Anda di halaman 1dari 39

BACHELOR OF TEACHING (PRIMARY EDUCATION) WITH HONOURS

MAJOR IN ENGLISH
SEMESTER SEPTEMBER 2014
HBHE3203
KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

NAME

: CRISTINA JOHNNY

MATRICULATION NO.

: 781226125338001

IDENTITY CARD NO.

: 781226125338

TELEPHONE NO.

: 012-8661887

EMAIL

: mrskennyfred@rocketmail.com
crisfred@oum.edu.my

LEARNING CENTRE

: OUM TAWAU (TAWAU LEARNING CENTER)

TUTOR

: MADAM NORMADIAH BOKOH

Muka Surat

Cristina Johnny 781226125338001

1.0

Isi Kandungan

2.0

Teks Ceramah

2-5

3.0

Borang Maklum Balas Pemantauan dan Penilaian

3.1 Borang Maklum Balas Pemantauan Kebersihan


dan Keselamatan Kawasan Bilik Darjah
3.2 Borang Maklum Balas Pemantauan Kebersihan
Dan Keselamatan Kantin Sekolah
3.3 Borang Pemantauan Kebersihan dan Keselamatan
Padang Sekolah
3.4 Borang Pemantauan Kebersihan dan Keselamatan
Bilik Makmal Sains
3.5 Borang Pemantauan Kebersihan dan Keselamatan
Dewan Ibnu Sina

7 10
11 14
15 18
19 23
23 - 26

4.0

Analisis dan Laporan Hasil Pemantauan dan Penilaian


Kebersihan dan Keselamatan Sekolah
27
4.1 Perincian Profil Responden
27
4.2 Pengiraan dan Analisis Markah Penilaian
28 29
4.3 Analisis Borang Maklum Balas Pemantauan dan Penilaian
30 39

5.0

Rujukan

2.0

Teks Ceramah

40

Cristina Johnny 781226125338001

Selamat pagi dan salam sejahtera.


Yang berusaha, Tuan Guru Besar SK Kunak 1, Encik Mohd. Sattah Abdul Rashid. Yang berusaha
Guru-Guru Penolong Kanan, Puan Hajah Mumin Haji Madia, GPK Kurikulum, Encik Jaafar
Ahmad, GPK Hal Ehwal Murid, Encik Mohd. Shukari Ismail, GPK Ko-Kurikulum, Encik
Arman Saini, GPK Petang, wakil dari Persatuan Ibubapa dan Guru, wakil Kontraktor
Pembersihan, wakil pengusaha kantin, rakan-rakan guru, barisan AKP, anak-anak murid yang
saya kasihi sekalian seterusnya seluruh warga sekolah yang sudi hadir pada pelancaran Program
Sekolahku Syurgaku pada hari ini.
Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, izinkan saya, selaku salah seorang ahli
Jawatankuasa Kebersihan, Keselamatan dan Keceriaan (3K) sekolah, untuk mencuri sedikit masa
tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk mendengar sedikit perkongsiaan idea, pandangan dan
maklumat tentang betapa pentingnya amalan kebersihan dan keselamatan persekitaran sekolah
kepada kita.
Sidang hadirin sekalian, sekolah merupakan satu institusi yang melahirkan insan-insan
harapan bangsa, yang akan menjadi aset kepada negara di masa akan datang. Oleh itu, keadaan
persekitaran sekolah perlulah sentiasa berada dalam keadaan yang bersih dan selamat supaya
warga sekolah, terutamanya murid-murid yang kita sayangi ini dapat belajar dalam keadaan yang
kondusif.
Hadirin yang dihormati sekalian, bangunan kelas atau bilik darjah perlulah sentiasa
berada dalam keadaan yang bersih dan teratur. Bilik darjah bukan sahaja merangkumi dalaman
sesebuah kelas tetapi juga merangkumi kawasan persekitaran bilik darjah seperti, kawasan
koridor, kawasan tangga dan juga tandas.
Seperti yang kita maklum, di sekolah kita ini, kita mempunyai sebuah blok akademik 3
tingkat yang mempunyai 24 bilik darjah dan sebuah bilik makmal sains. Kita mempunyai satu
tandas lelaki dan satu tandas perempuan pada setiap aras. Blok akademik ini juga mempunyai
dua bahagian tangga iaitu di bahagian sebelah kanan dan dibahagian sebelah kiri. Sebuah tong
sampah besar berwarna hitam juga disediakan bagi 25 buah kelas di blok akademik ini, selain
terdapat sebuah tong sampah bagi setiap tandas.

