan dan sebagainya.

1.4.2 Bimbingan Secara Kelompok


Bimbingan secara kelompok adalah sesuai digunakan di mana apabila guru
bimbingan mendapati bahawa terdapat ramai pelajar di sekolahnya menghadapi
masalah yang serupa. Biasanya, satu kumpulan kaunseling kelompok terdiri
daripada lima hingga lapan murid yang di bimbing oleh seorang guru kaunselor.
Bentuk-bentuk khusus bimbingan kelompok seperti home room, diskusi kelompok,
kegiatan kelompok,organisasi penuntut, sosiodrama, psikodrama dan remedial
teaching jumhur dan Surya, ( 1957 ).

Menurut C.A. Mahler dan E. Caldwell dalam buku mereka yang bertajuk Group
Counseling In Secondary Schools, menghuraikan kaunseling kelompok sebagai
proses sosial tentang masalah perkembangan dan sikap para pelajar di bawah
keadaan terkawal. Isi kandungan kaunseling kelompok merangkumi keperluan dan
minat bersama di kalangan kebanyakan pelajar.
Carl Rogers (1970) menjelaskan kaunseling di bawah Bimbingan Kelompok sebagai
orientasi permasalahan dan proses pemulihan untuk merasionalisasikan setiap
orang pelajar mengikut kehendak kumpulannya.
Menurut Dyer dan Vocind (1973), kaunseling kelompok sebagai perubahan sosial
dan psikologi setiap orang individu, iaitu mengubah tingkah laku dan
pengalamannya dengan individu yang lain serta persekitarannya.
Bimbingan dan kaunseling kelompok di peringkat sekolah merupakan proses
mencari alternatif untuk membantu sekumpulan pelajar yang menghadapi masalah
yang serupa, sama ada dalam bidang akademik atau bidang sosial. Teknik yang
biasanya digunakan untuk melaksanakan proses bimbingan dan kaunseling secara
kelompok ialah pemerhatian atau soal selidik dalam peringkat pembentukan
kumpulan, seterusnya sesi sumbangsaran iaitu orientasi dan pendedahan diri,
konflik dan pertentangan, perkembangan hubungan yang rapat dan integrasi,
mengusulkan alternative penyelesaian masalah, membuat keputusan berdasarkan
rumusan dan akhirnya membuat tindakan susulan.

Sebagai kesimpulan, kemahiran-kemahiran komunikasi interpersonal adalah


sangat penting kepada seseorang kaunselor. Ia bukan sahaja melicinkan proses
bimbingan dan kaunseling, manakala keberkesanan atau keberjayaan proses
bimbingan dan kaunseling adalah bergantung dengan kemahiran komuikasi
interpersonal guru kaunseling tersebut.

RUJUKAN
Dr. Ragbir Kaur Joginder Singh. ( 2012 ). Panduan Ilmu Pendidikan Untuk DPLI
Psikologi, Subang Jaya, Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Ee Ah Meng. ( 2003 ). Bimbingan dan Kunseling, 2nd ed., Shah Alam, Selangor :
Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

Mok Soon Sang. ( 2003 ). Ilmu Pendidikan KPLI,Subang Jaya, Selangor : Kumpulan
Budiman Sdn. Bhd.

Zulkifli Yusuf. ( 1990 ). Panduan Khidmat Bimbingan.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa


dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

Zuraidah Abdul Rahman. ( 1996 ). Pengenalan Kaunseling Kelompok, 2nd ed.,


Petaling Jaya, Selangor : IBS Buku Sdn. Bhd.