Anda di halaman 1dari 2

AKTIVITI DAN ISTIADAT

PENGAKAP
JENIS-JENIS ISTIADAT DALAM PENGAKAP
1.
Istiadat Laung Agung.
2.
lstiadat Bendera.
3.
lstiadat Melantik Pengakap Kanak-kanak.
4.
Istiadat Meningkat Naik.
5.
lstiadat Menyampaikan Lencana
Kemajuan/Kepandaian (PKK)
6.
lstiadat Penyampaian Manik Kayu.
7.
lstiadat Pemeriksaan Pagi.

Istiadat melantik pengakap Kanak-kanak adalah seperti berikut :


PEK berada dalam bulatan. Akela berdiri ditengah. Penolong Pemimpin berdiri di luar
bulatan di belakang tiang bendera. PEK berdiri dalam keadaan sedia.
Adik baru yang berada diluar bulatan dipanggil masuk ke dalam bulatan.
Ketua sekawan berkenaan membawa ahli baru itu berdiri di hadapan Akela, Ketua
Sekawan balik ketempatnya.
Serentak dengan itu Penolong Pemimpin masuk ke dalam bulatan dan berdiri
disebelah Kaela dengan membawa topi, skaf dan lencana keahlian.
Akela :
Adakah kamu ingin menjadi seorang Pengakap Kanak-Kanak ?
PKK baru
:
Ya Akela
Akela :
Adakah kamu bersedia untuk melafazkan Persetiaan Pengakap
PPK baru
:
Ya Akela
Akela melafazkan persetiaan Pengakap dan diikuti oleh PKK baru itu.
Akela berjabat tangan dengan Pengakap Kanak-Kanak yang baru & berkata:
Saya percaya kamu akan buat sehabis baik dan menurut apa yang kamu janjikan.
Kamu sekarang adalah seorang Pengakap Kanak-Kanak dan seorang ahli dalam
persausara Pengakap Sedunia.
Akela menyemat lencana Keahlian, menyrung skaf dan memakikan topi kepada
pengakap Kanak-Kanak itu.
Pengakap Kanak-Kanak memberi tabik hormat kepada Akela. Kemudian PKK
berpusing dan memberi hormat kepada PEK. PEK membalas hormat sebagai tanda
mengalu-alukan PKK (adik baru ) kedalam pek.
Ketua sekawan berkenaan membawa PKK baru itu dan memperkenalkan kepada
sekawan itu.
Istiadat ini diakhiri dengan Laung Agung yang dibuat kali pertama disertai PKK
tersebut.
Sekiranya semua sekawan adalah ahli baru, maka istiadat perlantikan diadakan dalam
dua peringkat. Ketua Sekawan dilantik terlebih dahulu dan ahli lain dilantik kemudian.