Anda di halaman 1dari 45

PRASEKOLAH DEENA, KUALA TERENGGANU.

1.0

Latar Belakang / Pengenalan.


Sejarah Islam telah menunjukkan betapa ulama-ulama dan ahli-ahli
fikir Islam seperti Imam Shafie r.a telah dapat menghafap al-Quran ketika
berusia 7 tahun, menghafal kitab al-Mirwatta ketika berusia 11 tahun dan
telah diminta untuk memberi fatwa ketika berusia 15 tahun.
Ini semua membuktikan kepentingan pendidikan formal pada peringkat
awal kanak-kanak lagi. Dan pendedahan awal pendidikan kanak-kanak pada
masa ini bermula di institusi-institusi dan pusat-pusat prasekolah. Di pusatpusat ini juga diharap dapat disediakan suasana yang kondusif bagi
merangsang intelek dan fizikal kanak-kanak serta pembentukan akhlak mulia.
Semua ini dapat dilahirkan secara teratur dan sistematik dengan wujudnya
guru-guru yang inovatif, penyayang dan tenang melayani karenah kanakkanak.
Pendidikan awal kanak-kanak khususnya pada umur 4-6 tahun adalah
semakin penting di negara ini selaras dengan prinsip yang dinyatakan dalam
Dasar Prasekolah Kebangsan yang menyatakan bahawa kerajaan
menyediakan pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak yang berumur 4-6
tahun selaras dengan peruntukan Akta Pendidikan 1996 : Seksyen 2
menyatakan pendidikan Prasekolah ertinya program pendidikan murid-murid
yang berumur 4-6 tahun. Oleh itu, penubuhan prasekolah yang akan
diwujudkan haruslah bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak serta
selari dengan Dasar Prasekolah Kebangsaan serta Akta Pendidikan 1996.
Pendidikan di prasekolah merupakan lanjutan serta perincian daripada
pendidikan di rumah. Ianya boleh diibaratkan sebagai pusat penyelarasan
pembentukan anak-anak yang mana asasnya telahpun disemai oleh ibu bapa
di rumah. Oleh kerana itu penubuhan Prasekolah Deena merupakan suatu
khidmat kepada masyarakat untuk menambahkan ruang dalam bidang
pendidikan awal kanak-kanak. Selain itu, Prasekolah Deena juga berfungsi
sebagai pusat yang cuba menampung perkembangan anak-anak yang tidk
dapat dipenuhi oleh ibu bapa, kerana tidak semua ibu bapa mempunyai
kemampuan yang sama.
Motto Prasekolah Deena adalah Ke arah Pembentukan Peribadi
Muslim dan bertemakan Fun In Learning.

2.0

Rasional.
Rasional penubuhan prasekolah ini antaranya adalah untuk memenuhi
keperluan masyarakat setempat terhadap kehendak pendidikan awal kanakkanak. Selain adalah menjadi hasrat dan cita-cita prasekolah ini untuk
membina sebuah prasekolah yang mampu melahirkan kanak-kanak yang
mempunyai jati diri serta berketrampilan.
Prasekolah Deena juga berhasrat untuk menjadi prasekolah rintis yang
memberi pendedahan kepada kanak-kanak tentang budaya usahawan.

Rasional penubuhan prasekolah juga adalah untuk menghasilkan kanakkanak yang mempunyai sikap mesra masyarakat melalui usahasama
penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran kanak-kanak.
Penubuhan Prasekolah Deena ini juga bertujuan untuk membantu ibu
bapa dalam menyediakan anak-anak mereka melangkah ke alam
persekolahan. Suasana yang stimulatif diharap dapat membekalkan anakanak dari aspek akademik, sosial dan akhlak.
3.0

Nama, Visi dan Misi Prasekolah.


3.1

Nama Prasekolah
Cadangan nama prasekolah yang dipilih ialah Prasekolah Deena.
Nama Deena dipilih adalah disebabkan maknanya iaitu agama dalam
bahasa Arab dan hampir dengan sebutan dinar yang membawa
maksud wang. Ini bertepatan dengan konsep keusahawanan Islamik
prasekolah yang ingin kami bina.

3.2

Misi Prasekolah
Menghasilkan
seimbang.

3.3

usahawan

Islam

kecil

yang

berketrampilan

dan

Visi Prasekolah
Pembelajaran di Prasekolah Deena ini akan memberikan kanak-kanak
pengalaman dalam interaksi dan sosial yang luas disamping
penerapan konsep Islam dalam diri kanak-kanak yang kreatif dan
inovatif.

4.

Objektif Penubuhan.
Penubuhan Prasekolah Deena dilihat sebagai bertepatan dengan
suasana dan hala tuju wawasan yang diharap-harapkan. Ia memberi peluang
untuk menyuburkan potensi tersembunyi (latent potentials) dalam aspek
pembangunan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelik dan Sosial (JERIS).
Objektif-objektif yang hendak dicapai adalah :
1.
2.
3.

Membentuk perkembangan mental dan intelektual kanak-kanak.


Membentuk perkembangan sosial dan perhubungan.
Melahirkan kanak-kanak yang mempunyai kemahiran asas dalam
membaca, menulis dan mengira.
4.
Memberi kemahiran keusahawanan dalam diri kanak-kanak melalui
pengalaman langsung.
5.
Membekalkan pembelajaran berkonsepkan Islam yang sebenar.
5.
Melahirkan kanak-kanak yang berdikari, kreatif dan inovatif.
5.
Mendidik kanak-kanak menyedari tentang kepentingan penampilan
dan
keyakinan diri.

Ringkasnya, Prasekolah Deena menekankan pendidikan berasaskan


Islam sebagai teras dan ilmu-ilmu sokongan yang universal. Adalah menjadi
hasrat dan cita-cita prasekolah untuk melahirkan kanak-kanak yang soleh,
bertanggungjawab dan cemerlang dalam pelajaran.
5.

Lokasi Tapak dan Bangunan.


Tapak prasekolah ialah di atas sebidang tanah seluas 800 meter
persegi di Jalan Sultan Ismail Kuala Terengganu. Tapak dan bangunan ini
adalah kepunyaan Wan Mariam @ Wan Mahani binti beralamat di No. 104,
Losong Haji Mat, 21030 Kuala Terengganu dan disewa oleh prasekolah
dengan kadar sewa sebanyak RM1200 sebulan.
Untuk sampai ke Prasekolah Deena ini, jika dari pusat bandar, selepas
melalui Lampu Isyarat Simpang Empat Jalan Sultan Ismail, terus membuat
pusingan di Bulatan Batu Bersurat dan belok ke kiri jalan bersebelahan
Perkuburan Sh. Ibrahim (Pelan Lokasi disertakan dalam Lampiran 1).

6.

Pelan Lantai Bahagian Dalam dan Luar Prasekolah.


1.

Pelan Lantai Bahagian Dalam (Rujuk Lampiran 2).

Merujuk kepada pelan di muka surat tersebut kami telah menyediakan satu pelan
bahagian dalam bangunan Prasekolah Deena. Bangunan ini adalah seluas 20 X 40
kaki persegi di atas sebidang tanah seluas 50 X 60 kaki persegi. Bangunan ini di
sewa dengan harga RM 1200 sebulan.
Bangunan ini telah diubahsuai mengikut kesesuaian kanak-kanak dan aktiviti
pembelajaran mereka. Pada asalnya, bangunan ini merupakan sebuah rumah
banglo setingkat, yang memiliki 2 buah bilik seluas 10 x 10 kaki persegi dan sebuah
bilik utama seluas 10 x 12 kaki persegi. Selain itu terdapat juga sebuah dapur seluas
8 x 12 kaki persegi dan di sebelahnya pula terdapat sebuah tandah seluas 8x8 kaki
persegi. Kami telah mengubahnya menjadi sebuah prasekolah yang mempunyai 1
bilik penyediaan dan penyimpanan makanan, 2 tandas murid, 1 bilik guru dan ibu
bapa, 1 bilik aktiviti khas yang dilengkapi dengan set dapur usahawan serta 2 lagi
bilik pembelajaran.
Terdapat satu bilik penyediaan makanan di prasekolah kami ini. Bilik ini adalah
seluas 8 X 12 kaki persegi. Bilik ini dilengkapi dengan satu set kabinet dapur
berbentuk L beserta ketuhar, dapur dan sinki, sebuah peti ais, serta sebuah rak
pinggan mangkuk. Terdapat satu pintu bertutup supaya tidak mengganggu aktiviti
pembelajaran kanak-kanak dan untuk keselamatan terdapat satu lagi pintu
menghala ke bahagian belakang bangunan. Setiap kelengkapan dan peralatan yang
ada di bilik ini dilabel bagi memudahkan kerja dan pengurusan barang-barang serta
mengekalkan kekemasan bilik.
Terdapat 2 tandas di dalam bangunan prasekolah Deena dan setiap satunya
adalah seluas 8 x 4 kaki persegi. Tandas ini dilengkapi dengan tingkap kecil dan
kipas pengalir udara untuk mengalirkan bau busuk ke luar. Tandas ini turut
dilengkapi dengan mangkuk tandas, tapak pemijak serta sinki dan cermin yang