Cristina Johnny 781226125338001

Hadirin dan hadirat sekalian, kita haruslah sama-sama menjaga kebersihan blok
akademik kita ini, dengan menggunakan tong-tong sampah yang telah disediakan dengan sebaikbaiknya. Guru-guru perlulah sentiasa memastikan bahawa murid-murid membuang sampah
mereka ke dalam tong sampah dan bukannya membuang sampah merata-rata di dalam kelas atau
pun memenuhkan laci dengan sampah. Selain itu satu lagi peraturan yang perlu diikuti oleh
semua murid ialah, larangan untuk makan di dalam kelas.
Hadirin dan hadirat sekalian, larangan untuk makan di dalam kelas ini dibuat untuk
mengelakkan daripada sisa-sisa makanan ataupun air minuman tertumpah di dalam kelas. Ini
bukan sahaja akan menyebabkan kelas menjadi kotor dan berbau tetapi dikhuatiri akan
mengundang serangga seperti semut dan lipas ke dalam kelas. Sisa-sisa makanan yang dibuang
ke dalam tong sampah juga akan menjadi basi dan mengundang kehadiran lalat pembawa
penyakit.
Hadirin dan hadirat sekalian, demikian juga dengan keadaan tandas, perlulah sentiasa
bersih. Para warga sekolah yang menggunakan tandas, terutama sekali murid-murid perlu
membersihkan tandas setiap kali selepas menggunakannya. Jika tandas tiadk dibersihkan selepas
digunakan, ia akan mengeluarkan bau busuk yang boleh mengganggu konsentrasi murid yang
belajar di kelas berhampiran dan juga kemungkinan boleh menyebabkan penularan epidemik
seperti jangkitan cacing di kalangan murid kita.
Hadirin sekalian, kita sekarang mempunyai pekerja pembersihan berbayar bagi
membersihkan kawasan persekitaran kelas kita, tetapi, kita tidak boleh terlalu bergantung harap
kepada mereka kerana mereka hanya berdua dan kita ada 24 buah kelas, yang digunakan oleh
800 orang murid. Kita mestilah sama-sama menjaga kebersihan kawasan bilik darjah kita. Saya
mengharapkan agar para pekerja pembersihan terus menjalankan tugas yang diamanahkan
dengan bersungguh sungguh, terutama sekali dalam memastikan kawasan koridor dan tangga
sentiasa kering setiap kali selepas hujan lebat. Ini dapat mengelakkan daripada murid-murid kita
tergelincir semasa berjalan di koridor dan di tangga.
Sidang hadirin sekalian, keadaan meja dan kerusi, jeriji besi di tingkap dan pendawaian
di dalam kelas perlulah sentiasa dipastikan berada dalam keadaan yang baik. Ini adalah untuk
mengelakkan berlaku apa-apa kejadian kemalangan yang tidak diingini. Guru-guru perlulah
3

Cristina Johnny 781226125338001

sentiasa memantau keadaan bilik darjah pada setiap hari agar keselamatan murid di dalam kelas
kita terjamin.
Sekiranya berlaku sebarang kerosakan seperti pendawaian, ianya perlulah segera
dilaporkan kepada pihak sekolah agar ianya dapat diperbaiki secepat mungkin bagi mengelakkan
sebarang kejadian seperti litar pintas dan sebagainya.Begitu juga dengan jeriji besi di kelas serta
peralatan seperti kerusi meja, perlulah sentiasa dipantau agar ianya tidak mendatang risiko
kepada keselamatan murid-murid kita.
Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, demikian juga dengan kawasan kantin
sekolah kita, perlulah kita jaga sebaik mungkin. Peraturan seperti membuang sampah ke dalam
tong sampah dan beratur semasa membeli makanan juga perlulah diikuti untuk mamastikan
keadaan kantin bersih dan tidak ada berlaku perlanggaran semasa berada di kantin. Guru-guru
dan pengusaha kantin perlulah memastikan agar murid berdisiplin semasa berada di kantin, iaitu
beratur semasa membeli makanan dan duduk dengan tertib semasa makan.
Tong sampah yang telah penuh perlulah dikosongkan dan sampah yang dikeluarkan itu
terus dihantar ke tapak pelupusan. Begitu juga dengan longkang, hendaklah berada dalam
keadaan bersih dan tidak tersumbat. Ini adalah untuk mengelakkan bau busuk yang
mencemarkan suasana dan juga mengelakkan daripada menjadi tumpuan serangga seperti lalat
dan haiwan seperti tikus yang kita khuatiri boleh membawa penyakit seperti kolera dan
sebagainya.
Hadirin dan hadirat sekalian, penyediaan makanan di kantin serta peralatan makan yang
digunakan juga perlu sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik untuk keselesaan warga
sekolah selain menjamin kesihatan kita bersama. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian,
pihak sekolah sering membuat pemantauan berkenaan perkara ini dan bekerjasama dengan pihak
kantin untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang kejadian yang tidak diingini.
Sidang hadirin sekalian, apa yang penting semasa kita berada di sekolah adalah mematuhi
peraturan yang telah ditetapkan. Murid-murid khasnya adalah dilarang keras dari berlari semasa
berada di kawasan sekolah, kecuali semasa berada di padang di bawah pengawasan guru. Ini
adalah untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini seperti kejadian terjatuh yang
menyebabkan terseliuh, ataupun patah tangan atau kaki. Penggunaan padang sekolah juga,
4

Cristina Johnny 781226125338001

hendaklah dipantau sepanjang masa. Murid-murid yang menggunakan padang untuk aktiviti
Pendidikan Jasmani perlulah sentiasa berada di bawah pengawasan guru berkenaan.
Hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama lah kita menjalankan tugas dan tanggungjawab
kita sebagai warga sekolah, agar kita dapat memastikan kebersihan dan keselamatan kita masingmasing terjamin semasa berada di sekolah. Ingatlah tuan-tuan bahawa persekitaran yang bersih,
ceria dan selamat akan melahirkan warga sekolah, khasnya murid-murid yang positif, aktif dan
produktif.
Akhir kata dari saya, marilah kita sama-sama merealisasikan slogan kita ini, Sekolahku
Syurgaku. Sekian, terima kasih.

