Anda di halaman 1dari 7

Sekolah Kebangsaan Batu Muda,

Sentul, Kuala Lumpur.

Kertas Kerja Minggu SPBT

Cintailah Buku Teks Kita


Tarikh: 14-18 Julai 2014

Unit Skim Pinjaman Buku Teks


Sekolah Kebangsaan Batu Muda

Sekolah Kebangsaan Batu Muda.

1. Pendahuluan
Program Cintailah Buku Teks Kita adalah program tahunan Unit
Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) yang diadakan saban tahun. Pada
tahun ini, program ini akan dijayakan selama seminggu berlangsung
dari 14-18 Julai 2014. Unit SPBT mengambil inisiatif ini bagi
memberi kesedaran kepada murid-murid tentang kepentingan buku
teks. Di harap pada akhir program ini, ramai murid yang akan lebih
menghargai buku teks dan belajar mencintainya dengan
menjaganya dengan lebih baik.
2. Objektif
Objektif Program Cintailah Buku Teks Kita adalah seperti berikut:
i)
Memberi kesedaran tentang kepentingan buku teks
ii)
Menyemai rasa cintakan buku teks.
iii)
Mengetahui dan memahami tentang cara-cara menjaga buku
teks.
iv)
Mengetahui dan memahami tentang penggunaan buku teks.
3. Kumpulan Sasaran
Program ini mensasarkan semua murid tahun satu hingga tahun
enam Sekolah Kebangsaan Behor Empiang.
4. Tarikh dan Tempat Program
Program ini dicadangkan selama seminggu mulai 14-18 Julai 2014.
Tempat program yang dicadangkan ialah Sekolah Kebangsaan Batu
Muda.

5. Aturcara
Bil
.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Acara
Perasmian program Cintailah
Buku Teks Kita oleh Guru
Besar SK Batu Muda.
Kuiz 5 minit bersama buku
teks.
Pertandingan membalut dan
mencantikkan buku teks
Pameran Aku dicintai, Aku
dibenci
Pertandingan Mewarna
Cintailah Buku Teks Kita
(tahun 1,2 dan 3)
Pertandingan mencipta logo
Cintailah Buku Teks Kita
(tahun 4, 5 dan 6)
Majlis penutup program
Cintailah Buku Teks Kita oleh
Guru Besar, Sekolah
Kebangsaan Behor Empiang.

Tarikh

Masa

14 Julai 2014

Perhimpunan
mingguan.

15-17 Julai
2014
28 Mac 2012
Sepanjang
minggu

Setiap pagi
selama 5 minit
Sewaktu aktiviti
ko-kurikulum
Waktu rehat

Pertandingan terbuka dari hari


Isnin 14-18 Julai 2014

21 Julai 2014

7.30 pagi

6. Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan


No
.

Item

Harga

PENDAPATAN
Sumbangan PIBG
JUMLAH

1.

1.
2.
3.

Banner SPBT
Cenderahati kupon
Hadiah pertandingan
mewarna Tahap 1

4.

Hadiah pertandingan
mencipta LOGO Tahap
2
Hadiah Kuiz 5 minit
Buku Teks.

5.

Kuantiti

Jumlah

300.00
300.00
PERBELANJAAN
1
12

RM 4.00

RM60.00
RM30.00
RM 48.00

15

RM 4.00

RM60.00

18

RM2.00

RM36.00

JUMLAH

RM234

7. Penutup
Program Cintailah Buku Teks Kita ini diharap dapat mencapai
objektif serta matlamatnya. Selain itu, di harap murid-murid dapat
menimba pengalaman serta ilmu daripada program ini.

Disediakan oleh,
oleh,
...........................................................
(SHALMA RHINA BINTI PAWI)
Penyelaras SPBT,
Sekolah Kebangsaan Batu Muda.

Lampiran

Disahkan

1. Cadangan isi kandungan 5 minit bersama buku teks


i)
Membawa buku teks yang betul untuk waktu pembelajaran.
ii)
Buku teks hendaklah dibalut, tidak diconteng dan dijaga
dengan baik.
iii)
Buku teks hendaklah ditulis nama dan kelas pada tempat yang
betul.
iv)
Buku teks sebagai bahan bacaan di rumah.
v)
Membacakan satu petikan daripada buku teks terpilih.

2. Atur kerja aktiviti


Bil
.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Acara
Perasmian program
Cintailah Buku Teks
Kita oleh Guru
Besar SK Batu Muda.
Kuiz 5 minit bersama
buku teks.
Pertandingan
meneka jumlah buku.
Pameran Aku
dicintai, Aku dibenci
Pertandingan
Mewarna Cintailah
Buku Teks Kita
(tahun 1,2 dan 3)
Pertandingan
mencipta logo
Cintailah Buku Teks
Kita
(tahun 4, 5 dan 6)
Majlis penutup
program Cintailah
Buku Teks Kita
oleh Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan
Batu Muda.

Tarikh

Masa

14 Julai 2014

Perhimpunan
mingguan.

15-17 Julai
2014

Setiap pagi
selama 5 minit

14-18 Julai
2014

Sepanjang
minggu SPBT

Sepanjang
minggu

Waktu rehat

Pertandingan terbuka dari hari


Isnin 14-18 Julai 2014

21 Julai 2012

7.30 pagi

Tindakan
PK HEM
Setiausaha SPBT
Guru Bertugas
Mingguan
Guru SPBT
Pengawas SPBT
Guru Penasihat
Kelab SPBT
Kelab SPBT
Pengawas SPBT
Guru SPBT
Penyelaras Aliran
Guru
matapelajaran
Guru SPBT
Penyelaras Aliran
Guru
matapelajaran
Guru Besar
PK HEM
Setiausaha SPBT
Guru Bertugas
Mingguan

3. Syarat-syarat pertandingan mewarna (tahap 1)


i)
Boleh menggunakan warna pensel, crayon atau kedua-duanya
sahaja.
ii)
Mewarnakan keseluruhan ruang pada kertas.
iii)
Seramai 3 orang pemenang akan dipilih dari setiap tahun.
iv)
Keputusan pengadil adalah muktamad.
v)
Semua penyertaan adalah hak milik Unit SPBT dan tidak akan
dipulangkan pada peserta.
4. Syarat-syarat pertandingan mencipta logo(tahap 2)
i)
Peserta hendaklah melukis berdasarkan tema Cintailah Buku
Teks Kita.
ii)
Menggunakan warna pensel, crayon, warna air atau
campurannya sahaja.
iii)
Mewarnakan keseluruhan ruang pada kertas.
iv)
Seramai 3 orang pemenang akan dipilih dari setiap tahun.
v)
Keputusan pengadil adalah muktamad.
vi)
Semua penyertaan adalah hak milik Unit SPBT dan tidak akan
dipulangkan pada peserta.

Nama
:__________________________________
Kelas

Anda mungkin juga menyukai