Anda di halaman 1dari 3

KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK KE TAIWAN

ANJURAN: Pelajar Siswazah dari Kuliah


MTKT 5333 Technology Transfer
Universiti teknikal Malaysia melaka
1.

TUJUAN

Tujuan kertas kerja ini adalah untuk memohon pertimbangan dan kelulusan serta
bantuan kewangan dari Pusat Perkembangan Pelajar untuk kami mengadakan
lawatan akademik ke ThaiChung , Taiwan.

2.PENGENALAN
Program ini merupakan program tahunan Kelab Oleokimia kerana program
ini dapat memberikan banyak pengetahuan yang berkaitan dengan
oleokimia di samping memberi pendedahan dalam dunia pekerjaan.
Program ini juga mendapat sokongandaripada Persatuan Mahasiswa
Fakulti Sains dan Teknologi dan semua tenaga pengajar Pusat Pengajian
Sains Kimia dan Teknologi Makanan
3.MISI
Menerapkan perasaan ingin tahu di kalangan mahasiswa/i tentang
pengetahuan oleokimia, di samping melahirkan mahasiswa/i yang
cemerlang dalam bidang akademik dan ko- kurikulum agar menjadi
contoh dan inspirasi kepada warga Universiti Kebangsaan Malaysia yang
lain.
4.MATLAMAT
Lawatan ini diadakan bertujuan memberi pendedahan secara terperinci
kepada pelajar oleokimia tentang kilang- kilang oleokimia dan
pendedahan secara langsung tentang proses penghasilan produk
berasaskan oleokimia.
5. OBJEKTIF
5.1 Mendedahkan secara terperinci kepada para pelajar tentang
pemprosesan bahanmentah oleokimia.
5.2 Memberikan peluang kepada pelajar - pelajar tahun dua untuk memilih
tempat untuk menjalani latihan industri pada semester tiga tahun dua.
5.3 Menggalakkan pelajar aktif dalam setiap program yang dijalankan dan
mencungkil bakat - bakat baru yang mempunyai kredibiliti kepimpinan.
5.4 Mewujudkan kerjasama dan perpaduan yang erat di antara ahli kelab
yang berbilang kaum.
7.ANJURAN
Kelab Oleokimia,Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan
(PPSKTM), Fakulti Sains Dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

8.TARIKH
Program ini dicadangkan untuk diadakan pada:
Tarikh : 17, 18 dan 19 Mei2013
9.TEMPAT
9.1Kilang Tebrau Oil Product, Pasir Gudang, Johor.
9.2Lam Soon Edible Oil, Pasir Gudang, Johor.
9.3Isi Sawit Pasir Gudang, Johor.
PENGLIBATAN
Program ini disertai oleh80 orang mahasiswa/I pelajar tahun 1, 2 dan 3
mahasiswa/I Oleokimia dan seorang pengiring (pelajar Siswazah).
12.JAWATANKUASA PELAKSANA
Rujuk Lampiran A
13. TENTATIF PROGRAM
Rujuk Lampiran B
14. BELANJAWAN
Rujuk Lampiran C
PEJABAT URUSAN
Siti Rahimah Binti
Mohamad Shafiee,
Timbalan Presiden Kelab Oleokimia,
Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan,
Fakulti Sains dan Teknologi,
43600 UKM Bangi,
Universiti Kebangsaan Malaysia
(u/p: Nurul Syifa Bt Mohd Shukri)
no: 0192504476
PENUTUP
Menjadi harapan Kelab Oleokimia agar program yang bakal dijalankan ini
dapat dijayakan dengan baik dan mencapai objektif-objektif yang telah
digariskan. Kelab Oleokimia amat mengharapkan program lawatan ini
dapat dilaksanakan demi memberikan pendedahan tentang
industrioleokimia di samping menambahkan pengalaman dalam kalangan
ahli-ahli kelab dalam berorganisasi.
Oleh itu, segala komitmen dan kerjasama daripada semua pihak
terutamanya ahli-ahli Kelab Oleokimia amatlah diharapkan agar lawatan
ini dapat berjalan dengan ancar.
Pihak penganjur amat berharap agar program lawatan ini dapat
dilaksanakan dengan jayanya serta mendapat sokongan daripada semua
pihak dan semoga Allah SWT memberkati pelaksanaan program ini.

Disediakan Oleh:
NURUL SYIFA BT MOHD SHUKRI
Setiausaha,
Lawatan Industri Oleokimia,
Kelab Oleokimia,
Fakulti Sains dan Teknologi,
Universiti Kebangsaan Malaysia.