Anda di halaman 1dari 12

PJM3103E

Assalamualaikum..
Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan
limpah kurniaNya maka kami dapat menyiapkan Tugasan untuk
subjek Kurikulum & Pedagogi Pendidikan Jasmani (PJM3103E)
bagi semester ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada
pensyarah pembimbing

Encik Roslan bin

Khalid, rakan-rakan, ahli keluarga yang banyak membantu kami


sepanjang saya menyiapkan tugasan ini.
Sekalung penghargaan Terima kasih sekali lagi kepada
En Roslan bin Khalid selaku pensyarah pembimbing , kerana
tidak putus-putus memberikan tunjuk ajar sepanjang menyiapkan
tugasan ini.
Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan
yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan
tugasan masing-masing. Bantuan kalian dari segi informasi terkini
mengenai tugasan amat saya hargai. Budi kalian yang sanggup
meluangkan masa untuk memberikan maklumat tidak akan kami
lupakan.
Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu saya secara langsung atau tidak langsung yang
banyak membantu dalam menyiapkan tugasan ini.
Sekian, terima kasih..

Noor Shafinaz Ab Rashid


Matematik 2

PJM3103E

NAMA
UMUR
TEMPAT LAHIR
TARIKH LAHIR
TEMPAT

:
:
:
:

NOOR SHAFINAZ BINTI AB RASHID


31 TAHUN
TEMERLOH, PAHANG
27 JULAI 1983
: SK BUKIT CERMIN, 28400
MENTAKAB

BERTUGAS
OPSYEN DIPLOMA : PENGAJIAN MATEMATIK &
AGAMA
PENGALAMAN :10 TAHUN (BERMULA TAHUN 2005)
MENGAJAR

PJM3103E

13

Manipulasi Alatan

Tajuk:
Melambung, melantun dan
menyambut.

Fokus:

1.4.1
2.3.1

Melambung, melantun dan


menangkap bola.
Menyatakan perkaitan antara
aplikasi daya dengan pergerakan
objek.

5.2.3

Menerima kemenangan dan


kekalahan dalam permainan secara
positif.

5.4.3

Bekerjasama dalam kumpulan.

Berkebolehan melambung,
melantun dan menangkap bola.

Aktiviti:
1.
2.
3.
4.

Memanaskan badan.
Lantun bola.
Bola 3M.
Permainan kecil Bola
tali bersyarat.
5. Menyejukkan badan.
6. Pentaksiran.

Senarai
semak
Lembaran
(unit 13)

EMK:
Kreativiti &
Inovasi

Modul:
m/s : 40 - 42

Standard
Prestasi:
B1D1E2

PJM3103E

Rancangan Pengajaran Mingguan

PJM3103E

Rancangan Pengajaran Harian


Tahun

: 2 Cemerlang

Masa

: 8.10 8.40

Tarikh

: 01.02.2014

Hari

: Selasa

Modul

: Manipulasi Alatan

Tajuk

: Manipulasi Alatan - Melambung, melantun dan menyambut

Standard kandungan

Berkebolehan melambung, melantun dan menangkap bola.


Standard pembelajaran

1.4.1 Melambung, melantun dan menangkap bola.


2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek.
5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

Objektif Pembelajaran :
1. Melakukan melambung, melantun dan meyambut bola dengan cara yang betul.
2. Menyatakan anggota yang terlibat semasa aktiviti.
3. Bekerjasama dan tidak putus asa.

PJM3103E

Kelas/Masa
2 Cemerlang
8.10-8.40

Isi Kandungan
Modul : Manipulasi Alatan
Tajuk : Melambung, melantun dan menyambut
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
1) Memanaskan badan- Murid berlari dengan gaya burung terbang
bebas, selepas dengar bunyi wisel, murid lari ke kon yang telah
ditetapkan.

2) Melakukan aktiviti :(a) Lantunan bola dan menyambut secara individu


I.
Murid melantun bola ke lantai sebanyak sekali, dua
kali dan tiga kali dan menangkap bola tersebut.

(b) Lantunan bola dan menyambut


I.
Murid dalam kumpulan kecil dengan sebiji bola.
II.
Seorang murid melambung bola, bola melantun dan
murid bergerak menangkap bola tersebut.
6

Impak

PJM3103E

III.

Murid yang berjaya menyambut bola akan

IV.

melambung bola semula.


Ulang aktiviti beberapa kali.

(c) Bola 3M
I.
Murid dalam kumpulan kecil.
II.
Murid 1 melantun bola kepada murid 3, dan bergerak
III.

ke belakang murid 4
Murid 3 menyambut dan melantun kepada murid 2.
7

PJM3103E

IV.

Murid 3 bergerak ke belakang murid 2.


