Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER SAINS TAHUN 4

MINGGU

TEMA
Sains Hayat

1
02.02.2015
06.02.2015

TAJUK
Perkumuhan dan
Penyahtinjaan Manusia

STANDARD PEMBELAJARAN
3.2.1:Menyatakan maksud
perkumuhan melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.
3.2.2:Mengenal pasti organ dan
hasil perkumuhan iaitu:
ginjal menghasilkan air
kencing
kulit mengeluarkan peluh
peparu menghasilkan karbon
dioksida dan wap air
3.2.3:Menyatakan maksud
penyahtinjaan dan hasil nyahtinja
melalui pemerhatian menerusi
pelbagai media

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran ini, murid dapat:
(i) Menyatakan maksud perkumuhan
melalui pemerhatian menerusi pelbagai
media.

CATATAN
Sesi pengajaran
dibawa ke minggu
seterusnya

(ii)Mengenal pasti organ dan hasil


perkumuhan
(iii)Menyatakan maksud penyahtinjaan
dan hasil nyahtinja melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media
(iv) Menjelas dengan contoh keperluan
manusia menjalani perkumuhan dan
pennyahtinjaan

2
09.02.2015
13.02.2015

3
16.02.2015
20.02.2015

3.2.4:Menjelas dengan contoh


keperluan manusia menjalani
perkumuhan dan pennyahtinjaan
3.2.5:Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK , penulisan
atau lisan.
3.1.4:Mengitlak bahawa kadar
pernafasan bergantung kepada
jenis aktiviti yang dilakukan melalui
pemerhatian pada pergerakan
dada.
3.1.5:Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK , penulisan
atau lisan.

(v) Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK , penulisan atau lisan.

Di akhir pengajaran ini, murid dapat:


(i) Mengitlak bahawa kadar pernafasan
bergantung kepada jenis aktiviti yang
dilakukan melalui pemerhatian pada
pergerakan dada.
(ii) Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK , penulisan atau lisan.

Cuti Tahun Baru Cina

MINGGU

TEMA
Sains Hayat

TAJUK
Perkumuhan dan
Penyahtinjaan Manusia

4
23.02.2015
27.02.2015

Sains Hayat

Manusia Bergerak Balas


Terhadap Rangsangan

5
02.03.2015
06.03.2015

STANDARD PEMBELAJARAN
3.1.4:Mengitlak bahawa kadar
pernafasan bergantung kepada
jenis aktiviti yang dilakukan melalui
pemerhatian pada pergerakan
dada.
3.1.5:Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK , penulisan
atau lisan
3.3.1:Menyatakan manusia
bergerak balas apabila organ deria
menerima rangsangan dengan
menjalankan aktiviti

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CATATAN

Di akhir pengajaran ini, murid dapat:


(i) Mengitlak bahawa kadar pernafasan
bergantung kepada jenis aktiviti yang
dilakukan melalui pemerhatian pada
pergerakan dada.
(ii) Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK , penulisan atau lisan.
Di akhir pengajaran ini, murid dapat:
(i) Menyatakan manusia bergerak balas
apabila organ deria menerima
rangsangan dengan menjalankan aktiviti.

3.3.2:Menjelas dengan contoh


gerak balas manusia terhadap
rangsangan dalam kehidupan
harian.

(ii) Menjelas dengan contoh gerak balas


manusia terhadap rangsangan dalam
kehidupan harian

3.3.3:Membuat inferens tentang


kepentingan gerak balas manusia
terhadap rangsangan.

(iii) Membuat inferens tentang


kepentingan gerak balas manusia
terhadap rangsangan

3.3.4:Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran , TMK ,penulisan
atau lisan.

(iv) Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK , penulisan atau lisan.

Di akhir pengajaran ini, murid dapat:


Sains Hayat

Pewarisan Manusia

3.4.1:Menyatakan anak mewarisi


ciri ibu bapa seperti warna kulit ,
keadaan rambut dan rupa dengan
menjalankan aktiviti.

