Anda di halaman 1dari 5

CADANGAN KERTAS KERJA

KURSUS /BENGKEL PENGENDALIAN KAMERA DIGITAL , PENYUNTINGAN


GAMBAR & PENGHASILAN POWERPOINT
UNTUK PENGETUA / GURU BESAR
PENGENALAN
1.

Gambar digital merupakan bahan bantu yang amat berkesan dalam proses P&P.
Penggunaan gambar digital dalam P&P dapat memberikan gambaran sebenar kepada
pelajar-pelajar tentang topik yang ingin disampaikan. Terdapat banyak sekolah dan
guru yang memiliki kamera digital. Malangnya tidak ramai yang mampu
mengendalikan alatan tersebut untuk dimanfaatkan dalam membina bahan yang
dapat digunakan dalam P&P di sekolah. Sekiranya guru-guru dapat diberikan
kemahiran untuk membina dan menghasilkan bahan bantu berkaitan topik-topik yang
relevan dengan P&P, mereka dapat membantu usaha-usaha memperlbagaikan bahan
bantu mengajar di sekolah.

RASIONAL
2.

Kebanyakan guru masih belum pernah didedahkan dengan kemahiran menggunakan


kamera digital, membuat penggambaran, membuat suntingan dan menghasilkan CD.
Kamera digital yang dimiliki sekolah-sekolah hanya tersimpan tanpa ada sesiapa yang
menggunakannya. Jika guru-guru diberikan kemahiran berkaitan penghasilan bahan
CD, mungkin mereka dapat membantu pihak sekolah membina bahan-bahan yang
boleh digunakan dalam P&P di sekolah.

OBJEKTIF
3

Melalui kursus ini, diharap para peserta akan :


a.
b.

Dapat mengendali kamera digital dengan cara yang betul.


Mampu menyunting gambar digital dan seterusnya membuat
penghasilan dalam bentuk powerpoint.

KOMPONEN KURSUS
4

Latihan perisian :
a.
Mengenali kamera digital
b. Penyediaan skrip dan papan cerita
c. Membuat penggambaran
d. Menyunting gambar digital
e. Proses penguntingan suara / bunyi / muzik
f. Penghasilan bahan powerpoint

KUMPULAN SASARAN
5.

Seramai 26 orang Pengetua / Buru Besar yang dapat menyediakan kamera digital
sama ada milik sendiri atau pun milik sekolah.

PENCERAMAH / PEMUDAHCARA
6.

Pegawai berikut adalah dikenalpasti dan dicadangkan untuk mengendalikan kursus :


a.

En. Mgt. Mohd.Ridzuan b. Mgt. Noh


PTP PKG Dato Panglima Kinta

c.

En. Sapri b. Mat Raus


PTP PKG Tanjung Tualang

b.

En Ahmad Fuat b. Shuib


PTP PSPN

PELAKSANAAN
7.

Dicadangkan kursus ini dijalankan dalam tempoh 3 hari. Guru-guru akan diminta
membawa kamera digital mereka sendiri.
Tarikh :
3, 4 dan 5 Julai 2007
Tempat :
1.

Pusat Kegiatan Guru Sitiawan


Lorong Selamat, 32000 Sitiawan.

Masa :
08.00 pagi hingga 4.00 petang. ( Jadual Lampiran 1)
IMPLIKASI KEWANGAN
8.

a.

21000 Perjalanan penceramah / fasilitator

b.

27000 Bahan
Fail Poket
CD kosong
Sijil kehadiran
Sijil Penghargaan

c.

29000 Makan peserta


32 orang x RM 9.00 x 3 hari
JUMLAH

RM 200.00

30 buah
30 keping
30 keping
03 keping
RM 864.00
RM 1064.00

Lampiran 1

KURSUS /BENGKEL PENGENDALIAN KAMERA DIGITAL, PENYUNTINGAN


GAMBAR DAN PENGHASILAN POWERPOINT UNTUK PENGETUA / GURU BESAR

Tarikh /
Masa
10.7.2006

11.7.2006

08.30
10.30 pg

11.00
12.30 tgh

02.30
04.30 ptg

Pengenalan
Kamera Digital

Teknik
Penggambaran

Penyediaan
skrip dan
papan cerita

Penggambaran

Penghasilan
Powerpoint

Penghasilan
Powerpoint

Penghasilan
Powerpoint

Penyuntingan
Gambar /
Suara / Bunyi

Persembahan
dan penutup

12.7.2006

PENCERAMAH ;

a.

