Anda di halaman 1dari 2

SOALAN 2(a)

Untuk makluman cikgu untuk melukis lukisan ortografik dalam ACAD terdapat beberapa kaedah
yang mungkin boleh membantu cikgu:
Kaedah melukis pelan bongkah.
1. langkah 1 - Lukisan dahulu Heksagon dengan menetapkan jarak antara penjuru - command;
Perintah Draw Heksagon
2. Langkah 2 - Dengan perintah modify anda pilih Trim heksagon untuk mendapatkan bentuk
seperuh heksagon
3. Langkah 3 - Lukiskan garisan dengan menggunakan perintah Line lukis garisan sepanjang
80mm
4. langkah 4 - Dengan perintah modify offset bina garis kotak kedua sebelah dengan menetapkan
jarak 100mm
5. Langkah 5 - Cantumkan garisan tegak bagi bongkah tersebut dengan menggunakan perintah
line.
6. Langkah 6 - Lukisan bulatan J 25 dengan perintah/command circle, radius
7. Langkah 7 -Dengan menggunakan perintah modify offset lukiskan bulatan J40 jarak offset
15mm
8. Langkah 8 -buatkan garisan untuk sendeng dengan menentukan jarak seperti dalam rajah.
Kaedah Melukis pandangan hadapan dan pandangan sisi

Tips untuk melukis gunakan perintah modify offset serta unjurkan garisan dari pandangan
hadapan

Untuk melukis pandangan sisi gunakan garisan unjuran yang diperolehi daripada
pandangan hadapan dan pelan.

Setelah lengkap pilih dengan perintah dimensi untuk anda mendimen mana-mana dua
jenis ukran yang difikirkan perlu.

Selamat mencuba

Soalan 2(b)
Garis panduan menjawab soalan ACAD 2 b
1. Anda perlu aktifkan paparan lukisan 2 Isometri rujuk acara pembinaan daripada
modul m/s 191
2. Anda perlu tukar kursor dengan mengaktifkan snap dengan membuat pilihan
isometric dalam perisian ACAD.
Kaedah melukis terdapat dalam modul m/s 193.
3. Cara mendimensi rujuk kaedah mendimensi isometric.
Selamat mencuba