09.03.2015
13.03.2015

3.4.2:Menjelas dengan contoh ciri


pada anak boleh diwarisi daripada
keturunan
3.4.3:Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK , penulisan
atau lisan.

PKSR
(i) Menyatakan anak mewarisi ciri ibu
bapa seperti warna kulit , keadaan
rambut dan rupa dengan menjalankan
aktiviti
(ii) Menjelas dengan contoh ciri pada
anak boleh diwarisi daripada keturunan
(iiI) Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK , penulisan atau lisan.

9.3.2015 sehingga
12.3.2015

MINGGU

TEMA

TAJUK

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran ini, murid dapat:

Sains Hayat

7
23.03.2015
27.03.2015

Tabiat Boleh
Mengganggu Proses
Hidup Manusia

3.5.1:Menjelas dengan contoh


tabiat yang mengganggu proses
hidup seperti:
makan makanan yang tidak
seimbang
merokok
menghidu gam
menyalahgunakan dadah
minum minuman beralkohol
3.5.2:Menerangkan kesan tabiat
yang mengganggu proses hidup
seperti:
memudaratkan kesihatan
mengganggu tumbesaran
melambatkan gerak balas
terhadap rangsangan
3.5.3:Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK ,penulisan
atau lisan

(i) Menjelas dengan contoh tabiat yang


mengganggu proses hidup
(ii) Menerangkan kesan tabiat yang
mengganggu proses hidup
(iii) Menerangkan kesan tabiat yang
mengganggu proses hidup
(iv). Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK ,penulisan atau lisan

CATATAN

MINGGU

TEMA

TAJUK

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran ini, murid dapat:

Sains Hayat

Organ Pernafasan
Haiwan

4.1.1 Mengenal pasti organ


pernafasan bagi haiwan melalui
pemerhatian haiwan sebenar atau
pelbagai media iaitu:
peparu
insang
kulit lembab
spirakel
4.1.2:Mengitlak terdapat haiwan
yang mempunyai lebih dari satu
organ pernafasan seperti katak

30.03.2015
03.04.2015

(i) Mengenal pasti organ pernafasan bagi


haiwan melalui pemerhatian haiwan
sebenar atau pelbagai media
(ii) Mengitlak terdapat haiwan yang
mempunyai lebih dari satu organ
pernafasan seperti katak
(iii) Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran,TMK ,penulisan atau lisan..

4.1.3:Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran,TMK ,penulisan
atau lisan.

Sains Hayat

9
06.04.2015
10.04.2015

Tumbuhan Bergerak
balas Terhadap
Rangsangan

5.1.1:Membuat kesimpulan
bahagian tumbuhan yang bergerak
balas terhadap rangsangan dengan
menjalankan penyiasatan iaitu.
-akar bergerak balas terhadap air
-akar bergerak balas terhadap
graviti
-pucuk, daun dan bunga bergerak
balas terhadap cahaya.
-daun bergerak balas terhadap
cahaya.
5.1.2:Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran ,TMK, penulisan
atau lisan.

Di akhir pengajaran ini, murid dapat:


(i) Membuat kesimpulan bahagian
tumbuhan yang bergerak balas terhadap
rangsangan dengan menjalankan
penyiasatan.
(ii) Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran ,TMK, penulisan atau lisan..

CATATAN

MINGGU

TEMA

TAJUK
Fotosintesis

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh:

Di akhir pengajaran ini, murid dapat:

5.2.1:Menyatakan tumbuhan
membuat makanan sendiri dengan
menjalankan proses fotosintesis
melalui pemerhatian menerusi
pelbagai media.

(i) Menyatakan tumbuhan membuat


makanan sendiri dengan menjalankan
proses fotosintesis melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media

5.2.2:Menyatakan proses
fotosintesis memerlukan karbon
dioksida, air,cahaya matahari dan
klorofil melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.