3.0

Borang Maklum Balas Pemantauan dan Penilaian

Cristina Johnny 781226125338001

Pemantauan terhadap tahap keselamatan persekitaran sekolah adalah amat penting bagi
memastikan keselamatan warga sekolah, terutamanya untuk murid-murid yang belajar di sekolah
itu terjamin.
Kawasan-kawasan sekolah yang perlu sering dipantau tahap keselamatannya adalah,
kawasan kelas atau bilik darjah, kawasan kantin, padang, kawasan dewan dan juga bilik makmal
sains sekolah.
Kawasan- kawasan ini adalah kawasan yang sering digunakan oleh warga sekolah
khasnya murid-murid pada setiap hari oleh sebab itu, risiko berlaku kemalangan di kawasankawasan ini amat tinggi. Oleh yang demikian, tahap keselamatan kawasan-kawasan ini haruslah
sentiasa dipantau dari masa ke semasa.

3.1

Borang Maklum Balas Pemantauan Kebersihan dan Keselamatan Kawasan Bilik


Darjah
6

Cristina Johnny 781226125338001

Bilik darjah adalah salah satu ruang yang paling penting di dalam sesebuah sekolah kerana di
sinilah murid-murid belajar dan guru-guru mengajar. Kawasan bilik darjah bukan sahaja meliputi
ruang lingkup dalaman bilik darjah itu semata-mata, tetapi juga merangkumi ruang koridor dan
juga tangga menuju ke kelas.
Untuk borang maklum balas pemantauan dan penilaian terhadap kebersihan serta
keselamatan kawasan bilik darjah ini, saya berikan kepada responden dari kalangan murid-murid
dan juga guru-guru yang menggunakan bilik darjah untuk sesi pengajaran dan pembelajaran.
Selain itu, saya juga memberikan borang pemantauan ini kepada seorang pekerja rendah am
sekolah, yang bertugas membersihkan kawasan tersebut. Berikut merupakan gambar kawasan
bilik darjah di SK Kunak 1.

Kawasan Bilik Darjah SK Kunak 1

Berikut merupakan sampel borang maklum balas pemantauan keselamatan kawasan bilik
darjah yang saya buat.

Cristina Johnny 781226125338001

Borang Maklum Balas


Pemantauan dan Penilaian Kebersihan dan Keselamatan Kawasan Bilik Darjah
BAHAGIAN A

: PROFIL RESPONDEN

Sila Tandakan ( ) dalam petak berkenaan.


1. Responden
Guru

Murid

Pekerja Rendah Am

2. Jantina
Lelaki

Perempuan

BAHAGIAN B
: MAKLUM BALAS PEMANTAUAN DAN
PENILAIAN KEBERSIHAN DAN
KESELAMATAN
KAWASAN BILIK DARJAH

Cristina Johnny 781226125338001

3. Sila baca perkara-perkara berikut.


4. Gunakan skala yang diberikan untuk memberi markah penilaian anda terhadap
tahap kebersihan dan keselamatan kawasan bilik darjah.
5. Sila tandakan ( ) dalam petak yang berkenaan.
SKALA
1. Tidak Setuju
2. Setuju
3. Sangat Setuju

Bil.

Perkara

Skor Yang Dinilai


1
2
3

6
7
8
9
10
11

A. Kebersihan
Bilangan tong sampah yang disediakan mencukupi.
Sampah di buang ke dalam tong sampah.
Kelas disapu setiap hari.
Koridor disapu setiap hari.
Tangga disapu setiap hari.
B. Keselamatan
Meja dan kerusi berada dalam keadaan yang kukuh.
Grill tingkap berada dalam keadaan yang baik.
Cermin tingkap berada dalam kedudukan yang kukuh.
Lantai tidak berlubang.
Siling tidak bocor.
Pendawaian elektrik untuk lampu dan kipas berada dalam

12
13
14
15

keadaan yang baik.


Koridor tidak berlubang.
Koridor berada dalam keadaan yang kering setiap hari.
Tangga berada dalam keadaan yang kukuh.
Tangga berada dalam keadaan yang kering.

1
2
3
4
5

BAHAGIAN C
: CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN

6. Berdasarkan penilaian anda, sila kemukakan cadangan untuk penambahbaikan


tahap kebersihan dan keselamatan kawasan bilik darjah ini.

Cristina Johnny 781226125338001

Sekian, terima kasih. Kesudian anda untuk menjawab dan memulangkan borang maklum balas
pemantauan dan penilaian kebersihan dan keselamatan ini akan dapat membantu pihak
Jawatankuasa 3K Sekolah Kebangsaan Kunak 1, untuk mempertingkatkan tahap kebersihan dan
keselamatan sekolah kita.

Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan sila berhubung dengan;


Puan Cristina Johnny
Pengerusi Jawatankuasa 3K
SK Kunak 1
3.2
Borang Maklum Balas Pemantauan Kebersihan dan Keselamatan
Kawasan Kantin
Kawasan Kantin merupakan kawasan yang menjadi tumpuan seluruh warga sekolah kerana ianya
adalah tempat di mana mereka semua berkumpul untuk membeli makanan dan juga makan.
Borang maklum balas pemantauan dan penilaian kebersihan dan keselamatan kawasan
kantin saya berikan kepada responden di kalangan murid-murid, guru dan juga pengusaha kantin
sekolah. Berikut merupakan gambar-gambar kawasan kantin sekolah SK Kunak 1.

10

Cristina Johnny 781226125338001

Kantin Sekolah SK Kunak 1

Berikut merupakan sampel borang maklum balas pemantauan keselamatan


kawasan kantin yang saya buat.

Borang Maklum Balas


Pemantauan dan Penilaian Kebersihan dan Keselamatan Kawasan Kantin
BAHAGIAN A

: PROFIL RESPONDEN

Sila Tandakan ( ) dalam petak berkenaan.


1. Responden
11

Cristina Johnny 781226125338001

Guru

Murid

Pengusaha Kantin

2. Jantina
Lelaki

Perempuan

BAHAGIAN B
: MAKLUM BALAS PEMANTAUAN DAN
PENILAIAN KEBERSIHAN DAN
KESELAMATAN
KAWASAN KANTIN

3. Sila baca perkara-perkara berikut.


4. Gunakan skala yang diberikan untuk memberi markah penilaian anda terhadap
tahap kebersihan dan keselamatan kawasan kantin.
5. Sila tandakan ( ) dalam petak yang berkenaan.

SKALA
1. Tidak Setuju
2. Setuju
3. Sangat Setuju

12

Cristina Johnny 781226125338001

Bil.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Perkara

Skor Yang Dinilai


1
2
3

A. Kebersihan
Bilangan tong sampah yang disediakan mencukupi.
Sampah di buang ke dalam tong sampah.
Kawasan kantin disapu setiap awal pagi, selesai waktu rehat
dan sebelum pulang
Longkang di sekeliling kantin bersih dan tidak tersumbat.
Meja kantin di lap dengan bersih sebelum digunakan.
Peralatan makanan berada dalam keadaan yang bersih.
Makanan yang disediakan bersih.
Pengusaha kantin dan pekerja kantin berpakaian bersih dan
kemas.
B. Keselamatan
Meja dan kerusi makan berada dalam keadaan yang kukuh.
Lantai kantin tidak berlubang.
Lantai kantin sentiasa kering.
Murid-murid beratur ketika membeli makanan.
Murid tertib ketika makan di kantin.
Pendawaian elektrik untuk lampu dan kipas berada dalam
keadaan yang baik.
Koridor tidak berlubang.
Koridor berada dalam keadaan yang kering setiap hari.

BAHAGIAN C
: CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN

6. Berdasarkan penilaian anda, sila kemukakan cadangan untuk penambahbaikan


tahap kebersihan dan keselamatan kawasan kantin ini.

13

Cristina Johnny 781226125338001

Sekian, terima kasih. Kesudian anda untuk menjawab dan memulangkan borang maklum balas
pemantauan dan penilaian kebersihan dan keselamatan ini akan dapat membantu pihak
Jawatankuasa 3K Sekolah Kebangsaan Kunak 1, untuk mempertingkatkan tahap kebersihan dan
keselamatan sekolah kita.
Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan sila berhubung dengan;
Puan Cristina Johnny
Pengerusi Jawatankuasa 3K
SK Kunak 1

3.3

Borang Maklum Balas Pemantauan dan Penilaian Kebersihan dan Keselamatan


Padang Sekolah

Padang sekolah merupakan satu lagi kawasan yang menjadi tumpuan warga sekolah, terutama
sekali murid-murid dan juga guru yang melakukan aktiviti pendidikan jasmani ataupun aktiviti
ko-kurikulum seperti perkhemahan.
Saya memilih responden dari kalangan murid-murid, guru dan juga tukang kebun yang
bertugas menjaga kebersihan dan kekemasan padang. Berikut merupakan gambar kawasan
padang sekolah.

14

Cristina Johnny 781226125338001

Kawasan padang SK Kunak 1

Berikut merupakan sampel borang maklum balas pemantauan keselamatan


padang sekolah yang saya buat.
Borang Maklum Balas
Pemantauan dan Penilaian Kebersihan dan Keselamatan Padang Sekolah
BAHAGIAN A

: PROFIL RESPONDEN

Sila Tandakan ( ) dalam petak berkenaan.


1. Responden
Guru

Murid

Tukang Kebun

2. Jantina
Lelaki

Perempuan

15

Cristina Johnny 781226125338001

BAHAGIAN B
: MAKLUM BALAS PEMANTAUAN DAN
PENILAIAN KEBERSIHAN DAN
KESELAMATAN
PADANG SEKOLAH

3. Sila baca perkara-perkara berikut.


4. Gunakan skala yang diberikan untuk memberi markah penilaian anda terhadap
tahap kebersihan dan keselamatan padang sekolah.
5. Sila tandakan ( ) dalam petak yang berkenaan.