mengikut saiz dan ketinggian kanak-kanak. Lantainya pula dipasang dengan jubin
anti lumut dan anti licin bagi mengelakkan kemalangan.
Bilik pembelajaran khas pula merupakan sebuah dapur usahawan dan digunakan
juga sebagai bilik makan kanak-kanak. Billik ini seluas 10 X 10 kaki persegi Bilik ini
menempatkan beberapa set dapur untuk kanak-kanak serta sinki untuk kemudahan
kanak-kanak. Bilik ini digunakan apabila kanak-kanak menjalankan aktiviti seperti
masakan, pembungkusan makanan, serta lain-lain aktiviti yang menggunakan
peralatan di dapur.
Bilik Matahari pula merupakan satu bilik pembelajaran seluas 10 x 10 kaki
persegi. Bilik ini menempatkan sebuah papan putih, dua buah meja bulat, enam
buah meja trapezium, lima buah meja segi empat, dan dua puluh kerusi bersaiz
kecil khas untuk kanak-kanak. Dinding bilik ini dihiasi dengan pelbagai jenis carta
dan mural bagi membantu aktiviti pembelajaran kanak-kanak. Di bahagian syiling
pula turut tergantung pelbagai mobil dan bahan bantu mengajar yang lain untuk
mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyeronokkan kanakkanak.
Bilik pembelajaran kedua pula dinamakan Bilik Teratai dan bilik ini adalah seluas
10 X 12 kaki persegi. Bilik ini dilengkapi dengan permaidani pelbagai warna bagi
menandakan kawasan kanak-kanak. Bilik ini digunakan untuk aktiviti permainan
dalam, kerja berkumpulan dan juga bilik aktiviti kreativiti dan estetika. Bilik ini lebih
khusus kepada sudut kreativiti dan fizikal. Terdapat juga beberapa tingkap untuk
pengaliran udara dan satu pintu masuk.
Terdapat sebuah garaj berbumbung di bahagian hadapan prasekolah kami.
Garaj ini adalah seluas 10 x 6 kaki persegi. Terdapat sebuah pintu masuk utama dan
empat rak kasut untuk kanak-kanak yang disusun di tepi dinding. Garaj ini digunakan
sebagai tapak perhimpunan kanak-kanak diwaktu pagi dan tempat kanak-kanak
menunggu ibu bapa mereka ketika waktu petang selepas selesai waktu
persekolahan. Lantai garaj ini dikemaskan dengan jubin jenis kesat bagi
mengelakkan lantai menjadi licin apabila terkena tempias hari hujan.
Bilik guru dan ibu bapa di prasekolah kami adalah seluas 10 X 6 kaki persegi.
Bilik ini menempatkan sebuah meja guru, sebuah kerusi beroda untuk guru, sebuah
rak fail, dan satu set sofa untuk ibu bapa. Terdapat dua pintu masuk iaitu satu dari
arah luar bangunan dan satu lagi dari arah dalam bangunan. Kedua-dua pintu
masuk ini berupa pintu kaca jenis gelongsor.bagi membolehkan guru memantau
keadaan di dalam dan di luar bangunan. Bilik ini dilengkapi dengan penyaman udara
bagi memberi keselesaan kepada guru dan ibu bapa. Bilik ini turut dilengkapi
dengan satu cermin menghadap ke dalam kelas dan digunakan untuk ibu bapa dan
guru memantau dan memerhati kanak-kanak. Walaubagaimanapun, untuk tujuan
kecemasan atau gangguan bekalan elektrik,bilik ini turut dilengkapi dengan tingkap
kaca jenis gelongsor untuk laluan udara dan laluan kecemasan.
Sudut pembelajaran terbuka yang berada di bahagian tengah prasekolah kami ini
seluas 20 X 10 kaki persegi. Sudut ini dilengkapi dengan sebuah pentas, 2 cermin
gergasi serta permaidani bagi aktiviti perbualan pagi. Sudut ini boleh digunakan
untuk pelbagai aktiviti seperti perbualan pagi, membina yakin diri, membina

personaliti diri, main peranan, simulasi, demonstrasi dan lain-lain aktiviti yang
bersesuaian samada secara individu, kumpulan ataupun kelas.
Sudut senyap pula adalah seluas 6 X 6kaki persegi dan terletak bersebelahan
dengan bilik penyediaan makanan. Dilengkapi dengan rak buku, permaidani tebal,
satu tilam bersaiz kecil, bantal pelbagai bentuk dan warna serta sofa kecil untuk
kanak-kanak. Sudut ini digunakan untuk kanak-kanak yang sakit berehat serta
untuk kanak-kanak lain berehat di waktu senggang. Sudut ini juga menjadi tempat
untuk kanak-kanak bersantai dan membaca buku secara senyap. Sudut ini terletak
bersebelahan bilik penyediaan makanan dan dinding yang menyambungkan bilik ini
dengan bilik penyediaan makanan diperbuat dari kaca tebal supaya pembantu boleh
memantau keadaan murid dari dalam bilik penyediaan makanan.
Bersebelahan sudut senyap pula terdapat satu sudut khas yang dinamakan
Sudut Usahawan. Sudut ini menempatkan gambar-gambar dan barangan yang
dihasilkan oleh murid-murid dan segala yang berkaitan dengan program usahawan.
Sudut ini dihias dan diselenggara oleh kanak-kanak dua minggu sekali.
2.

Pelan Lantai Bahagian Luar (Rujuk Lampiran 3).

Di bahagian luar prasekolah pula terdapat sebuah kolam ikan dan sebuah
gazebo di bahagian hadapan. dan diantara kolam dan gazebo ini terdapat sebuah
pagar utama dan laluan untuk ibu bapa dan kanak-kanak masuk ke prasekolah.
Gazebo tersebut digunakan untuk ibu bapa berehat dan menunggu anak-anak
mereka keluar dari kelas manakala kolam ikan pula sebagai hiasan dan
permandangan serta tempat untuk kanak-kanak memelihara ikan masing-masing.
Di bahagian tepi pula terdapat sebuah taman herba khas untuk kanak-kanak
bercucuk tanam, sebuah taman permainan dan sebuah zoo mini. Taman herba
tersebut dibina sendiri oleh kanak-kanak kerana kami ingin memberi lebih banyak
pengalaman langsung kepada mereka sekali gus kami akan meningkatkan lagi
kemahiran motor halus dan motor kasar mereka. Selain itu, taman ini juga akan
menghasilkan permandangan yang lebih menarik di prasekolah kami.
Di sebelah taman herba terdapat sebuah taman permainan yang
mengandungi satu set Triorocer, beberapa set mini jongkang - jongket dan satu set
buaian. Kawasan sekeliling taman ni pula ditutupi dengan rumput jenis permaidani
bagi mengurangkan kecederaan jika kanak-kanak terjatuh ketika mereka sedang
bermain.
Zoo mini pula terletak bersebelahan dengan taman permainan. Zoo tersebut
mengandungi beberapa sangkar berkunci untuk menempatkan beberapa haiwan
jinak seperti burung, kura-kura ayam, dan arnab. Kanak-kanak akan diberi tugas
secara bergilir untuk memberi haiwan-haiwan tersebut makan dan untuk aspek
kebersihan pula, kami akan melantik pekerja khas untuk membersihkan kawasan
luar prasekolah kami. Dengan cara itu, kawasan kami akan kekal bersih dan teratur.
Di bahagian belakang prasekolah pula terdapat satu sudut khas untuk aktiviti
main pasir dan satu lagi sudut khas untuk aktiviti main air. Kawasan tersebut di
lengkapi dengan pili yang boleh digunakan untuk aktiviti main air, berwuduk dan
memberus gigi. Hal ini membantu kami untuk menjimatkan penggunaan ruang

kerana kebanyakan sudut kami boleh digunakan untuk tujuan yang pelbagai. Keduadua sudut ini di tempatkan di bahagian luar bangunan prasekolah supaya kanakkanak dapat menghirup udara segar di luar dan mengalami pengalaman yang lebih
bermakna dengan situasi sebenar.
Secara keseluruhannya, prasekolah kami mempunyai kawasan seluas 30
kaki persegi di bahagian tepi, 15 kaki persegi di bahagian depan dan 5 kaki lagi di
bahagian belakang. Kami memilih untuk memagar keseluruhan kawasan kami bagi
memastikan keselamatan kanak-kanak dan harta benda kami terjaga.
7.