10
13.04.2015
17.04.2015

5.2.3:Menyatakan proses
fotosintesis menghasilkan kanji dan
oksigen.
5.2.4:Membuat inferens tentang
kepentingan fotosintesis terhadap
hidupan lain.
5.2.5:Menaakul mengapa
tumbuhan tidak perlu bergerak
seperti haiwan

Sains Fizikal

10
13.04.2015
17.04.2015

Ukuran Panjang

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

5.2.6:Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran. TMK, penulisan
atau lisan.
6.1.1:Menyatakan panjang ialah
ukuran jarak antara dua titik
6.1.2:Menjelas dengan contoh
tentang panjang dengan
menggunakan alat yang tidak
piawai seperti :
-jengkal,hasta,depa dan tapak kaki
-klip kertas ,pensel, kapur tulis,
penyedut minuman, benang,tali
dan anak mancis.

(ii) Menyatakan proses fotosintesis


memerlukan karbon dioksida, air,cahaya
matahari dan klorofil melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media
(iii) Menyatakan proses fotosintesis
menghasilkan kanji dan oksigen.

(iv) Membuat inferens tentang


kepentingan fotosintesis terhadap
hidupan lain.
(v) Menaakul mengapa tumbuhan tidak
perlu bergerak seperti haiwan

(vi) Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran. TMK, penulisan atau lisan.

Di akhir pengajaran ini, murid dapat:


(i) Mengitlak bahawa kadar pernafasan
bergantung kepada jenis aktiviti yang
dilakukan melalui pemerhatian pada
pergerakan dada.
(ii) Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK , penulisan atau lisan.

CATATAN

MINGGU

TEMA

TAJUK

STANDARD PEMBELAJARAN
6.1.3:Menyatakan panjang boleh
diukur dengan menggunakan alat
piawai seperti pembaris dan pita
pengukur dengan menjalankan
aktiviti

11

6.1.4:Menyatakan unit piawai


ukuran panjang dalam system
metric iaitu
millimeter(mm)sentimeter(cm)
meter(m) atau kilometer(km)

20.04.2015
24.04.2015

6.1.5:Mengukur panjang dengan


menggunakan alat dan unit piawai
yang sesuai dengan kaedah yang
betul

Luas

6.1.6:Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran ,TMK ,penulisan
atau lisan
6.2.1:Menyatakan luas ialah
besarnya sesuatu permukaan.
6.2.2:Mengukur luas permukaan
satu objek menggunakan alat
pengukur piawai seperti kertas
petak berukuran 1cm x 1cm

12
27.04.2015
01.05.2015

6.2.3:Menyatakan unit piawai bagi


luas dalam system metrik iaitu
millimeter persegi (mm),
sentimeter persegi(cm ), meter
persegi (m ) dan kilometer persegi
(km)

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran ini, murid dapat:
(i) Menyatakan panjang boleh diukur
dengan menggunakan alat piawai seperti
pembaris dan pita pengukur dengan
menjalankan aktiviti
(ii) Menyatakan unit piawai ukuran
panjang dalam system metric iaitu
millimeter(mm)sentimeter(cm)
meter(m) atau kilometer(km)
(iii) Mengukur panjang dengan
menggunakan alat dan unit piawai yang
sesuai dengan kaedah yang betul
(iv) Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran ,TMK ,penulisan atau lisan

Di akhir pengajaran ini, murid dapat:


(i) Menyatakan luas ialah besarnya
sesuatu permukaan.

(ii) Mengukur luas permukaan satu objek


menggunakan alat pengukur piawai
seperti kertas petak berukuran 1cm x
1cm
(iii)Menyatakan unit piawai bagi luas
dalam system metrik iaitu millimeter
persegi (mm), sentimeter persegi(cm ),
meter persegi (m ) dan kilometer
persegi (km)

CATATAN