Anda di halaman 1dari 10

ARAPSKA KULTURNA ZONA

Arapska zona-prva zona unutar jedinstvenog svijeta islamske kulture

Protee se od Arabije,Iraka i Perzijskog zaljeva do Maroka i Mauritanije na


zapadu Afrike

2 podzone: istona (Marik) sa sreditima u Iraku i Egiptu i zapadna (Magrib)


sa sreditima u Maroku i Andaluziji

Muhammedu a.s. dodijeljeno da do krajnjih granica razvije iste forme


vjerovanja u jednog Boga

NAJLJEPA DJELA ISLAMSKE ARHITEKTURE

Kupola na stijeni u Jerusalemu

Velika damija u Damasku

Ibn Tulunova damija u Kairu

Velika damija u Kordobi

KOMPLEKSI PRELIJEPIH KRALJEVSKIH DVORACA

Alhambra u Granadi
Kordobi

Medinatuzzehra u

Muslimanski genij ove kulturne zone dao je najznaajniji doprinos


razvoju visokog obrazovanja
U Bagdadu su postojala mnoga sveuilita:
Nizamija
Mustansirija

Najstariji univerzitet u Kairu - al Azhar

Arapski jezik je postao svjetski znaajan jezik,izuzetno izraajne


moi

Postao je i jezik umjetnosti,filozofije i nauke

Roder Bekon je rekao da onaj koji se elio baviti vrhunskom


naukom,morao je poznavati arapski jezik

Razvijena arapska kaligrafija u najtipiniju umjetnost islama


Kaligrafi: Ibn Mukla,Ibn al-Bewwab i Jakut al-Mustasimi

10