Kurikulum dan Program Pembelajaran.


7.1

Kurikulum Utama
Kurikulum prasekolah ini adalah berdasarkan Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan (KPsK) yang merangkumi enam komponen utama iaitu
komponen bahasa dan komunikasi, komponen perkembangan kognitif,
komponen kerohanian dan moral, komponen perkembangan
sosioemosi, komponen perkembangan fizikal dan yang terakhir adalah
komponen kreativiti dan estetika.
Kurikulum utama yang lengkap disertakan dalam Lampiran 4.

7.2

Kurikulum Tambahan
Kurikulum tambahan prasekolah ini adalah berdasarkan kemahiran
keusahawanan serta pendidikan Fardhu Ain di sebelah petang.
Kurikulum tambahan yang lengkap disertakan dalam Lampiran 5.

7.3

7.4

7.6

Jadual Pembelajaran
Sesi pembelajaran adalah dari jam 8.00 pagi 11.50 tengah hari.
Terdapat juga sesi pembelajaran sebelah petang selama 2 hari untuk
kelas untuk kurikulum tambahan kami yang kami panggil Iqra yang
bermula jam 1.00 petang 2.00 petang.
Jadual pembelajaran yang lengkap boleh dirujuk pada Lampiran 6.
Buku khas yang digunakan
Prasekolah Deena telah memilih empat buah buku khas yang
digunakan dalam pembelajaran kanak-kanak di sini. Buku-buku
tersebut terdiri daripada buku yang bertajuk Cahayaku untuk mata
pelajaran Bahasa Malaysia, buku Little Ones Eduworld untuk
pembelajaran bagi mata pelajaran Matematik, Sains dan English, Iqra
untuk pembelajaran sewaktu Kelas Fardhu Ain dan sebuah Art Book
untuk komponen kreativiti dan estetika.
Program Tambahan
Program-program tambahan yang dirancangkan adalah programprogram yang melibatkan kerjasama ibu bapa dan komuniti setempat.

Rujuk Lampiran 7 untuk melihat kalendar akademik (Takwim)


Prasekolah Deena.
8.

Aspek Pemakanan.
1.

Prinsip Penyediaan Makanan


Penyediaan Makanan Prasekolah
Status pemakanan mempengaruhi perlakuan kanak-kanak.
Kandungan nutrisi dalam kombinasi penyediaan menu makanan
sangat penting kepada perkembagan kanak-kanak. Oleh itu,kami
memilih untuk menyediakan makanan secara sendiri oleh pembantu
prasekolah yang telah dilatih. Terdapat beberapa prinsip penyediaan
makanan yang disyorkan oleh Persatuan Pemakanan Malaysia yang
turut diamalkan di Prasekolah Deena, iaitu :

i.

Berikan pelbagai jenis makanan yang baik dan berkhasiat melalui kombinasi
yang bersesuaian berdasarkan piramid makanan.

ii.

Jadikan nasi, lain-lain bijirin dan makanan berasaskan bijirin sebagai sumber
tenaga yang utama.

iii.

Galakkan pengambilan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran untuk


membekalkan vitamin dan mineral.

iv.

Berikan ikan, daging tanpa lemak, ayam, telur, kekacang dan berasaskan
kekacang untuk protein.

v.

Berikan susu, produk tenusu dan lain-lain makanan yang kaya dengan
kalsium setiap hari.

vi.

Berikan daging tanpa lemak, ayam, ikan, sayur-sayuran dan makanan lain
yang kaya dengan zat besi setiap hari untuk mencegah kekurangan zat besi.

vii.

Lemak adalah penting tetapi pemberian secara berlebihan patut dielakkan.

viii.

Hadkan gula-gula, makanan manis dan minuman bergula dan kurangkan


pengambilan garam.

ix.

Jika snek diperlukan, pilih makanan yang berkhasiat dalam jumlah yang kecil
dan berikan pada masa yang sesuai.

x.

Sediakan makanan yang bersih dan selamat untuk dimakan.


2.

Menu Makanan
Terdapat beberapa amalan pemakanan yang dijadikan rutin harian di
Prasekolah Deena. Antaranya adalah :

i.

Sebelum memulakan pembelajaran murid akan diberi makan 7 biji kismis.

ii.

Bagi murid yang tidak bersarapan disediakan biskut dan juga susu.

iii.

Terdapat 4 set menu makanan bagi sarapan pagi yang ditukar pada setiap
minggu.

iv.

Untuk selingan antara sarapan pagi dan makan tengahari kami menyediakan
kudapan. Kebiasaanya sajian bagi kudapan adalah kuih, tetapi bagi
menyeimbangkan zat dan vitamin kepada kanak-kanak kami menghidangkan
buah-buahan sebagai snek.

v.

Makan tengahari disediakan untuk hari Ahad, Selasa dan Khamis disebabkan
murid mengikuti kelas Fardhu Ain pada sebelah petang. Untuk makan
tengahari terdapat 2 set menu makanan yang ditukar pada setiap minggu

Set menu yang lengkap boleh dilihat dalam Lampiran 8.


9.

Aspek Kebersihan dan Keselamatan.


1.
2.

Aspek Kebersihan. Rujuk Lampiran 9


Aspek Keselamatan. Rujuk Lampiran 10

10. Aspek Kesihatan.

Perkhidmatan kesihatan sekolah adalah satu perkhidmatan yang diberikan


oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kepada murid-murid yang berada di
sekolah bagi memastikan penjagaan kesihatan yang optima. Keutamaan
diberi kepada murid-murid sekolah bantuan Kerajaan di seluruh Malaysia.
Perkhidmatan kesihatan telah dimulakan di Negara ini pada tahun 1967 dan
mulai tahun 1975, pasukan-pasukan kesihatan sekolah ditubuhkan bagi
membolehkan lawatan di buat ke prasekolah, sekolah-sekolah rendah dan
menengah di Malaysia.
Prasekolah Deena amat mementingkan kesihatan murid-muridnya. Pihak
prasekolah perlu mendaftar dengan Kementerian Kesihatan Bahagian
Sekolah untuk meminta pihak klinik datang dan membuat pemeriksaan ke
atas murid-murid. Menurut Kementerian Kesihatan Bahagian Sekolah, antara
masalah-masalah kesihatan yang di kesan di kalangan murid sekolah adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obesiti
Ketajaman penglihatan
Rabun warna
Tulang rangka yang tidak normal
Jangkitan cacing
Kudis buta
Kurang pendengaran
Perkhidmatan kesihatan sekolah.
Di bawah perkhidmatan kesihatan sekolah, kanak-kanak Prasekolah Deena
akan menerima perkhidmatan pencegahan penyakit, saringan kesihatan,
rawatan ringan dan rujukan ke klinik atau hospital. Perkhidmatan ini adalah
bertujuan seperti berikut:

1. Mengekalkan tahap kesihatan murid di paras paling optima melalui promosi


kesihatan, pencegahan penyakit, rawatan dan rujukan.
2. Mengesan masalah-masalah kesihatan yang boleh menghalang pencapaian
akademik murid di prasekolah dan seterusnya membuat rujukan awal bagi
membolehkan intervensi awal dan penempatan murid dalam sistem
pendidikan khas.
3. Menggalakkan penglibatan masyarakat bagi membentuk sekolah sebagai
institusi yang sihat dan selamat bagi membolehkan pembelajaran yang
berkesan.
11. Kos Penubuhan.
Modal permulaan RM 20, 000 penubuhan prasekolah ini adalah hasil
perkongsian 4 orang pemilik Prasekolah Deena iaitu :
1. Nurul Izzah Khalil
2. Nurul Ain Mazlan
3. Faridah Mokhtar
4. Aishah Nurain
Anggaran pendapatan dan perbelanjaan Prasekolah Deena yang lengkap
boleh dilihat pada Lampiran 11.

