Anda di halaman 1dari 5

PENGENALAN

Program Bina Insan Guru (BIG) melibatkan semua pelajar Program Pensiswazahan Guru .
Pelaksanaan BIG adalah berasaskan kepada kesedaran bahawa profesion keguruan adalah
mulia dan insan guru adalah pembina generasi , pembentuk jati diri dan role model kepada
masyarakat . Oleh itu , guru harus mampu menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan
mampu menangani cabaran era globalisasi . Program ini direalisasikan melalui satu pakej
aktiviti luar dan dalam kampus sepanjang lapan semester tempoh pengajian . Melalui aktiviti
yang dirancang , pelajar dapat mengenal diri yang sebenar dan mampu mengaplikasi
pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh ke arah pembangunan dirisebagai insan guru
secara berterusan.

MATLAMAT
Kursus ini bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak ,
nilai-nilai kerohanian dan keguruan , daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan
yang selaras dengan prinsip Rukun Negara , Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan
Falsafah Pendidikan Guru. Pembinaan insan guru merupakan usaha yang berterusan
berasaskankesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan guru adalah pembina
generasi negara.
OBJEKTIF
Pengisian kurikulum BIG semester 8 ialah Bengkel Guru Inovatif yang bertujuan memberi
pendedahan awal kepada pelajar tentang ciri-ciri insan guru yang unggul dengan bersedia
membantu dan mencurahkan khidmat dan bakti kepada masyarakat . Fokus utama bengkel
iniadalah untuk memberi peluang kepada pelajar :

Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi
komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta
berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara
berterusan .

Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti.

Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang
berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian
budaya.

Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan.

Merancang, melaksana, memimpin program, bekerjasama dan mengambil peranan


secara aktif dalam kumpulan.

Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan
sosial. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.

PESERTA
Peserta program ini terdiri daripada pelajar Kursus Pengajian Inggeris Program
Pensiswazahan Guru ambilan Jun 2011

TARIKH, TEMPAT & MASA


TARIKH

: 5 Mac 2015

TEMPAT

: SK SRI SKUDAI, Johor Bahru

MASA

: 9.00 pagi 4 petang

PERBELANJAAN PROGRAM
Bil.

Perkara

Kuantiti

2.

Makan bagi 15 orang 15

3.

guru
Cenderamata

4.

penceramah
Sijil Penyertaan

JUMLAH

4
40

Harga

Kos

(RM)

Perbelanjaan

RM 10.00

x RM 10.00

RM 5
40 x RM 3
Sumbangan Sekolah

Jumlah

RM 150.00

RM 20.00

RM 170.00

JAWATANKUASA PROGRAM
Jawatankuasa Induk
Pengerusi

R.Thamarai Selvi A/P R.Ratnam

Naib Pengerusi

Norashikin bt Islam

Setiausaha

Norazah bt Aziz

Penolong Setiausaha :

Adakalaimary Bulindring

Bendahari

Wan Faizah bt Wan Osman

Ahli Jawatankuasa Kerja


Kertas kerja

Norashikin bt Islam

Pendaftaran

Nor Eliza bt Madon

Pengacara Majlis

Kalsum bt Mohamad

Buku Program

Norazah bt Aziz

Cenderamata

Wan Faizah bt Wan Osman


Norhamimah bt Khamis

Jamuan

Azlina bt Awi
Nor Eliza bt Madon

Persiapan Tempat

Sahron Nizam b Ghulam


Adakalaimary Bulindring

Fotografi/Video

Samzuraidah bt Zulkurnain
Norhasmihan bt Rahim

Dokumentasi

Roziah bt Wasimin
Kamaliah bt Abd Kadir

Siaraya

R.Thamarai Selvi A/P R.Ratnam

JADUAL TENTATIF PROGRAM


8.00 pagi -

Berkumpul di tapak perhimpunan sekolah- Mendengar taklimat ringkas daripada pihak


pengurusan sekolah

8.30 pagi -

Sesi 1 - Amalan Pengajaran dan Pembelajaran (teknik, rutin, pendekatan dankaedah


digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran)

10.00 pagi-

Minum pagi- Lawatan ke Bilik bilik Khas Mata Pelajaran

11.00 pagi-

Bengkel ciri-ciri guru inovatif (potensi diri, personaliti kerjaya, citra


diri insan guru)
Sesi 3
- Sesi soal jawab

2.00 petang-

Makan tengahari

3.00 petang-

Majlis perasmian penutup- Pemberian cenderamata kepada pihak sekolah- Refleksi Kendiri

PENUTUP
Program bina insan guru ini merupakan salah satu komponenlatihan yang sangat penting.
Ianya perlu didedahkan kepadasemua insan yang bergelar guru. Diharapkan program
sebeginimampu memberikan ketahanan fizikal dan mental serta jati diriguru pelatih dalam
usaha melahirkan para pendidik yangberkualiti dan mampu memberikan sumbangan yang
besar kepada sistem pendidikan negara .

Disediakan oleh,

...........................................................
( NOR ELIZA BT MADON )
SETIAUSAHA ,
BENGKEL GURU INOVATIF