SKALA
1. Tidak Setuju
2. Setuju
3. Sangat Setuju
Bil.

1
2
3
4
7
8
9

Perkara

Skor Yang Dinilai


1
2
3

A. Kebersihan
Tong sampah ada disediakan di tepi padang sekolah.
Sampah di buang ke dalam tong sampah.
Rumpur berada dalam keadaan yang pendek.
B. Keselamatan
Permukaan padang tidak berbatu.
Permukaan padang bebas dari benda tajam.
Permukaan padang tidak berlubang.
Murid menggunakan padang dengan pengawasan guru.
16

Cristina Johnny 781226125338001

BAHAGIAN C
: CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN

6. Berdasarkan penilaian anda, sila kemukakan cadangan untuk penambahbaikan


tahap kebersihan dan keselamatan padang sekolah ini.

Sekian, terima kasih. Kesudian anda untuk menjawab dan memulangkan borang maklum balas
pemantauan dan penilaian kebersihan dan keselamatan ini akan dapat membantu pihak
Jawatankuasa 3K Sekolah Kebangsaan Kunak 1, untuk mempertingkatkan tahap kebersihan dan
keselamatan sekolah kita.
Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan sila berhubung dengan;
Puan Cristina Johnny
Pengerusi Jawatankuasa 3K
SK Kunak 1

17

Cristina Johnny 781226125338001

3.4

Borang Maklum Balas Pemantauan dan Penilaian Kebersihan dan Keselamatan


Bilik Makmal Sains Sekolah

Makmal sains sekolah adalah kawasan tumpuan murid-murid di sekolah kerana ianya adalah satu
kelas di mana murid-murid dapat mempelajari mata pelajaran sains dengan lebih baik, kerana
bilik ini dilengkapi dengan peralatan sains berbanding bilik darjah.
Saya memilih responden dari kalangan murid, guru sains dan juga pekerja pembersihan
yang bertugas membersihkan kawasan makmal sains.

Bilik Makmal Sains SK Kunak 1

18

Cristina Johnny 781226125338001

Berikut merupakan sampel borang pemantauan dan penilaian yang saya sediakan untuk
menilai kebersihan dan keselamatan bilik makmal sains sekolah.

Borang Maklum Balas


Pemantauan dan Penilaian Kebersihan dan Keselamatan Bilik Makmal Sains Sekolah
BAHAGIAN A

: PROFIL RESPONDEN

Sila Tandakan ( ) dalam petak berkenaan.


1. Responden
Guru

Murid

Pekerja Pembersihan

2. Jantina
Lelaki

Perempuan

19

Cristina Johnny 781226125338001

BAHAGIAN B
: MAKLUM BALAS PEMANTAUAN DAN
PENILAIAN KEBERSIHAN DAN
KESELAMATAN
BILIK MAKMAL SAINS SEKOLAH

3. Sila baca perkara-perkara berikut.


4. Gunakan skala yang diberikan untuk memberi markah penilaian anda
terhadap tahap kebersihan dan keselamatan bilik makmal sains sekolah.
5. Sila tandakan ( ) dalam petak yang berkenaan.

SKALA
1. Tidak Setuju
2. Setuju
3. Sangat Setuju
Bil.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Perkara

Skor Yang Dinilai


1
2
3

A. Kebersihan
Tong sampah ada disediakan di luar bilik makmal sains.
Sampah di buang ke dalam tong sampah.
Bilik makmal sains sekolah disapu setiap hari.
B. Keselamatan
Meja dan kerusi berada dalam keadaan yang kukuh.
Peralatan dan bahan sains disimpan di tempat yang
sepatutnya.
Lantai bilik makmal tidak berlubang.
Jeriji besi pada jendela masih kukuh.
Cermin tingkap masih kukuh pada kedudukannya.
Siling bilik makmal sains kukuh.
Peraturan penggunaan bilik makmal sains ada disediakan.
Murid-murid menggunakan bilik makmal sains di bawah
pengawasan guru.
Pendawaian elektrik untuk kipas dan lampu berada dalam
20

Cristina Johnny 781226125338001

keadaan baik.
BAHAGIAN C
: CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN

6. Berdasarkan

penilaian

anda,

sila

kemukakan

cadangan

untuk

penambahbaikan tahap kebersihan dan keselamatan bilik makmal sains


sekolah ini.

Sekian, terima kasih. Kesudian anda untuk menjawab dan memulangkan borang maklum balas
pemantauan dan penilaian kebersihan dan keselamatan ini akan dapat membantu pihak
Jawatankuasa 3K Sekolah Kebangsaan Kunak 1, untuk mempertingkatkan tahap kebersihan dan
keselamatan sekolah kita.
Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan sila berhubung dengan;
Puan Cristina Johnny
Pengerusi Jawatankuasa 3K
SK Kunak 1

21

Cristina Johnny 781226125338001

3.5

Borang Maklum Balas Pemantauan dan Penilaian Kebersihan dan Keselamatan


Dewan Ibnu Sina SK Kunak 1

Kawasan dewan merupakan satu lagi kawasan tumpuan warga sekolah, di mana murid-murid dan
guru-guru selalu berhimpun untuk perhimpunan pagi sekali setiap minggu. Dewan sekolah SK
Kunak 1 yang di kenali sebagai Dewan Ibnu Sina juga sering digunakan untuk aktiviti-aktiviti
rasmi sekolah seperti, Program Permuafakatan Ibubapa dan Guru, Majlis Anugerah dan
sebagainya.
Saya memilih responden dari kalangan murid, guru dan juga wakil dari persatuan
Persatuan Ibubapa dan Guru(PIBG) untuk menjawab borang maklum balas ini. Berikut
merupakan gambar Dewan Ibnu Sina.

