Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran : TEKNOLOGI KONKRIT

Tarikh: 19 MAC 2015

Tingkatan : 4 KONKRIT

Bil. Pelajar: 17 ORANG

Tempat : BENGKEL KONKRIT

Masa :

TAJUK: BANCUHAN KONKRIT (KEBOLEHKERJAAN KONKRIT)


OBJEKTIF :
i.

Pelajar dapat menerangkan secara lisan kebolehkerjaan konkrit dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya menggunakan perkataan sendiri.

ii.

Pelajar dapat menyenaraikan secara bertulis jenis-jenis ujian kebolehkerjaan yang


dijalankan menggunakan perkataan sendiri.

ALAT BAHAN BATU MENGAJAR :


Slaid power point
PENGETAHUAN SEDIADA :
Pelajar telah mempelajari tajuk bancuhan konkrit dan nisbah bancuhan konkrit pada minggu
lepas.
LANGKAH KESELAMATAN :
i.

Memastikan bengkel dalam keadaan selesa dan bersih sebelum memulakan kelas.

ii.

Memastikan kedudukan kerusi dan meja teratur.

iii.

Memastikan pencahayaan dan pengaliran udara dalam keadaan baik.

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI


i.

Berani

ii.

Bekerjasama

iii.

Hormat-menghormati

SESI PENGAJARAN :
Masa

Isi Pelajaran

a.m.
a.m.

Kefahaman/Kemahiran Pelajar

Pra Pengajaran :
- Memberi salam dan
membaca doa.
Set Induksi :
(2 minit)
- Bertanyakan masalah
yang berlaku terhadap
konkrit
- Punca-punca berlakunya
masalah.
a.m.
Penyampaian Isi :
1. Definisi kebolehkerjaan
a.m

(7 minit)

2. Faktor-faktor yang
mempengaruhi
kebolehkerjaan.

3. Jenis-jenis ujian
kebolehkerjaan
- Slump test
- Cube test
Penutup :
- Membuat rumusan
tentang kebolehkerjaan

a.m.
a.m.
(1 minit)

Dapat memupuk nilai-nilai


murni dalam diri pelajar.
Pelajar memberikan idea
dari pengetahuan sedia ada
mereka.
Pelajar dapat meningkatkan
kemahiran berfikir.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


-

Pelajar dapat menerangkan


definisi kebolehkerjaan
konkrit.

Pelajar dapat menerangkan


faktor-faktor yang
mempengaruhi
kebolehkerjaan.
Pelajar dapat
menyenaraikan dan
membezakan jenis-jenis
ujian kebolehkerjaan.
Pelajar dapat menambah
pengetahuan dan akan lebih
bersedia untuk kelas amali
minggu hadapan.

Catatan

Guru memulakan kelas dengan


memberi salam.
Wakil pelajar mengetuai bacaan doa.
Guru imbas kembali pembelajaran
minggu lepas berkaitan bancuhan
konkrit.
Guru bercerita mengenai masalah
yang berlaku terhadap konkrit.

Buku
kehadiran
pelajar
Slaid power
point

Guru bertanyakan soalan apa itu


kebolehkerjaan.
Guru memaparkan slaid power point
mengenai kebolehkerjaan.
Guru menayangkan slaid berkaitan.
Guru meminta pandangan para
pelajar berkaitan faktor tersebut.

Slaid power
point

Guru memaparkan gambar-gambar


ujian yang akan dilaksanakan.
Guru meminta pelajar menjawab
soalan yang diberi.
Guru meminta wakil untuk
menjelaskan keseluruhan topik.
Guru memaklumkan pembelajaran
akan datang

Slaid power
point

Slaid power
point

REFLEKSI PELATIH :
i.

Pelajar menumpukan sepenuh perhatian dan dapat memahami topik yang disampaikan

ii.

Terdapat segelintir pelajar yang tidak memberi sepenuh perhatian kerana pengajaran
dan pembelajaran yang dilkasana tidak dapat menarik perhatian.

iii.

Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan alat bahan bantu mengajar agar pelajar dapat
memahami dengan lebih jelas sebagai contoh membuat lawatan.