Anda di halaman 1dari 6

Nama-nama Allah Yang Indah

ASMAUL
HUSNA

Maha Pengasih
Rahman Maha Penyayang
Ar-Rahim Maha esa

Yang merajai
Al-Ahad

Tempat
memohon
Al-Malik

Ar-

As-Samad

Al-Hakim Adil

Maha
Al-Basir
melihat

Al-Khaliq Maha Pencipta


AlMaha Suci

Quddus
Pemberi
As-Salam Keselamata

Al-Hakim
Allah adalah Hakim yang memiliki hukum.
Baik hukum di dunia maupun hukum
akhirat.
Allah adalah hakim yang paling adil.

AL-BASIR
Allah dapat melihat semua benda, benda yang sangat
kecilpun dapat terlihat oleh Allah.
Allah juga melihat semua perbuatan kita.
Kita tidak dapat sembunyi dari pengawasan Allah

Al-Khalik

Allah menciptakan semua yang ada di alam ini


Allah menciptakan benda-benda di angkasa seperti
matahari , bintang, rembulan,
Allah mendciptakan bendabenda yang adda di bumi
gunung, sungai laut , danau.
Allah menciptakan binatang, tumbuhan juga
manusia

AL-KUDDUS
Allah terbebas dari sifat sifat kekurangan
Allah sangat berbeda dengan mahluk-Nya
Allah Mahasempurna

AS-SALAM
Bila kita mengalami musibah, Allahlah yang
menyelamatkan kita.
Bila kita sakit, Allah yang menyembuhkan
kita.
Allah yang memberi rejeki kepada kita
sehingga kita tidak kelaparan.
Dan bila kita kehausan allah yang
menciptakan air untuk kita minum