Dewan Ibnu Sina

22

Cristina Johnny 781226125338001

Berikut merupakan borang maklum balas pemantauan dan penilaian kebersihan dan
keselamatan dewan sekolah yang telah saya sediakan.

Borang Maklum Balas


Pemantauan dan Penilaian Kebersihan dan Keselamatan Bilik Makmal Sains Sekolah

BAHAGIAN A

: PROFIL RESPONDEN

Sila Tandakan ( ) dalam petak berkenaan.


1. Responden
Guru

Murid

Ahli PIBG

2. Jantina
Lelaki

Perempuan

23

Cristina Johnny 781226125338001

BAHAGIAN B
: MAKLUM BALAS PEMANTAUAN DAN
PENILAIAN KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN
DEWAN IBNU SINA

3. Sila baca perkara-perkara berikut.


4. Gunakan skala yang diberikan untuk memberi markah penilaian anda
terhadap tahap kebersihan dan keselamatan Dewan Ibnu Sina.
5. Sila tandakan ( ) dalam petak yang berkenaan.

SKALA
4. Tidak Setuju
5. Setuju
6. Sangat Setuju
Bil.

Perkara
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A. Kebersihan
Tong sampah ada disediakan di luar Dewan Ibnu Sina.
Sampah di buang ke dalam tong sampah.
Dewan Ibnu Sina di sapu bersih setiap hari.
Tandas dewan mempunyai air dan bersih.
B. Keselamatan
Lantai dewan tidak berlubang.
Siling dan bumbung dewan masih kukuh.
Cermin tingkap dewan berada pada kedudukan yang kukuh.
Pintu dewan berfungsi dengan baik.
Tangga pentas dewan masih kukuh.
Pentas kukuh.
Pendawaian untuk lampu dan kipas berada dalam keadaan
yang baik.
Murid-murid berada di dalam dewan dengan pengawasan
guru.
BAHAGIAN C
: CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN

24

Skor Yang Dinilai


2
3

Cristina Johnny 781226125338001

6. Berdasarkan

penilaian

anda,

sila

kemukakan

cadangan

untuk

penambahbaikan tahap kebersihan dan keselamatan Dewan Ibnu Sina


ini.

Sekian, terima kasih. Kesudian anda untuk menjawab dan memulangkan borang maklum balas
pemantauan dan penilaian kebersihan dan keselamatan ini akan dapat membantu pihak
Jawatankuasa 3K Sekolah Kebangsaan Kunak 1, untuk mempertingkatkan tahap kebersihan dan
keselamatan sekolah kita.
Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan sila berhubung dengan;
Puan Cristina Johnny
Pengerusi Jawatankuasa 3K
SK Kunak 1

25

Cristina Johnny 781226125338001

4.0

Analisis dan Laporan Hasil Pemantauan dan Penilaian Kebersihan dan Keselamatan
Sekolah

Saya mengambil maklum balas daripada lebih kurang 10 responden bagi setiap kawasan yang
saya fokuskan iaitu; kawasan bilik darjah, kawasan kantin, padang sekolah, Bilik Makmal Sains
dan juga Dewan Ibnu Sina.
4.1

Perincian profil responden adalah seperti dalam jadual yang berikut;

KAWASAN
Kawasan Bilik Darjah
Kawasan Kantin

Bilik Makmal Sains


Padang Sekolah
Dewan Ibnu Sina

4.2

RESPONDEN

JANTINA

1.
2.
3.
1.
2.
3.

(10 orang)
Murid : 4
Guru : 4
Pekerja Pembersihan : 2
Murid : 4
Guru : 4
Pengusaha/Pekerja

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Kantin: 2
Murid : 4
Guru Sains : 4
Pekerja Pembersihan : 2
Murid : 5
Guru : 4
Tukang Kebun : 1
Murid : 3
Guru : 3
Ahli PIBG : 4

1. Lelaki : 5
2. Perempuan : 5
1. Lelaki : 5
2. Perempuan : 5

1. Lelaki : 5
2. Perempuan : 5
1. Lelaki : 5
2. Perempuan : 5
1. Lelaki : 5
2. Perempuan : 5

Berikut merupakan cara pengiraan dan analisis penilaian responden pada borang

maklum balas pemantauan dan penilaian yang saya sediakan bagi setiap kawasan.
Kawasan Bilik Darjah
Markah

Analisis Markah
26

Cristina Johnny 781226125338001

15 - 23

Kurang Memuaskan. Kebersihan dan keselamatan perlu

24 - 35

diperbaiki serta merta bagi mengelakkan kemalangan.


Memuaskan. Boleh dipertingkatkan dari masa ke semasa

36 - 45

bagi memastikan keselamatan warga sekolah terjamin.