12. Staf
Seramai 2 orang guru dan seorang pembantu telah dipilih untuk bekerja
dengan prasekolah ini. Kriteria pemilihan adalah mereka yang mempunyai
minat mendalam dan berpengalaman serta gru yang mempunyai keputusan
yang agak baik dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan
Sains di peringkat Diploma Pendidikan atau sekurang-kurangnya Sijil Tinggi
Persekolahan Malaysia.
Butir-butir mengenai guru-guru adalah seperti berikut :
Bil Nama

No. K/P

Areej
Ifzam

bt 79051106-5380

Diploma Pendidikan, Menjadi guru tadika di


UM
(TESL, Kuala Lumpur selama 3
Ekonomi)
tahun.

Muhrizah
Huda
Idham

bt

73030301-5844

Menjadi guru tuisyen dan


Degree In Statistics,
menjadi
guru
tadika
UITM
selama 5 tahun.

13.0

Kelulusan

Pengalaman Berkaitan

Penutup.
Dari kajian yang dijalankan didapati sambutan terhadap pendidikan pra
sekolah sekarang amat menggalakkan di mana ibu bapatelah mula
menghantar anak-anak mereka ke prasekolah bermula pada usia 5 tahun
lagi.
Oleh itu prasekolah merasakan tidak akan menghadapi masalah untuk
mendapatkan 25 orang pelajar pada peringkat permulaan ini. Diharapkan
prasekolah ini akan dapat memberi pendidikan prasekolah yang baik sebelum
anak-anak memasuki alam persekolahan sebenar.
Diharapkan Kertas Kerja ini diangkat untuk diberi kelulusan. Sokongan dan
kerjasama dari pihak Tuan dalam meluluskan permohonan ini akan
menyerlahkan kecemerlangan kanak-kanak Malaysia melalui pendidikan
Prasekolah yang berkualiti memandangkan kanak-kanak merupakan pelapis
generasi akan datang yang akan menerajui negara.

LAMPIRAN 1
PELAN LOKASI PRASEKOLAH DEENA

PELAN LOKASI
PRASEKOLAH DEENA, KUALA TERENGGANU.

LAMPIRAN 2
PELAN DALAM PRASEKOLAH DEENA

PELAN DALAM PRASEKOLAH DEENA.

Petunjuk :

LAMPIRAN 3
PELAN LUAR PRASEKOLAH DEENA

PELAN LUAR PRASEKOLAH DEENA.

Petunjuk :

LAMPIRAN 4

KURIKULUM UTAMA PRASEKOLAH DEENA

KOMPONEN

: BAHASA DAN KOMUNIKASI

MATA PELAJARAN

: BAHASA MALAYSIA.

A. MATLAMAT
1. Mengenali, menyebut dan menulis huruf-huruf abjad.
2. Boleh menerima dan melakukan arahan.
3. boleh berhubung dengan ibu bapa dan kawan-kawan dengan komunikasi
yang baik.
B. SUKATAN PELAJARAN
a. LISAN :1. Membiasakan murid-murid dengan lafaz yang baik, seperti :
Assalamualaikum
Apa Khabar
Terima Kasih
2. Membezakan bunyi-bunyi :
Binatang
Kenderaan
Orang menangis.
3. Menamakan benda-benda maujud.

4. Menerangkan bentuk-bentuk asas, warna dan saiz.


5. Melakukan sesuatu permintaan yang mudah dengan bahasa yang betul
dan tepat.
b. BACAAN
1. Mengkelaskan benda-benda mengikut kumpulan dari segi saiz dan warna.
2. Menyusun benda-benda mengikut urutan dari benda yang kecil kepada
besar, rendah kepada tinggi.
3. Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama.
4. Mengenal huruf-huruf mengikut bentuk yang seakan-akan sama.
Contoh : b dan d, p dan q
5. Membunyikan suku kata-suku kata terbuka.
6. Membatang perkataan.
c. TULISAN
1. Latihan pergerakan tangan.
2. Menguasai pergerakan tangan secara bebas supaya bleh menulis dengan
selesa dan sempurna.
3. Latihan mata dari kiri ke kanan / atas ke bawah.
4. Koordinasi mata dan tangan.
5. Menekap huruf-huruf yang diajar.
6. Menulis bentuk-bentuk huruf.
7. Menulis suku kata.
8. Menulis perkataan mudah.

KOMPONEN

: PERKEMBANGAN KOGNITIF

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


A. MATLAMAT
1. Memberi pengalaman kepada murid-murid mengenai konsep angka
berasaskan pengalaman harian.
2. Membolehkan murid-murid mendapat pengalaman mengenai persekitaran
mereka dan hubungannya dengan angka.
3. Membolehkan murid-murid mengenal bentuk-bentuk dalam matematik
berasaskan pengalaman harian.
B. SUKATAN PELAJARAN
1. Pengalaman warna-warna asas.

2. Pengalaman set (himpunan).


3. Mengenal 1-10 (termasuk menulis angka-angka tersebut).
4. Mengenal bentuk-bentuk geometri.
5. Konsep saiz dan ukuran.
6. Konsep siri.
7. Konsep nilai.
8. Konsep tambah atau tolak dengan nilai 1-10.
C. PELAKSANAAN
1. Menggunakan kad-kad warna asas dalam mengenalkan warna-warna,
seterusnya benda-benda di sekeliling yang selalu digunakan.
2. Latihan mewarna / membulatkan benda-benda di sekeliling yang selalu
digunakan.
3. Menyediakan benda-benda yang sama jenis untuk konsep pengajaran
himpunan set.
4. Mengajar saiz : besar, kecil, panjang, pendek, tinggi dan rendah.
5. Mengajar konsep nilai dengan menunjukkan kad-kad imbasan yang
mempunyai nilai-nilai tertentu.
6. Mengajar konsep tambah dan tolak dengan cara menggunakan benda-benda
maujud dan kad-kad angka.

KOMPONEN

: PERKEMBANGAN KOGNITIF

MATA PELAJARAN

: ASAS SAINS.

A. MATLAMAT.
1. Memperkenalkan konsep sains dan fungsinya dalam alam sekitar dan
man-made-environment.
2. Memperkenalkan konsep membesar.

3. Memperkenalkan konsep panas, sejuk, kering basah dan alam sekitar.


4. Memperkenalkan tempat tinggal manusia dan haiwan.
5. Memperkenalkan makanan manusia.
B. SUKATAN PELAJARAN.
1. Kecil dan besar dalam alam sekitar (bumi, langit, air, tanah dan sebagainya)
dan man-made-environment.
2. Prinsip membesar.
3. Panas, sejuk, kering dan basah.
4. Tempat tinggal manusia, haiwan dan perbezaan-perbezaannya.
5. Makanan manusia jenis-jenis makanan, proses pemakanan.
C. PELAKSANAAN.
1. Gunakan alam sekitar prasekolah untuk menerangkan konsep saiz atau
gambar-gambar benda hidup yang berbeza saiz.
2. Prinsip membesar tumbesaran biji benih (melalui ujikaji).
3. Panas dan sejuk gunakan ais dan air. Gunakan jangkasuhu untuk melihat
perbezaan suhu.
4. Cuaca gambar-gambar di musim panas, kering dan atau hujan dan
terangkan aktiviti-aktiviti di musim-musim yang tertentu ini.
5. Gunakan gambar-gambar untuk menerangkan tempat-tempat tinggal manusia
berbagai-bagai jenis tempat tinggal.
6. Makanan bahagikan makanan yang boleh didapati dari binatang dan dari
tumbuhan.