Ulang aktiviti beberapa kali dengan jarak 5 meter, 7
meter dan 10 meter.

3) Permainan Kecil ( Captain Ball)


a. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.
b. Setiap kumpulan memilih seorang kapten.
c. Kapten dikehendaki berdiri di dalam di dalam gelung.
d. Murid-murid lain akan disusun di hadapan kapten.
e. Kumpulan yang memulakan permainan akan melantun bola
kepada kawan-kawan masing-masing.
f. Murid yang berjaya menangkap bola akan melantun bola
kepada kawan-kawan sepasukannya.
g. Mata dikira apabila kapten Berjaya mendapatkan bola yang
dilantun kepadanya.
h. Kumpulan yang tidak mendapat mata akan memulakan
permainan di tengah gelanggang.
8

PJM3103E

4) Gerak Kendur
I.
Menyejukkan badan dengan menyanyikan lagu Golek-golek
disertai dengan gerak kendur anggota badan.

PJM3103E

EMK:
1. Kreativiti
2. Keusahawan
Penilaian:
1. Pemerhatian
2. Satu tangkapan bola oleh kapten dikira sebagai satu mata.
BBM
1. Bola jarring
2. Bola getah
3. Gelung
4. Kon
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan seperti yang dirancang.

REFLEKSI
NOOR SHAFINAZ BINTI AB RASHID
10

PJM3103E

2011162360143/830727065618

Alhamdulillah bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya


dapat saya menyempurnakan kerja kursus bagi subjek PJM3103E pada semester kali
ini.
Bagi mata pelajaran ini, saya dikehendaki untuk menghasilkan sebuah
rancangan pengajaran harian seterusnya melaksanakan pengajaran makro sewaktu
sesi amali berpandukan rancangan pengajaran harian yang dihasilkan.
Dalam penyediaan rancangan pengajaran harian ini, saya merujuk kepada
contoh-contoh rancangan pengajaran harian di laman sesawang dan buku-buku
panduan guru yang dibekalkan oleh bahagian pendidikan guru. Dari situ, saya mula
menulis rancangan pengajaran harian ini.
Selain itu, saya juga ada bertanyakan pendapat sahabat saya yang mempunyai
pengetahuan khusus tentang pendidikan jasmani dan kesihatan. Banyak pendapat dan
cadangan yang diusulkan kepada saya. Mereka juga turut menyatakan bahawa
penghasilan rancangan pengajaran harian yang menarik mampu menghasilkan
pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
Setelah selesai menghasilkan rancangan pengajaran harian, saya telah emailkan
kepada pensyarah pembimbing saya Encik Roslan bin Khalid bagi tujuan semakan dan
cadangan penambahbaikan. Beliau telah memberikan respon yang sangat baik dan
mencadangkan saya agar menambah dan menvariasikan aktiviti. Bagi tujuan ini, saya
telah meminta pendapat rakan sejurulatih dengan saya sewaktu saya menjalankan
latihan pusat bola jaring MSSM 2014. Mereka banyak memberikan pendapat dan
cadangan penambahbaikan penulisan rancangan pengajaran harian saya. Mereka
11

PJM3103E

mencadangkan agar saya menyusun aktiviti saya kepada aktiviti individu, berpasangan
dan seterusnya berkumpulan. Saya rasa sangat bersyukur dengan bantuan sahabatsahabat saya dalam menyiapkan tugasan ini.
Pada 13hb September 2014 yang lalu, satu sesi amali pengajaran makro bagi
subjek PJM3103E telah dijalankan. Saya telah cuba sedaya upaya untuk menghasilkan
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan mengikuti apa yang telah saya
rancang. Alhamdulillah saya merasakan sesi pengajaran dan pembelajaran saya dapat
berjalan seperti yang dirancang. Setelah selesai sesi pengajaran makro, pensyarah
pembimbing saya memberikan ulasan terhadap sesi pengajaran makro saya. Beliau
berpendapat agar saya menambahbaik permulaan pengajaran saya daripada regangan
statik kepada permainan kecil. Selain itu, beliau juga mencadangkan agar saya
memaksimum penggunaan peralatan agar murid tidak menunggu lama untuk
menjalankan sesuatu aktiviti. Beliau juga berharap agar saya dapat menjadi tenaga
pengajar yang baik.
Cadangan dan teguran pensyarah pembimbing saya, telah saya ambil secara
positif bagi memajukan diri saya. Setelah selesai sesi ulasan, saya cuba
menambahbaik rancangan pengajaran harian saya. Saya berharap agar ilmu yang
dikongsikan oleh sahabat-sahabat serta pensyarah pembimbing saya dapat saya
aplikasikan dalam pengajaran pada masa-masa akan datang.

12