Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENDAFTARAN KHAS

(L / P) BAWAH
TAHUN

PESERTA MSSM
PERMAINAN/SUKAN

: KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG

MSS DAERAH

Nama Pemain

Alamat Pemain
(Alamat Rumah)

R01

Sediakan 2 keping gambar ukuran


passport,
1 keping lekatkan di sini

No. Kad Pengenalan :

No. Telefon (Rumah):

Tarikh Daftar / Daftar semula ke Sekolah :

No. Daftar Sekolah :

Sila cop dgn


Cop sekolah

Angka Giliran ( PMR/SPM/STPM ) : __________________________________ Tahun : ____________________

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA


Nama IbuBapa / penjaga :

No. KP :

No. Telefon (Pejabat) :

No. Telefon bimbit :

Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga
membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai peserta balapan dan padang untuk pasukan
dan bersetuju
mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, Pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga faham
bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan
sepanjang masa kejohanan tersebut.
Tandatangan :

Tarikh :

AKUAN PENGETUA / GURU PENOLONG KANAN


Nama Pengetua / Guru Penolong Kanan :

No. Telefon Sekolah :

Alamat Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar

(Tandatangan dan Cop Rasmi)


Nama
No. KP

Tarikh

:
:

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSS BAHAGIAN / KETUA UNIT SUKAN PPD

Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan/Pertandingan Majlis sukan Sekolah-sekolah Sabah
dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.

Pengurus Pasukan
Nama :
No. KP :
Jawatan:
Tarikh :

Setiausaha Agung MSS Bahagian / Ketua Unit Sukan PPD


Nama :
No. KP :
Jawatan:
Tarikh :

BORANG PENDAFTARAN KHAS


(L / P) BAWAH
TAHUN

PESERTA MSSM
PERMAINAN/SUKAN

: KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG

MSS DAERAH

Nama Pemain

Alamat Pemain
(Alamat Rumah)

R01

Sediakan 2 keping gambar ukuran


passport,
1 keping lekatkan di sini
Sila cop dengan cop sekolah

No. Surat Beranak

No. Telefon (Rumah):

Tarikh Daftar / Daftar semula ke Sekolah :

No. Daftar Sekolah :

Angka Giliran ( UPSR ) : __________________________________ Tahun : ____________________

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA

Nama IbuBapa / penjaga :

No. KP :

No. Telefon (Pejabat) :

No. Telefon bimbit :

Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan
anak / jagaan saya didaftarkan sebagai peserta balapan dan padang untuk pasukan
dan bersetuju mematuhi
Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, Pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan
sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan
tersebut.
Tandatangan :

Tarikh :

AKUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN

Nama Guru Besar/ Guru Penolong Kanan :

No. Telefon Sekolah :

Alamat Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar

(Tandatangan dan Cop Rasmi)


Nama
No. KP

Tarikh

:
:

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSS BAHAGIAN / KETUA UNIT SUKAN PPD
Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan/Pertandingan Majlis sukan Sekolah-sekolah Sabah
dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.

Pengurus Pasukan
Nama :
No. KP :
Jawatan:
Tarikh :

Setiausaha Agung MSS Bahagian / Ketua Unit Sukan PPD


Nama :
No. KP :
Jawatan:
Tarikh :