KOMPONEN

: KREATIVITI DAN ESTETIKA

MATA PELAJARAN

: SENI VISUAL

A. MATLAMAT

1. Agar murid-murid dapat melibatkan diri, pemikiran dan daya kreatif untuk
satu-satu ciptaan Allah yang berfaedah serta menambahkan ketajaman
pengamatan dan meningkatkan daya koordinasi antara mata dan tangan
yang bak untuk menghasilkan karya seni.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SUKATAN PELAJARAN
Lukisan
Catan
Kolaj
Cetakan
Capan
Muzik
Lipatan dan guntingan
Lipatan dan celupan
Main pondok-pondok

C. PELAKSANAAN
1. Teknik yang digunakan untuk pengajaran adalah mengikut daya kreativiti
guru-guru.

KOMPONEN

: BAHASA DAN KOMUNIKASI

MATA PELAJARAN

: BAHASA INGGERIS.

A. MATLAMAT
Memperkenalkan dan mengajar asas Bahasa Inggeris.
B.
1.
2.
3.
4.
5.

SUKATAN PELAJARAN.
Mengenal diri sendiri nama, jantina, umur dan anggota badan.
Mengenal warna-warna asas.
Mengenal angka 1-10 dalam Bahasa Inggeris.
Mengenal konsep saiz dan perbezaannya.
Konsep masa.

C. PELAKSANAAN.
1. Dalam mata pelajaran ini, guru boleh menggunakan teknik :
i. Lisan.
ii. Kad-kad imbasan atau benda-benda di sekeliling prasekolah.
iii. Slide show.

iv. Lakonan.
2. Teknik yang digunakan bergantung kepada kebolehan murid-murid sama ada
cepat atau lambat menerima pengajaran.

KOMPONEN

: PENDIDIKAN KEROHANIAN DAN MORAL

MATA PELAJARAN

: PENDIDIKAN ISLAM

A. MATLAMAT
1. Membekalkan murid dengan pengetahuan asas Islam dalam agama yang
merangkumi ilmu Tauhid, Fiqah, Tasawwuf dan Sejarah Islam.
2. Menanamkan rasa cinta dan taat kepada Allah serta mewujudkan rasa
hubungan langsung dengan-Nya dalam setiap perlakuan di dunia.
3. Memahamkan murid akan hubungan manusia dan alam dengan Pencipta
serta kaitan kehidupan di dunia dengan akhirat.
4. Membina peribadi mukmin yang beriman, bertaqwa, berilmu, berakhlak mulia
dan beramal soleh kerana Allah semata-mata.
5. Memastikan murid mengamalkan adab-adab serta cara hidup Islam yang
syumul dengan mengambilnya dari sumber-sumber Islam, terutama Al-Quran
dan Al-Hadis.
6. Menyuburkan rasa cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad melalui
penceritaan riwayat hidup dan sifat-sifat baginda yang terpuji.
7. Menjadikan Nabi Muhammad dan sunnah baginda sebagai model untuk
diteladani dalam segenap aspek kehidupan.
B. SUKATAN PELAJARAN
1. Aqidah (merangkumi Rukun Iman dan Rukun Islam)
2. Ibadah
3. Akhlak
4. Sirah
C. PELAKSANAAN
1. Guru membacakan serta menerangkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis-hadis
Rasulullah yang berkaitan dengan pelajaran Aqidah, Ibadah, Akhlak dan
Sirah.
2. Guru mengajar dan melatih murid melakukan ibadah-ibadah khusus dan
sunat dalam Islam, secara individu dan kumpulan.
3. Murid mempraktikkan cara berwudhuk dengan sempurna dan solat secara
berjemaah.
4. Murid berlatih membaca doa-doa tertentu selepas solat, wirid/zikir dan doadoa harian sehingga lancar, secara individu dan secara beramai-ramai.
5. Guru menjelaskan sifat-sifat Allah swt, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara
samiyyat menerusi cerita-cerita yang bersesuain dengan tahap murid.

6. Murid menghafal Rukun Iman, Rukun Islam, 99 nama Allah swt, nama-nama
25 Rasul, sifat-sifat Allah dan sebagainya melalui nasyid yang diajar oleh
guru.
7. Guru menceritakan riwayat hidup Rasulullah dan sifat-sifat terpuji baginda
yang patut diamalkan oleh setiap muslim.
8. Guru mendidik murid berakhlak mulia dengan menerangkan adab-adab
dalam Islam, sifat-sifat mahmudah dan mazmumah melalui contoh-contoh
khusus, gambar-gambar, cerita-cerita agama dan kisah-kisah teladan yang
menarik.
9. Murid-murid melakonkan watak-watak yang bersifat mahmudah atau
mazmumah dengan bimbingan guru (main peranan).
10. Guru dan murid sama-sama mempraktikkan sunnah Nabi/cara hidup Islam
sekadar termampu.
11. Guru menguji kefahaman dan ingatan murid menerusi sesi soal jawab dan
pelbagai latihan.

LAMPIRAN 5
KURIKULUM TAMBAHAN

KURIKULUM TAMBAHAN.
MATA PELAJARAN : ASUHAN MEMBACA AL-QURAN

A. MATLAMAT
Untuk memperkenalkan semua huruf-huruf hijaiyah, bentuk huruf dan
sebutannya dan persediaan untuk membaca Al-Quran.
B. SUKATAN PELAJARAN
Pembacaan menggunakan kaedah Iqra dari Buku 1 Buku 6.
C. PELAKSANAAN.
1. Murid-murid dikumpulkan dalam kumpulan lebih kecil dengan nisbah guru :
murid maksima 1 : 5.
2. Murid-murid dibekalkan dengan buku-buku Iqra 1-6.
3. Pembacaan dimulakan dengan buku 1 dan seterusnya 2, 3, 4, 5 dan 6
mengikut kemahiran.
4. Menggunakan Bahan Bantu Mengajar (BBM) seperti kad imbasan atau
kemudahan ICT. Tulisan-tulisan yang besar dan jelas digunakan.
5. Aktiviti-aktiviti menambahkan kemahiran seperti penulisan dan menggunakan
plastisin bagi membentuk huruf-huruf.

MATA PELAJARAN : HAFALAN MUQADDAM.


A. MATLAMAT
1. Untuk mengajar murid-murid menghafal surah-surah pendek yang terkandung
dalam Al-Quran.
2. Menanam rasa cinta kepada Al-Quran melalui tanggungjawab membaca dan
menghafal.
B. SUKATAN PELAJARAN
1. Menghafal surah Al-Fatihah.
2. Menghafal dari awal surah iaitu Surah An-Nas, untuk yang selanjutnya
mengikut kemampuan hafalan mereka.
C. PELAKSANAAN.
1. Murid-murid dibekalkan dengan Muqaddam setiap seorang.
2. Guru membaca dan murid-murid mengikut bacaan guru. Setelah seorang
murid telah lancar bacaannya, barulah dipindahkan ke surah yang baru.
3. Guru menyemak bacaan murid dan hafalan setiap daripada mereka supaya
bacaan dan hafalan murid-murid adalah lancar dan tartil.
4. Tafsir ringkas untuk surah-surah yang diajar dan dihafal.

MATA PELAJARAN : KEUSAHAWANAN


A.
1.
2.
3.

MATLAMAT
Untuk memperkenalkan kanak-kanak kepada asas-asas keusahawanan.
Menanam rasa minat dan cinta kanak-kanak kepada bidang keusahawanan.
Menanam minat kanak-kanak terhadap pembelajaran matematik melalui
aktiviti berjual beli.
4. Memupuk nilai jujur dan amanah dalam menjalankan urusan jual beli.
B. SUKATAN PELAJARAN
1. Memperkenalkan kanak-kanak kepada mata wang yang digunakan di
Malaysia terlebih dahulu.
2. Mengajar kepada kanak-kanak tentang konsep keusahawanan.
2. Memperkenalkan perkara-perkara yang terlibat di dalam bidang
keusahawanan seperti pemprosesan, pembungkusan dan pemasaran.
C. PELAKSANAAN.
1. Kanak-kanak diperkenalkan dengan mata wang yang digunakan di Malaysia
terlebih dahulu.
2. Kanak-kanak diberi peluang untuk menghasilkan sendiri barangan yang akan
di pasarkan.
3. Seterusnya kanak-kanak akan di ajar tentang proses pembungkusan diikuti
dengan proses pemasaran barangan.
4. Aspek kebersihan dan keselamatan turut diselitkan.