Amat Memuaskan. Keselamatan warga sekolah terjaga.

Kawasan Kantin Sekolah


Markah
16 - 24

Analisis Markah
Kurang Memuaskan. Kebersihan dan keselamatan perlu

25 - 38

diperbaiki serta merta bagi mengelakkan kemalangan.


Memuaskan. Boleh dipertingkatkan dari masa ke semasa

39 - 48

bagi memastikan keselamatan warga sekolah terjamin.


Amat Memuaskan. Keselamatan warga sekolah terjaga.

Bilik Makmal Sains Sekolah


Markah
12 - 18

Analisis Markah
Kurang Memuaskan. Kebersihan dan keselamatan perlu

19 - 28

diperbaiki serta merta bagi mengelakkan kemalangan.


Memuaskan. Boleh dipertingkatkan dari masa ke semasa

29 - 36

bagi memastikan keselamatan warga sekolah terjamin.


Amat Memuaskan. Keselamatan warga sekolah terjaga.

Padang Sekolah

9 - 14

Markah

Analisis Markah
Kurang Memuaskan. Kebersihan dan keselamatan perlu

15 - 22

diperbaiki serta merta bagi mengelakkan kemalangan.


Memuaskan. Boleh dipertingkatkan dari masa ke semasa

23 - 27

bagi memastikan keselamatan warga sekolah terjamin.


Amat Memuaskan. Keselamatan warga sekolah terjaga.

Dewan Ibnu Sina


27

Cristina Johnny 781226125338001

Markah
12 - 18

Analisis Markah
Kurang Memuaskan. Kebersihan dan keselamatan perlu

19 - 28

diperbaiki serta merta bagi mengelakkan kemalangan.


Memuaskan. Boleh dipertingkatkan dari masa ke semasa

29 - 36

bagi memastikan keselamatan warga sekolah terjamin.


Amat Memuaskan. Keselamatan warga sekolah terjaga.

4.3 Analisis Borang Maklum Balas Pemantauan dan Penilaian Mengikut Tempat.
Kawasan Bilik Darjah
Responden

Skor Penilaian
24 - 35

15 - 23
Responden 1
Responden 2
Responden 3
Responden 4
Responden 5
Responden 6
Responden 7
Responden 8
Responden 9
Responden 10

36 - 45

28

Cristina Johnny 781226125338001

Secara keseluruhannya, responden yang mengisi borang maklum balas pemantauan dan
penilaian kebersihan dan keselamatan kawasan bilik darjah merasakan bahawa kawasan bilik
darjah berada pada tahap yang memuaskan.
Tong sampah bagi setiap kelas ada disediakan. Pekerja pembersihan juga ada melakukan
tugas rutin menyapu kawasan kelas pada setiap hari. Jeriji besi pada tingkap kelas masih kukuh
dan begitu juga dengan kerusi serta meja.
Terdapat beberapa kerusi dan meja yang agak usang namun ianya hanya diletakkan
sebagai tempat untuk meletakkan bahan paparan di sudut kelas dan bukannya digunakan untuk
pembelajaran sepenuh masa.
Murid-murid juga tahu menggunakan tong sampah dengan betul meskipun ada beberapa
orang murid terutama murid Tahun 1 yang masih membuang sampah di dalam laci mereka dan
hanya membuang sampah tersebut apabila mereka diminta untuk berbuat demikian. Berikut
merupakan graf carta pai keputusan penilaian bagi kebersihan dan keselamatan kawasan bilik
darjah.

Penilaian Kebersihan dan Keselamatan Bilik Darjah (10 Responden)

2
Memuaskan
Amat Memuaskan
8

29

Cristina Johnny 781226125338001

Kawasan Kantin
Responden

Skor Penilaian
25 - 38

16 - 24
Responden 1
Responden 2
Responden 3
Responden 4
Responden 5
Responden 6
Responden 7
Responden 8
Responden 9
Responden 10

39- 48

Secara kelesuruhannya, responden memberikan maklum balas yang cukup positif dalam
borang pemantauan dan penilaian kebersihan dan keselamatan kantin yang saya sediakan di
mana separuh daripada 10 orang responden memberikan markah penilaian yang memuaskan dan
5 orang lagi memberikan penilaian yang amat memuaskan.
30

Cristina Johnny 781226125338001

Kantin disapu bersih setiap hari malah setiap kali selepas digunakan oleh murid pada
waktu rehat. Sekiranya berlaku tumpahan minuman atau makanan tidak kiralah di atas meja
ataupun di atas lantai, para pekerja kantin akan terus mengelap tumpahan tersebut.
Kerusi dan meja yang disediakan juga selesa dan berada dalam keadaan yang baik.
Murid-murid juga beratur semasa membeli makanan. Tong sampah yang disediakan juga
digunakan dengan baik dan sekiranya telah penuh, sampah di dalam tong sampah itu akan terus
dikeluarkan dan diikat untuk di buang ke tempat pelupusan sampah daerah.
Longkang di sekeliling kantin juga bersih di mana airnya tidak bertakung dan ianya tidak
tersumbat. Para pekerja kantin juga berpakaian bersih dan peralatan memasak serta peralatan
makan yang digunakan juga bersih.
Berikut merupakan graf carta pai bagi keputusan penilaian kebersihan dan keselamatan
kantin sekolah SK Kunak 1.

