Anda di halaman 1dari 12

WAN YAACOB BIN WAN OMAR, MAKTAB PERGURUAN

SULTAN MIZAN, BESUT, TERENGGANU.

FALSAFAH PENGAKAP

Pergerakan Pengakap mempunyai

tujuan untuk memberi latihan


kepemimpinan yang berasaskan
Prinsip dan Undang-undang Pengakap
ke arah mencapai nilai murni dan
mengeratkan Persaudaraan Pengakap
Antarabangsa tanpa mengira warna
kulit, agama dan kebudayaan serta
bersepadu dari segi in telek, rohani
dan jasmani dengan berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada

Tuhan .

TUJUAN
Untuk melatih dan
menggalakkan perkembangan
Rohani, Jasmani, Akal dan
Pergaulan di kalangan generasi
muda supaya berpeluang
mengambil bahagian dalam
Pembangunan Masyarakat
untuk menjadi seorang yang
bertanggungjawab.

PRINSIP-PRINSIP
Menghayati ketaatan kepada Tuhan;

Bertindak dan bertimbang rasa


terhadap hak-hak asasi manusia
serta mengelakkan diri daripada
bersifat kejam;
Berkeyakinan
menggunakan
kebolehannya untuk diri sendiri,
keluarga dan masyarakat di
sekelilingnya.

UNDANG-UNDANG
Undang-undang perlu diamalkan
dan dilaksanakan untuk melatih
anggota pengakap patuh pada
peraturan, khususnya pada
PERSETIAAN DAN
UNDANG-UNDANG PENGAKAP.
Prinsip-prinsip ini merupakan
suatu nilaian yang positif.

DASAR KEAGAMAAN
Anggota pengakap mestilah mengamalkan Kepercayaan dan Rukun Agama masingmasing;

Anggota pengakap perlu menghormati


orang lain yang tidak seagama dengannya;
Pemimpin menggalakkan anggota bawahannya
untuk membuat ibadat mengikut kepercayaan
masing-masing.

KEWARGANEGARAAN

Mengingatkan
keperibadian
sebagai
berbudi pekerti yang baik, berhemah
tinggi dan berpotensi;
Seorang
yang
baik
dan
sanggup
berkorban
untuk
mempertahankan
maruah;
Menghormati
ibu
bapa,
keluarga,
pemimpin
bagi
membentuk
keperibadian;
Bersopan santun, berbudi bahasa dan
lemah lembut;
Mematuhi Perlembagaan Negara dan
memupuk semangat perpaduan.

CARA-CARA BERPENGAKAP

Keanggotaan
secara
sukarela
untuk
berpakaian seragam dalam sebuah pasukan;

Mematuhi rukun hidup seperti yang


ditegaskan dalam Persetiaan Pengakap;
Mengadakan pelbagai aktiviti yang menarik,
penuh cabaran dan daya tahan;

Berpeluang menjadi
bertanggungjawab;

seorang

yang

Galakan menjalankan aktiviti-aktiviti;

Belajar dari pengalaman berpengakap.

OBJEKTIF
KEAGAMAAN
Untuk memelihara agama-agama yang terdapat di negara kita;

Persaudaraan Pengakap yang tidak


mengira agama dan warna kulit;
Berbangga menjadi
majmuk di Malaysia.

masyarakat

RASIONAL MPKLM
Menyediakan peluang kepada

pelajar-pelajar Maktab/Institut
Perguruan Malaysia
menceburkan diri dalam Gerak
Kerja Kokurikulum (GERKO)
Pengakap kerana pelajarpelajar akan menjadi bakal
pemimpin apabila merka keluar
mengajar di sekolah nanti .

OBJEKTIF
MPKLM
Menyeragamkan
pergerakan
GERKO
Pengakap di Maktab/Institut Perguruan di
seluruh negara berdasarkan satu pakej
kurikulum latihan yang sama;

Membolehkan setiap ahli ( pelajar ) keluar


sebagai penolong pemimpin yang berwibawa;

Keyakinan pelajar menghadapi tugas di


sekolah bagi merancang program pergerakan
pengakap dengan lebih sistematik; dan
Meningkatkan kualiti kepengakapan di Malaysia.