Anda di halaman 1dari 3

PELAKSANAAN KEJURULATIHAN PENGAJARAN PROGRAM

SCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES (SISC) 2012


JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

SEKOLAH SISC
KAMPUNG BAHARU
KELAS SISC
BILANGAN MURID KELAS SISC
MATA PELAJARAN
NAMA COACH
SHARIFF
NAMA COACH EE

: SK PENDIDIKAN KHAS
: 6 ORKID
: 6 ORANG
: BAHASA MALAYSIA
: ROSHANIZA BINTI MOHD
: SUHAILI BINTI ABD GHANI

A. PRESTASI MATA PELAJARAN YANG TERLIBAT


BAHASA MELAYU KERTAS 1(PEMAHAMAN)
UPSR
% A (JUMLAH)
% LULUS
2009
50%
2010
16.67%
2011
28.57%
A. PRESTASI MATA PELAJARAN YANG TERLIBAT
BAHASA MELAYU KERTAS 2(PENULISAN)
UPSR
% A (JUMLAH)
% LULUS
2009
2010
16.67%
2011
28.57%
B. TOV DAN ETR KELAS BAGI MATA PELAJARAN YANG TERLIBAT
BAHASA MELAYU KERTAS 1 (PEMAHAMAN)
UPSR
TOV (AKHIR
TAHUN THN 5)
PPT
PERCUBAAN
ETR UPSR
2012

BIL MURID
DI DALAM
KELAS
6

%A
(JUMLAH)

% LULUS

16.66
60
60
1

A. TOV DAN ETR KELAS BAGI MATA PELAJARAN YANG TERLIBAT


BAHASA MELAYU KERTAS 2 (PENULISAN)
UPSR
TOV (AKHIR
TAHUN THN 5)
PPT

BIL MURID
DI DALAM
KELAS
6

%A
(JUMLAH)

% LULUS

33.33

PERCUBAAN

16.66
60

ETR UPSR
2012

60

SENARAI NAMA MURID KELAS SISC DAN MARKAH BAGI MATA PELAJARAN
TERLIBAT

BAHASA MELAYU KERTAS 1 (PEMAHAMAN)


NO

NAMA

AKHIR
TAHUN
(THN 5)

UJIAN
1

PPT

PERCUB
AAN

ETR
MURID

1.

HANANIA BIN
HASRUDDIN

38

20

20

30

52

2.

LIM SZE KEE

35

33

33

50

70

3.

LOGANESAN A/L
SANMUGAN

28

25

25

48

50

4.

MUHAMMAD
ILTIZAM B DATO
HALIL

20

40

40

40

76

5.

NOOR HANISHA BT
AZHAR

28

23

23

18

30

6.

SALWANA BT
SAIFUDDIN

20

TH

TH

TH

36

SENARAI NAMA MURID KELAS SISC DAN MARKAH BAGI MATA PELAJARAN
TERLIBAT

BAHASA MELAYU KERTAS 2 (PENULISAN)


NO

NAMA

AKHIR
TAHUN
(THN 5)

UJIAN
1

PPT

PERCUB
AAN

ETR
MURID

1.

HANANIA BIN
HASRUDDIN

13

15

15

07

45

2.

LIM SZE KEE

45

57

57

92

65

3.

LOGANESAN A/L
SANMUGAN

22

15

15

82

48

4.

MUHAMMAD
ILTIZAM BIN DATO
HALIL

50

27

27

82

68

5.

NOOR HANISHA BT
AZHAR

02

07

07

03

30

6.

SALWANA BT
SAIFUDDIN

16

TH

TH

TH

36