Anda di halaman 1dari 1

TETUJON MABUSANA ADAT YENING NGERANJING

KA PURA
Om Swastyastu
Bapak Guru sane wangiang titiang, tur timpal-timpal sane tresnain titiang, ngiring sarengsareng ngaturang puja pangastuti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, saantukan antuk
kerta waranugrahan Ida, Iraga sareng sami prasida kacunduk ring galahe mangkin. Ri
kalane puniki, titiang pacang ngaturang dharma wacana indik Tetujon Mabusana Adat
Yening Ngeranjing ka Pura.
Bapak Guru tur timpal-timpal titiang sane wangiang titiang, kaping pisan, Iraga sareng
sami patut uning punapi Pura punika. Kruna Pura ngawit saking basa Sansekerta, sane
tegesipun benteng. Pura inggih punika genah suci umat Hindu ngelaksanayang
swadharma magama, sekadi ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa,
prabhawan Idane, tur Atma Siddha Dewata utawi atma suci kawitan.
Kegunan Pura inggih punika sekadi genah kaanggen mabakti ring Ida Sang Hyang Widhi,
mapagubugan, tur ngekehang keterampilan teknis, minakadi keterampilan mebanten,
mejejaitan, megambel, miwah sane lianan.
Bapak Guru tur timpal-timpal titiang sane wangiang titiang, napi ngawinang Iraga sareng
sami patut mabusana adat yening ngeranjing ke Pura? Busana adat inggih punika busana
sane kaangge olih krama Bali ngelaksanayang upacara adat lan agama. Iraga sareng sami
patut nganggen busana adat yening ngeranjing ka Pura, awinan busana adat punika
karasayang rapi, becik, suci, tur patut kaanggen ngeranjing ka Pura olih krama Hindu
Bali. Yening Iraga sareng sami nenten nganggen busana adat, Iraga sareng sami pacang
karasayang kirang patut ngeranjing ka Pura olih anak sane lianan.
Awinan punika, Iraga sareng sami sekadi umat Hindu Bali sane bakti ring agama lan
budaya Hindu Bali, sepatutnyane nganggen busana adat Bali sane kedas, rapi, lan suci
yening ngeranjing ka Pura. Tetujonne, nyaga etika mabusana tur nyaga mangda busana
adat Bali tetep tileh asri.
Inggih asapunika dharma wacana sane kaaturin titiang. Dumogi wenten pikenohnyane
ring arsan sameton sami. Titiang nunas pangampura ring Bapak Guru lan timpal-timpal
titiang sareng sami, yening wenten ring atur titiang sane nenten manut ring arsa sareng
sami. Panguntat atur titiang, titiang sineb antuk parama shanty.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om