LAMPIRAN 6

JADUAL PEMBELAJARAN

MASA
HARI
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS

8.00 8.20

8.20 9.00

9.00 9.30

SOLAT
&
CIRCLE
TIME

BI

BI

9.30 10.00

10.00 10.20

LAMPIRAN 7
TAKWIM

TAKWIM PRASEKOLAH DEENA SESI 2011.

JANUARI
Bil PERKARA
1. Sesi Persekolahan Bermula

TARIKH

2.
3.
4.

02.01.2011 06.01.2011
16.01.2011 20.01.2011
29.01.2011

Minggu Kenali Diri (Orientasi)


Minggu Cungkil Bakat Bermula
Oh Ibu.. Oh Ayah..

02.01.2011

FEBRUARI
Bil

PERKARA

TARIKH

1.
2.
3.

Latihan Sukan
Mentorku
Kemuncak Nyanyian

06.02.2011 10.02.2011
13.02.2011
26.02.2011

MAC
Bil
1.
2.
3.

PERKARA
Karnival Sukan
Kemuncak Penglipur Lara
Mentorku

APRIL

TARIKH
17.03.2011
23.03.2011
26.03-2011

Bil
1.
2.
3.

TARIKH

PERKARA
Mentorku
Kemuncak Peragaan
Hari Alam Sekitar

09.04.2011
21.04.2011
28.04.2011

MEI
Bil
1.
2.
3.

TARIKH

PERKARA
Sayang Guru, Cintai Ibu
Kemuncak Persembahan Pentas
Mentorku

16.05.2011
28.05.2011
28.05.2011

JUN
Bil PERKARA

TARIKH

1.

Ujian Pengesanan
Kemuncak Budaya Puisi

05.06.2011 07.06.2011
09.06.2011

Mentorku
Mesyuarat PIBG

18.06.2011
25.06.2011

2.
2.
3.

JULAI
Bil
1.
2.
3.

PERKARA
Minggu Usahawan Muda
Mentorku
Kemuncak Kreativiti Seni

TARIKH
03.07.2011 07.07.2011
16.07.2011
28.07.2011

OGOS
Bil
1.
2.
3.

PERKARA
Mentorku
Sambutan Hari Kebangsaan
Kemuncak Anak Merdeka

TARIKH
06.08.2011
31.08.2011
31.08.2011

SEPTEMBER
Bil
1.
2.
3.

PERKARA
Mentorku
Hari Keluarga
Kemuncak Yakin Diri

TARIKH
03.09.2011
16.09-2011
29.09.2011

OKTOBER
Bil
1.
2.

PERKARA
Mentorku
Kemuncak Hasil Kraf

TARIKH
08.10.2011
27.10.2011

NOVEMBER
Bil
1.
2.
3.

PERKARA
Hari Kanak-kanak
Kemuncak Anak-anak Deena
Konvokesyen Prasekolah Deena

TARIKH
03.11.2011
10.11.2011
17.11.2011

*** Oh Ibu Oh Ayah merupakan satu aktiviti suai kenal di antara kanak-kanak
prasekolah bersama ibu bapa atau penjaga kanak-kanak. Ini adalah penting untuk
membina hubungan kerjasama yang baik di antara mereka.
*** Mentorku merupakan aktiviti istemewa Prasekolah Deena yang diadakan setiap
bulan. Pada setiap bulan, ibu bapa dan kanak-kanak prasekolah akan berkumpul
dan membentuk beberapa kumpulan. Setiap kumpulan akan bergilir untuk
menunjukkan sama ada cara memasak sesuatu atau cara-cara menghasilkan
sesuatu rekaan kreatif. Ibu, bapa atau penjaga akan menjadi mentor yang akan
membuat demonstrasi.
*** Aktivit kemuncak pada setiap bulan seperti Kemuncak Nyanyian, Kemuncak
Penglipur Lara, Kemuncak Peragaan dan lain-lain memberi peluang kanak-kanak
menyerlahkan potensi diri dengan melibatkan diri dalam aktiviti yang dikhususkan
dalam sesuatu bulan berkenaan. Pada bulan November, terdapat sebuah
persembahan khas iaitu Kemuncak Anak-anak Deena di mana kanak-kanak akan
mempersembahkan kehebatan dan kelebihan yang ada pada diri masing-masing
sama ada berpantun, bersyair, bercerita, berlakon dan menyanyi pada hari
pertandingan ini. Aktiviti bulanan ini bertujuan untuk mengasah bakat dan menbina
keyakinan diri yang tinggi di kalangan kanak-kanak.

*** Kemuncak Hasil Kraf merupakan kesinambungan daripada bulan Kemuncak


Kreativiti Seni di mana pada bulan ini, kanak-kanak mempamerkan hasil-hasil
kreativiti yang telak mereka cipta.

LAMPIRAN 8
SENARAI MENU

SARAPAN PAGI.
SET 1

HARI

MENU

RAMUAN UTAMA

AHAD

Bubur Daging + air Beras,

daging,

KANDUNGAN
NUTRISI
sayur Bubur: Karbohidrat

teho

sawi, kentang, bawang,


gula, garam dan teh.

Daging:Protein
Sawi: Vitamin
Kentang:
Karbohidrat
Gula & garam:
Lemak

ISNIN

Sandwic Telur, salad + Roti, telur, salad, timun, Roti: Karbohidrat


air susu
tomato, lobak, mayonis
Telur: Protein
dan susu.
Salad,
timun,
tamato: Vitamin
Mayonis: Lemak
Susu: Kalsium

SELASA Nasi Goreng + air milo

Beras,
ayam
tanpa Nasi: Karbohidrat
lemak, sayur campur,
Ayam: Protein
timun, milo dan susu.
Sayur campur dan
timun: vitamin
Milo
(bijirin):
Karbohidrat
Susu: Kalsium

RABU

Roti Bakar, kacang Roti, kacang panggang, Roti: Karbohidrat


panggang, telur mata telur, salad, horlick dan
Kacang panggang,
kerbau+ air horlick
susu.
telur: Protein
Salad: vitamin
Horlick
(bijirin):
Karbohidrat
Susu: Kalsium

KHAMIS Pau ayam + air susu

Pau, ayam, kentang, Pau,


kentang:
lobak dan susu.
Karbohidrat

Ayam: protein
Lobak: Vitamin
Susu: Kalsium

SET 2

RAMUAN UTAMA

KANDUNGAN
NUTRISI

HARI

MENU

AHAD

Ban tuna + air Roti bun, sardin, salad, timun, Roti:Karbohidrat


susu
tomato dan susu.
Sardin: Protein
Salad
&
Vitamin

timun:

Susu: Kalsium
ISNIN

Mee
Goreng
teho

Hoon Mee Hoon, daging,


+ air lobak, teh dan gula.

sawi, Mee
Karbohidrat

Hoon:

Daging: Protein
Sawi, lobak: Vitamin
Gula: Lemak

SELASA Lempeng
pisang +
horlick

Tepung, susu, telur, pisang, Lempeng:


air dan horlick.
Karbohidrat
Susu: Kalsium
Pisang: Vitamin
Telur: Protein
Horlick
(bijirin):
karbohidrat

RABU

Mee Sup + air Mee, ayam, kentang, kubis, Mee,


kentang:
ribena
daun sup, jus ribena.
Karbohidrat
Ayam: Protein
Kubis, daun
vitamin

sup:

Ribena:
lemak.