Penilaian Kebersihan dan Keselamatan Kantin Sekolah (10 Responden)

31

Memuaskan
Amat Memuaskan

Cristina Johnny 781226125338001

Padang Sekolah
Responden

Skor Penilaian
15 - 22

9 - 14
Responden 1
Responden 2
Responden 3
Responden 4
Responden 5
Responden 6
Responden 7
Responden 8
Responden 9
Responden 10

23 - 27

Daripada 10 responden, ada tiga responden yang memberikan markah kurang


memuaskan bagi penilaian mereka terhadap padang sekolah.
Ini adalah kerana kawasan permukaan padang adalah agak tidak rata dan risiko untuk
terjatuh memang ada. Walaubagaimanapun, hal ini boleh dielakkan sekiranya murid-murid
berada di padang dan melakukan aktiviti dengan betul dan dei bawah pengawasan guru.

32

Cristina Johnny 781226125338001

Namun begitu, padang sekolah juga dapat memuaskan hati 7 lagi responden kerana
rumput di padang dipotong pendek. Batu serta benda tajam juga tidak ada di atas padang. Secara
majoritinya, keadaan padang boleh disimpulkan sebagai memuaskan.

Berikut merupakan graf carta pai bagi keputusan penilaian kebersihan dan keselamatan
padang sekolah SK Kunak 1.

Penilaian Kebersihan dan Keselamatan Padang Sekolah (10 Responden)

Kurang Memuaskan
Memuaskan

33

Cristina Johnny 781226125338001

Bilik Makmal Sains


Responden

Skor Penilaian
19 - 28

12 - 18
Responden 1
Responden 2
Responden 3
Responden 4
Responden 5
Responden 6
Responden 7
Responden 8
Responden 9
Responden 10

29 - 36

Daripada 10 orang responden, 4 daripada mereka memberikan skor memuaskan


manakala 6 lagi memberikan skor amat meuaskan bagi penilaian mereka terhadap kebersihan
dan keselamatan kantin.
Bilik makmal sains berada dalam keadaan yang amat teratur dan sentiasa bersih.
Peralatan yang digunakan juga disimpan di tempat yang sepatutnya. Apa yang paling utama
ialah, peraturan penggunaan bilik makmal sains yang ada disediakan. Murid-murid boleh
merujuk kepada peraturan yang dilekat di dinding luar bilik makmal tentang peraturan-peraturan
penggunaan bilik makmak sains.

34

Cristina Johnny 781226125338001

Keadaan meja dan kerusi juga adalah baik. Begitu juga dengan jeriji besi pada tingkap,
masih berada dalam keadaan yang kukuh.
Majoriti daripada responden merasakan bahawa kebersihan dan keselamatan bilik
makmal sains adalah berada dalam keadaan yang terbaik.

Berikut merupakan graf carta pai bagi keputusan penilaian kebersihan dan keselamatan
bilik makmal sains sekolah.

Penilaian Kebersihan dan Keselamatan Bilik Makmal Sains (10 Responden)

Memuaskan
Amat Memuaskan

35

Cristina Johnny 781226125338001

Dewan Ibnu Sina


Responden
Responden 1
Responden 2
Responden 3
Responden 4
Responden 5
Responden 6
Responden 7
Responden 8
Responden 9
Responden 10

Skor Penilaian
19 - 28

12 - 18

29 - 36

7 orang daripada 10 responden memberikan skor tidak memuaskan bagi penilaian


kebersihan dan keselamatan Dewan Ibnu Sina SK Kunak 1.
Ini adalah kerana, keadaan lantai dewan sekolah itu yang kini 30% terkopek, di mana
tiles yang digunakan pecah dan terbuka menampakkan simen dan pasir di bawah tiles tersebut.
Keadaan ini menyebaban suasan di dalam dewan berdebu.
Lampu juga ada yang tidak berfungsi begitu juga dengan kipas yang disediakan.
Kerosakan-kerosakan yang berlaku ini menyebabkan para responden merasakan bahawa
kebersihan dan keselamatan di dalam dewan adalah tidak terjamin.
Oleh yang demikian, perkara ini telah di bawa ke pengetahuan pihak pentadbir sekolah
dan telah pun mendapat kelulusan untuk baikpulih.

36

Cristina Johnny 781226125338001

Dewan Ibnu Sina ini akan dibaik pulih pada musim cuti sekolah, iaitu pada bulan
Disember 2014.

Berikut merupakan graf carta pai keputusan penilaian kebersihan dan keselamatan Dewan
Ibnu Sina SK Kunak 1.

Penilaian Kebersihan dan Keselamatan Dewan Ibnu Sina

Tidak Memuaskan
Memuaskan
7

3100 patah perkataan tidak termasuk pengurusan grafik

37

Cristina Johnny 781226125338001

5.0

Rujukan

Mohd. Norazam Abdul Razak. Che Ishak Ismail. Albeny Joslyn Panting. Et al. (Disember 2013).
HBHE3203 KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN. Open University
Malaysia. Meteor Doc. SDN. BHD. Selangor, Darul Ehsan.

38