En. Mgt. Mohd.Ridzuan b. Mgt. Noh


PTP PKG Dato Panglima Kinta

c.

En. Sapri b. Mat Raus


PTP PKG Tanjung Tualang

b.

En Ahmad Fuat b. Shuib


PTP PSPN

Dengan ini dipohon kelulusannya :


LULUS / TIDAK LULUS
Tanda Tangan : Tarikh :

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI


Ketua Penolong Pengarah,

Pusat Sumber Pendidikan Negeri,


Taman Tasik Damai,
30010 Ipoh.
Tarikh: 29.05.2007
Tuan,
PENGELUARAN PESANAN KERAJAAN
Sukacita sekiranya dapat tuan mengeluarkan pesanan kerajaan bagi kerja / perkhidmatan /bekalan seperti
berikut:(01)

Butir-butir Kerja /Perkhidmatan / Bekalan:


(Gunakan kertas lampiran jika ruang ini tidak mencukupi)
Per: Menyediakan Makanan dan Minuman untuk PKG Sitiawan
Pembekal di bawah ini telah diminta membekalkan makanan dan minuman kursus /bengkel
Pengendalian Kamera Digital, Penyuntingan Gambar dan Penghasilan Powerpoint untuk
Pengetua/Guru Besar bagi PKG Sitiawan seramai 32 orang pada 3, 4 dan 5 Julai 2007 bertempat
di PKG Sitiawan dengan kadar,
RM 9.00 x 32 orang x 3 hari

RM 864.00

JUMLAH

RM 864.00

(2)

Nama dan alamat pembekal / kontraktor yang ditawarkan


Nama : BADARUDIN B. MOHD.YUSOF (BIMB Teluk Intan)
No. Akaun: 08031020194686
Alamat : Pengusaha Kantin SK Seri Selamat,
32000 Sitiawan, Perak.

(3)

No. Pendaftaran Kontraktor:


Tempuh Pendaftaran:

(4)

Vot Peruntukan yang dikenakan


B41
211
270110
040502

(5)

29126

Peraturan-peraturan mengikut pekeliling-pekeliling dan Arahan Perbendaharaan yang dikehendaki


mengenai kerja /perkhidmatan /bekalan tersebut telah dipatuhi.
Saya yang menurut perintah,
(Tandatangan dan Cop)
Untuk Kegunaan Bahagian Kewangan

Pesanan Kerajaan No:

Tarikh:

Catatan:

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI PERAK


Baucer Pemesanan Pengeluaran BarangTarikh Penerimaan

Barang Dari Stor Pusat Sumber Pendidikan


Negeri Perak,
Jalan Tun Perak, 30200 Ipoh.
(Hendaklah diisi dalam 3 salinan)
No. Pemesan :
No. Fail :
Kepada: Unit Stor
Daripada : Pusat Kegiatan Guru Sitiawan,
Pusat Sumber Pendidikan Negeri
Lorong Selamat,
IPOH
32000 Sitiawan, Perak.
Harap bekalkan saya barang-barang yang berikut :
Keperluan Kursus/Bengkel Pengendalian Kamera Digital, Penyuntingan Gambar dan Penghasilan
Powerpoint Untuk Pengetua / Guru Besar.
Bil
Jenis Barang
Kuanti Di Pesan
Untuk kegunaan Stor sahaja
Kuantiti Di
Catatan
Bekalkan
01
Sijil Kehadiran
30 keping
02
CD kosong
30 keping
03
Sijil Penghargaan
5 keping
04
Fail poket
30keping
05
Test Pad
30 buah
06
Kertas A4
2 rim
07
08
09
10
(Ketua Unit)
Pegawai Yang di beri Kuasa Memesan

(Ketua Cawangan Pentadbiran & Rekod)


Pegawai yang di beri Kuasa Mengeluar

(Tandatangan Pegawai serta Cop Rasmi)

.................................................................
(Tandatangan Pegawai serta Cop Rasmi)

01.
02.
03.
04.
05

Pengeluaran barang-barang di atas telah dicatatkan ke dalam Buku/Kad Stok No : 06.


07.
08.
09.
T/Tangan Pihak Stor
10.
Tarikh :
Barang-barang yang diterima adalah betul.

Tarikh : 29.05.2007

(Tandatangan Penerima)
Nama : ZURAIDAH BT. MOHD.SHAFIE