Vitamin,

KHAMIS Tauhu sumbat, Tauhu basah, timun, ayam, Tauhu (soya), ayam:
sos + air milo.
sos, tomato,timun, milo dan protein
susu.
Timun,
tomato:
Vitamin
Sos: Lemak
Milo
(bijirin):
karbohidrat
Susu: Lemak

SET 3

RAMUAN UTAMA

KANDUNGAN
NUTRISI

HARI

MENU

AHAD

Mee Goreng + air Mee, taugeh, sawi, ayam, Mee: Karbohidrat


glukosa oren
bawang, glukosa oren.
Taugeh,
sawi:
Vitamin
Ayam: Protein

ISNIN

Sandwic tuna + air Roti, salad, timun, tuna, Roti: Karbohidrat


horlick.
mayonis, sos, horlick dan
Salad,
timun:
susu.
Vitamin
Tuna: Protein
Sos,
Lemak

mayonis:

Susu: Kalsium
SELASA Bijirin sarapan + air Bijirin sarapan dan susu.
susu

Bijirin
sarapan:
Karbohidrat
Susu: Kalsium

RABU

Pengat pisang + air Pisang, sagu, milo dan Pisang: Vitamin

milo

susu.

Susu: Kalsium
Milo: Karbohidrat

KHAMIS Roti Bakar, telur Roti, kaya, telur dan susu.


separuh masak + air
susu

Roti: Karbohidrat
Kaya: Lemak
Telur: Protein
Susu: Kalsium

SET 4

RAMUAN UTAMA

KANDUNGAN
NUTRISI

HARI

MENU

AHAD

Apam kukus + Tepung, telur, ragi, horlick dan Apam: Karbohidrat


air horlick
susu.
Telur: Protein
Horlick: Bijirin
Susu: Kalsium

ISNIN

Tosai, kari ayam Tepung, kari, telur, kentang, Tosai,


kentang:
+ air susu
tomato,
bendi,ayam
dan Karbohidrat
susu.
Susu: Kalsium
Ayam, telur: Protein
Bendi,
Vitamin

tomato:

SELASA Kwey
teow Kwey teow, daging, ikan bilis, Kwey
goreng + air teh sawi, timun, tomato dan teh.
Karbohidrat

teow:

Daging: Protein
Ikan bilis: Iodin
Sawi, timun, tomato:
Vitamin
RABU

Popiah basah + Kulit popiah, taugeh, lobak, Popiah: Karbohidrat


air
glukosa sengkuang dan glukos.
Taugeh,
lobak,
lemon

sengkuang: Vitamin
Glukos: Vitamin
KHAMIS Pau daging + Pau daging,kentang, lobak, Pau,
kentang:
air milo
kacang pic, milo dan susu.
Karbohidrat.
Lobak, kacang pic:
Vitamin
Milo: Karbohidrat
Susu: Kalsium

KUDAPAN.

SET1
HARI

MENU

AHAD

Epal merah biji + air masak

ISNIN

Oren biji + air masak

SELASA

Betik biji + air masak

RABU

Mangga 3 potong + air masak

KHAMIS

Tembikai 3 potong + air

SET2
HARI

MENU

AHAD

Pisang 1biji + air masak

ISNIN

Epal hijau biji + air masak

SELASA

Belimbing 3 potong + air masak

RABU

Limau 1 biji + air masak


Lai biji + air

KHAMIS

MAKAN TENGAHARI.
SET1
HARI

MENU

RAMUAN UTAMA

KANDUNGAN
NUTRISI

AHAD

Nasi + ayam masak Beras,


ayam,
kicap, Nasi: Karbohidrat
kicap + sayur sawi bawang, sawi, dan kordial
Ayam: Protein
goreng + air sirap
sirap.
Sawi: Vitamin
Kordial Sirap: Gula

SELASA Nasi + sup daging, Beras, daging, bawang, Nasi,


karbhidrat:
lobak merah dan daun sup, kentang, lobak Karbohidrat
kentang + air ribena dan kordial ribena.
Daging: Protein
Daun
bawang,
Vitamin
Kordial
Gula
KHAMIS Nasi + ikan masak
masam manis +
sayur lemak taugeh
+ air oren

sup,
lobak:
Ribena:

Beras, ikan kembung, sos, Nasi: Karbohidrat


tomato, cili besar, taugeh,
kembung:
susu,
bawang,
taugeh, Ikan
Protein
susu, kordial oren.
Cili,

tomato,taugeh:
Vitamin
Kordial oren, sos:
Gula, lemak
Susu: Kalsium

SET2
HARI

MENU

RAMUAN UTAMA

KANDUNGAN
NUTRISI

AHAD

Nasi ayam + air Beras, bawang, rempah Nasi: Karbohidrat


sarsi
ratus, daun sup, ayam,
halia, timun, salad dan Ayam: Protein
kordial sarsi.
Bawang, daun sup,
salad,
timun:
Vitamin
Kordial Sarsi: Gula

SELASA Nasi + kurma ayam Beras, ayam,serbuk kurma, Nasi: Karbohidrat


+
sayur
kubis rempah ratus, susu, kubis,
goreng + air barli
bawang, ikan bilis dan Ayam: Protein
kordial barli.
Kubis,
bawang:
Vitamin
Kordial Barli: Gula
Ikan bilis: Iodin
Susu: Kalsium
KHAMIS Nasi + kari daging
+sayur kangkung
goreng
+
air
mangga

Beras,
daging,
rempah Nasi: Karbohidrat
ratus, serbuk kari, bawang,
kangkung,
dan
kordial Daging: Protein
mangga.
Kangkung: Vitamin
Kordial
Gula

Mangga:

LAMPIRAN 9
ASPEK KEBERSIHAN

ASPEK KEBERSIHAN.
Dari aspek kebersihan, kami membuat keputusan untuk mengupah pekerja
kontrak bagi membersihkan dan menyelenggara kawasan luar bangunan prasekolah
kami manakala bagi bahagian dalam bangunan, kami akan bergilir-gilir sesame kami
dalam menyelenggara, mengurus dan membersihkan bangunan kami. Kami juga
berhasrat untuk melibatkan ibu bapa pada hujung minggu tertentu setiap bulan untuk
membantu kami membersihkan kawasan sekolah dan menyediakan bahan bantu
mengajar untuk aktiviti pembelajaran anak-anak mereka.

LAMPIRAN 10
ASPEK KESELAMATAN.

ASPEK KESELAMATAN.
Keselamatan merupakan satu aspek penting yang perlu diberi perhatian
dalam penubuhan sesebuah prasekolah. Keselamatan ini bukan sahaja melibatkan
soal keselamatan kanak-kanak tetapi ia juga melibatkan soal harta benda, peralatan
di dalam dan di luar bangunan serta semua yang berkaitan.
Sebelum mendapat kebenaran dan kelulusan terhadap penubuhan sesebuah
prasekolah, pihak pengurusan prasekolah berkenaan perlu menyediakan pelan
dalam dan luar dan pelan tersebut perlu disertakan di dalam kertas kerja serta
dihantar dan disemak oleh pihak bomba, Kementerian Pelajaran, Jabatan Kerja
Raya dan lain-lain badan yang terlibat.
Merujuk kepada hasil temubual dan perbincangan antara kumpulan kami dan
pihak bomba, mereka telah menerangkan banyak aspek yang perlu kami fikirkan
berkaitan dengan keselamatan. Menurut pegawai di sana, sebelum pihak bomba
member kelulusan dan cadangan keselamatan, pihak pengurusan prasekolah perlu
menyediakan satu pelan yang lengkap supaya pihak bomba dapat menyemak
keluasan dan kesesuian bangunan dengan alat-alat keselamtan yang akan mereka
cadangkan kelak.
Setelah menghantar lukisan pelan dalam dan pelan luar prasekolah kami,
pihak bomba telah mencadangkan supaya kami mencari pembekal untuk
mendapatkan peralatan keselamatan yang sesuai. Pihak bomba tidak boleh
membekalkan semua peralatan kerana mereka tidak dibenarkan untuk berniaga
sebaliknya mereka hanya boleh membuat pengesahan dan penyeliaan .
walaubagaimanapun, pihak bomba sedia member bantuan dari segi khidmat nasihat
dan mereka juga turut member kerjasama dengan member kami maklumat dan

nombor telefon beberapa pembekal berhampiran Kuala Terengganu. Maklumat


berkenaan sangat berguna dan membantu kami.
Berdasarkan nasihat dari pihak bomba, kami telah menyediakan satu pelan
laluan keluar semasa berlaku kebakaran dan kecemasan (sila rujuk Rajah 3). seperti
mana rajah tersebut, kami menyediakan dua pintu pagar untuk laluan keluar dan
masuk iaitu di bahagian hadapan dan belakang begitu juga dengan bangunan
prasekolah kami. Bangunan kami mempunyai satu pintu utama di hadapan dan juga
satu lagi pintu di bahagian belakang. Menurut pihak bomba, untuk mendapat
kelulusan dari pihak bomba, pihak pengurusan prasekolah perlu menyediakan pelan
laluan kecemasan terlebih dahulu dan pelan tersebut perlu mengandungi dua pintu
untuk laluan keluar dan masuk.
Aspek keselamatan boleh dibahagikan kepada beberapa aspek utama iaitu
aspek bangunan, perabot dan peralatan, bahan bantu mengajar, bahan makanan,
jalan raya dan lalu lintas, serta aspek emosi kanak-kanak. Dari segi bangunan,
terdapat pelbagai perkara yang perlu di ambil. Antaranya seperti pemilihan jubin
lantai. Di prasekolah kami, kami memilih jubin yang sederhana kesat untuk
memastikan lantai kami tidak licin. Jubin jenis ini kami letakkan di bahagian bilik
pembelajaran, bilik penyediaan makanan, bilik aktiviti khas, dan ruang pembelajaran
terbuka. Di bahagian garaj dan tandas pula, kami memilih jubin kesat kerana keduadua kawasan ini lebih kerap untuk terkena air.
Selain lantai, punca kuasa juga perlu dijaga. Kami memastikan setiap punca
kuasa mempunyai penutup bagi mengelakkan berlaku renjatan elektrik. Setiap
punca kuasa juga ditempatkan di ketinggian yang tidak mudah untuk dicapai oleh
kanak-kanak. Setiap punca kuaca diletakkan jauh dari sumber air demi menjaga
keselamatan prasekolah kami.
Sekeliling bangunan kami pula dilengkapi dengan tingkap-tingkap kaca jenis
gelongsor bagi membolehkan cahaya dan udara memasuki ruang bangunan kami.
Setiap tingkap dan pintu pula dipasang grill yang boleh dibuka dan dikunci dari
dalam bangunan. Grill jenis ini adalah cadangan dan saranan dari pihak bomba
kerana menurut pihak bomba, jika berlaku kebakaran, grill dari jenis tidak boleh
dibuka akan menyekat laluan kecemasan dan melambatkan proses menyelamat.
Dengan menggunakan grill seperti yang disarankan oleh pihak bomba berkenaan,
kami dapat mencegah dariberlakunya kecurian sekaligus dapat membantu pihak
bomba dan penyelamat menyelamatkan kanak-kanak dengan lebih cepat.
Dari aspek perabot dan peralatan pula, kami memilih perabot dan peralatan
yang sesuai dengan saiz kanak-kanak, kukuh dan tegap, tidak tajam dan berat,
bebas selumbar, tidak mudah terbalik, bebas bahan kimia merbahaya, bebas karat,
memenuhi keperluan dan standard,serta susunannya tidak menghalang pergerakan
kanak-kanak. Selain itu, kami memilih perabot pelbagai warna menarik supaya dapat
menceriakan kelas kami.
Dari aspek bahan bantu mengajar, kami memilih bahan-bahan yang sesuai
dengan saiz dan keperluan kanak-kanak. Setiap bahan disimpan ditempat yang
selamat dan dilabelkan. Selain itu, bahan basah dan kering juga di simpan di tempat
berasingan bagi mengekalkan kualiti bahan dan memudahkan pengurusan bahan
tersebut.

Dari aspek bahan makanan pula, kami menyediakan tempat menyimpan


bahan makanan di bilik penyediaan makanan. Bahan kering di simpan di dalam
cabinet dapur manakala bahan basah di simpan dalam peti ais. Bahan kering dibeli
secara borong sebulan sekali manakala bahan bsah pula dibeli secara mingguan
bagi memastikan kesegaran makanan tersebut sekaligus mengelakkan keracunan
makanan.
Beralih kepada aspek jalan raya dan lalu lintas pula, kami menetapkan satu
peraturan supaya ibu bapa atau penjaga kanak-kanak perlu menunggu dan
mengambil anak masing-masing di dalam kawasan sekolah. Mereka tidak
dibenarkan membawa atau meletakkan kenderaan di dalamkawasan sekolah
mahupun di hadapan pintu pagar utama prasekolah. Kanak-kanak hanya dibenarkan
pulang setelah diambil sendiri oleh ibu bapa dan penjaga mereka.
Akhir sekali ialah dari segi aspek keselamatan emosi. Walaupun tidak dapat
di lihat secara luaran, kami tetap menitik beratkan aspek ini kerana tanpa emosi
yang stabil, adalah mustahil untuk kanak-kanak itu belajar dengan selesa dan
mudah. Untuk memastikan keselamatan emosi kanak-kanak di prasekolah kami,
kami memilih bahan pengajaran yang sesuai dengan kehendak, minat dan
keperluan mereka. Kami turut mengaitkan pengajaran kami dengan isu-isu semasa
yang tidak terlalu berat dan tidak sensitif.
Selain itu, kami juga menyediakan peralatan bagi mencegah dan memadam
kebakaran seperti alat pemadam api, sprinkler di syiling, pengesan asap dan haba
serta pelan laluan kecemasan. Setiap tiga bulan, pihak bomba dan penyelamat akan
dating untuk memeriksa alat-alat berkenaan dan setiap tahun, pihak bomba juga
akan mengadakan ceramah kebakaran untuk kanak-kanak dan ibu bapa serta di
ikuti dengan latihan kebakaran buat untuk melatih kanak-kanak.

LAMPIRAN 11
KOS PENUBUHAN

A. PENDAPATAN
1. Modal permulaan

RM 20,000.00

2. Yuran Pendaftaran

(RM 30 x 25)

RM

3. Yuran Bulanan

(RM 250 x 11 x 25)

RM 68,750.00

4. Bayaran Buku Kerja

(RM 200 X 25)

RM

5,000.00

5. Bayaran Alatan tulis

(RM 70 X 25)

RM

1,750.00

6. Bayaran Uniform

(RM 44 X 25)

RM

1,100.00

JUMLAH

B. PERBELANJAAN

750.00

RM 97,350.00

1. Peralatan/perabot
i.

Meja pelajar
Bulat
Segiempat

ii.

Kerusi pelajar
Metal chair street back

iii.

Meja komputer pelajar

iv.

Kerusi meja guru

v.

Kerusi meja pejabat

vi.

Katil easy stack cot

vii.

Manipulatif storage
(20 Baket)

viii.

(RM 285 x 8)

RM 2,280.00

(RM 190 X 12)

RM 2,280.00

(RM 40 X 30)

RM 1,200.00

(Rm 295 x 2)

RM 590.00
RM 630.00
RM 540.00
RM 180.00

Manipulatif Cubby Shelf

ix.

Manipulatif Storage Shelf

x.

White board (double side)

RM 525.00
RM 490.00
RM 490.00
RM 329.00
RM 9,534.00

2.

Taman Permainan
Playhouse Climber
Triorocer
Jongkang-jongkit

RM 2,000.00
RM

149.00

RM

300.00

RM 2,449.00
3. Kos binaan dan
Gazebo
4. Sewa bangunan
5. Staf
i. Guru-guru

upah

Rm 3,000.00
(RM 1,200 X 12)

RM 14,400.00

ii.
iii.

Kerani
Tukang masak

(RM 1,900 X 12)

RM 22,800.00

(RM

800 X 12)

RM 9,600.00

(RM

800 X 12)

RM 9,600.00

6. Epf/insurans

RM 4,600.00

7. Bayaran buku kerja

(RM 150 X 25)

RM 3,750.00

8. Bayaran alatan tulis

(RM 50 X 25)

RM 1,250.00

9. Makan / minum

(RM 50 X 25)

RM 1,250.00

10. Uniform prasekolah

(RM 30 X 25)

RM

11. Aktiviti prasekolah


i. Keraian prasekolah
ii. Sukan dan permainan

(RM 100 X 12)

RM 1,200.00

12. Api / air / telefon

750.00

RM 1,000.00
(RM 150 X 12)

13. Kos membaikpulih


bangunan

RM 1,800.00
RM 1,000.00

JUMLAH

RM 87,983.00